Fortrolighedspolitik

Oplysninger om behandling af personoplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (GDPR). Gælder siden 01/01/2023


INTRODUKTION


Dette informationsnotat tager hensyn til bestemmelserne i GDPR og privatlivskoden (lovgivningsdekret Lovdekret af 30. juni 2003 n. 196). Dokumentet er også udarbejdet på baggrund af Privatlivsgarantens retningslinjer (især retningslinjerne for bekæmpelse af spam udstedt af Privatlivsgaranten den 4. juli 2013).


Datacontroller: Morando Stefano, Via Garibaldi, 90/92, 27058 Voghera (PV) Italien


Websted, som denne privatlivspolitik henviser til: https://exlibris. store/ (Site).


Den dataansvarlige har ikke udpeget en DPO (Data Protection Officer). Derfor kan du sende enhver anmodning om oplysninger direkte til den dataansvarlige.


GENEREL INFORMATION


Dette dokument beskriver, hvordan den dataansvarlige behandler dine personlige data, der er angivet på webstedet.


De vigtigste behandlinger af dine personlige data er beskrevet nedenfor. Der redegøres især for retsgrundlaget for behandlingen, om bestemmelsen er obligatorisk og konsekvenserne af at undlade at afgive personoplysninger. For bedre at beskrive dine rettigheder, om nødvendigt, har vi specificeret, om og hvornår en specifik behandling af personoplysninger ikke udføres.


Registrering på webstedet


De oplysninger og data, der anmodes om i tilfælde af registrering, vil blive brugt til at give dig både adgang til det reserverede område af webstedet og til at bruge de onlinetjenester, der tilbydes af den dataansvarlige til registrerede brugere. Retsgrundlaget for behandlingen er behovet for, at den dataansvarlige skal udføre prækontraktuelle foranstaltninger vedtaget efter anmodning fra den interesserede part. Levering af data er valgfri. Din afvisning af at levere data vil dog gøre det umuligt at registrere sig på siden.


Køb på webstedet


Dine personlige data vil blive behandlet for at give dig mulighed for at foretage køb på webstedet. I tilfælde af afgivelse af en online købsordre, at tillade indgåelse af købskontrakten og den korrekte udførelse af de operationer, der er forbundet med samme (og, hvis det er nødvendigt i henhold til sektorlovgivningen, at opfylde skatteforpligtelser). Retsgrundlaget for behandlingen er den dataansvarliges forpligtelse til at udføre kontrakten med den interesserede part eller til at opfylde juridiske forpligtelser. Uanset ovenstående (og derfor fra dit samtykke), kan den dataansvarlige behandle dine data med henblik på c. d "soft-spam", styret af art. 130 i privatlivsloven. Dette betyder, at begrænset til den e-mail, du giver i forbindelse med et køb via webstedet, vil den dataansvarlige behandle e-mailen for at tillade direkte tilbud om lignende produkter/tjenester, forudsat at du ikke gør indsigelse mod en sådan behandling i de fastsatte procedurer ud i denne information. Retsgrundlaget for behandlingen er den dataansvarliges legitime interesse i at sende denne type kommunikation. Denne legitime interesse kan anses for at svare til den interesserede parts interesse i at modtage "soft-spam"-kommunikation. Den dataansvarlige kan sende e-mails for at minde brugeren om at gennemføre et køb. Retsgrundlaget for denne behandling er den dataansvarliges legitime interesse i at sende denne type kommunikation.


Svar på dine anmodninger


Dine data vil blive behandlet for at svare på dine anmodninger om oplysninger. Bestemmelsen er valgfri, men dit afslag vil gøre det umuligt for den dataansvarlige at besvare dine spørgsmål. Retsgrundlaget for behandlingen er den dataansvarliges legitime interesse i at følge op på brugerens anmodninger. Denne legitime interesse svarer til brugerens interesse i at modtage et svar på kommunikation sendt til den dataansvarlige.


Generisk markedsføring


Med forbehold for dit samtykke kan den dataansvarlige behandle de personoplysninger, du giver, for at sende dig reklamemateriale og/eller nyhedsbreve vedrørende dens egne produkter eller tredjeparters produkter. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke. Levering af personoplysninger til dette formål er udelukkende valgfri. Manglende samtykke til behandling af data til markedsføringsformål vil gøre det umuligt for dig at modtage reklamemateriale vedrørende produkter/tjenester fra den dataansvarlige og/eller tredjeparter samt umuligheden for den dataansvarlige at gennemføre markedsundersøgelser, også rettet mod at evaluere graden af ​​brugertilfredshed, samt at sende dig nyhedsbreve.


Profilering


Med dit samtykke kan den dataansvarlige behandle dine personoplysninger til profileringsformål, det vil sige til analyse af dine forbrugsvalg ved at afsløre typen og hyppigheden af ​​køb, du har foretaget, for at sende dig reklamemateriale og/eller nyhedsbreve relateret til egne eller tredjepartsprodukter, af specifik interesse for dig. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke. Levering af data til dette formål er udelukkende valgfri. Manglende samtykke til behandling af dine personoplysninger til profileringsformål vil gøre det umuligt for den dataansvarlige at behandle din kommercielle profil, gennem opdagelse af dine valg og købsvaner samt at sende dig reklamemateriale vedrørende den dataansvarliges produkter af Behandlingen og/eller tredjeparter af din specifikke interesse.


Overførsel af data


Den dataansvarlige overfører ikke dine personlige data til tredjeparter.


Geoplacering


Webstedet implementerer ikke geolokaliseringsværktøjer til brugerens IP-adresse.


Curriculum Vitae


Det er ikke muligt at sende curriculum vitae gennem webstedet. Derfor vil dine data ikke blive behandlet til disse formål.


Bestil aftaler


Tredjepartssystemer til booking af aftaler med den dataansvarlige er ikke aktive på webstedet. Derfor vil dine data ikke blive behandlet til dette formål. Under alle omstændigheder kan du altid kontakte den dataansvarlige på de kontakter, der er angivet i epigrafen.


Formidling af personoplysninger


Som en del af sin almindelige aktivitet kan den dataansvarlige kommunikere dine personlige data til visse kategorier af emner. I artikel 2  kan du finde listen over emner, som den dataansvarlige videregiver dine personlige data til. For at lette beskyttelsen af ​​dine rettigheder kan artikel 2 i nogle tilfælde specificere, hvornår dine data ikke videregives til tredjeparter.

"Meddelelsen" af personlige data til tredjeparter er forskellig fra "overførslen" (reguleret i det foregående punkt). Faktisk kan den tredjepart, som dataene overføres til, i kommunikationen kun bruge dem til de specifikke formål, der er beskrevet i forholdet til den dataansvarlige. Ved overførslen bliver tredjemand derimod den uafhængige dataansvarlige for personoplysningerne. Ydermere er dit samtykke altid nødvendigt for at overføre dine personoplysninger til tredjepart.


Uden at det berører ovenstående, er det underforstået, at den dataansvarlige stadig kan bruge dine personlige data til korrekt at opfylde de forpligtelser, der er fastsat i de gældende love.


SPECIFIKKE PRIVACYOPLYSNINGER


Art. 1 Behandlingsmetode


1. 1 Behandlingen af ​​dine personoplysninger vil hovedsageligt blive udført ved hjælp af elektroniske eller automatiserede midler i overensstemmelse med de metoder og værktøjer, der er egnede til at garantere deres sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med GDPR. Hvis den automatiske chatbot-tjeneste er operationel, vil dine personlige data også blive behandlet for at muliggøre aktivering af denne tjeneste, hvorigennem brugeren kan kontakte og blive kontaktet af den dataansvarlige, med forbehold for samtykke. Retsgrundlaget er den dataansvarliges legitime interesse i at svare på brugeranmodninger gennem chatbot-tjenesten. Denne legitime interesse kan anses for at svare til den interesserede parts interesse i at bruge den automatiske chatbot-tjeneste.


1. 2 De indhentede oplysninger og behandlingsmetoderne vil være relevante og ikke overdrevne i forhold til den type ydelser, der ydes. Dine data vil også blive administreret og beskyttet i sikre it-miljøer, der passer til omstændighederne.


1. 3 "Særlige data" behandles ikke via webstedet. Særlige data er dem, der kan afsløre racemæssig og etnisk oprindelse, religiøs, filosofisk eller anden overbevisning, politiske holdninger, medlemskab af partier, fagforeninger, foreninger eller organisationer af religiøs, filosofisk, politisk eller fagforeningsmæssig karakter, sundhed og sexliv.


1. 4 Der behandles ingen retslige data via webstedet.


Art. 2 Kommunikation af personoplysninger


Den dataansvarlige kan kommunikere dine personlige data til bestemte kategorier af emner. De personer, som den dataansvarlige forbeholder sig retten til at videregive dine data til, er angivet nedenfor:


 • Den dataansvarlige kan videregive dine personoplysninger til alle de personer (inklusive de offentlige myndigheder), som har adgang til personoplysninger i henhold til lovmæssige eller administrative bestemmelser.
 • Dine personlige data kan også videregives til alle disse offentlige og/eller private enheder, fysiske og/eller juridiske personer (juridiske, administrative og skattemæssige konsulentfirmaer, retskontorer, handelskamre, kamre og arbejdskontorer osv. ), hvis kommunikationen er nødvendig eller funktionel for korrekt opfyldelse af de forpligtelser, der følger af loven.
 • Den dataansvarlige gør ikke brug af medarbejdere og/eller samarbejdspartnere i nogen egenskab. Derfor vil dine personlige data ikke blive videregivet til denne kategori af emner.
 • Den Dataansvarlige gør ikke brug af virksomheder, konsulenter eller fagfolk, der er ansvarlige for at installere, vedligeholde, opdatere og i det hele taget administrere den Dataansvarliges hardware og software. Derfor vil dine data ikke blive videregivet til disse kategorier af emner.
 • For at sende sin kommunikation gør den dataansvarlige brug af eksterne virksomheder, der er ansvarlige for at sende denne type kommunikation (CRM-platforme). Dine personlige data (især din e-mail) kan derfor blive kommunikeret til disse virksomheder.
 • Den dataansvarlige gør ikke brug af eksterne virksomheder til at levere kundeservice.
 • Køberens personlige data kan videregives til postkontorer, kurerer eller afsendere, der er ansvarlige for leveringen af ​​produkterne købt via webstedet.


Den dataansvarlige forbeholder sig retten til at ændre ovenstående liste baseret på dens almindelige drift. Derfor opfordres du til regelmæssigt at få adgang til disse oplysninger for at kontrollere, til hvilke emner den dataansvarlige kommunikerer dine personlige data.


Art. 3 Opbevaring af personoplysninger


3. 1 Denne artikel beskriver, hvor længe den dataansvarlige forbeholder sig retten til at opbevare dine personlige data.


 

 • Med henblik på at udføre salgskontrakten opbevares dataene i 10 år fra datoen for modtagelse af indkøbsordren. Dette er for at give den dataansvarlige mulighed for at udøve sin ret til forsvar og for at påvise, at han har udført kontrakten korrekt.

 


3. 2 Uden at det berører bestemmelserne i artikel 3. 1, kan den dataansvarlige opbevare dine personoplysninger i det tidsrum, der kræves i henhold til specifikke regler, som til enhver tid ændres.


Art. 4 Overførsel af personoplysninger


4. 1 Den dataansvarlige er baseret i Den Europæiske Union. Derfor er behandlingen af ​​dine data sikker ud fra et regulatorisk synspunkt som reguleret af GDPR. Hvis overførslen af ​​dine personoplysninger finder sted i et ikke-EU-land, og for hvilket Europa-Kommissionen har givet udtryk for en vurdering af tilstrækkelighed, anses overførslen under alle omstændigheder for at være sikker ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt. Denne artikel 4. 1 angiver fra tid til anden, hvilke lande dine personoplysninger eventuelt kan overføres til, og hvor Europa-Kommissionen har givet udtryk for en vurdering af tilstrækkelighed.

 • Brugeren opfordres derfor til at tilgå denne artikel regelmæssigt for at kontrollere, om overførslen af ​​dine personlige data finder sted i et land med disse karakteristika.

 


4. 2 Uden at det berører, hvad der er angivet i artikel 4. 1, kan dine data også overføres til ikke-EU-lande, og som Europa-Kommissionen ikke har givet udtryk for en vurdering af tilstrækkelighed. Du er derfor inviteret til at se denne artikel 4 med jævne mellemrum. 2 for at fastslå, til hvilket af disse lande dine data i sidste ende overføres.


4. 3 I denne artikel angiver den dataansvarlige de lande, hvor den specifikt kan lede sin virksomhed. Denne omstændighed kan indebære anvendelsen af ​​referencelandets lovgivning sammen med GDPR.


 

 • På brugerens anmodning vil den dataansvarlige anvende den muligvis mere gunstige regulering, som er forudset af brugerens nationale lovgivning på behandlingen af ​​personoplysninger.

 


Art. 5. Den interesserede parts rettigheder


I henhold til art. 13 i privatlivsforordningen oplyser den dataansvarlige dig om, at du har ret til:


 • anmode den dataansvarlige om adgang til dine personlige data og berigtigelse eller annullering af disse eller begrænsning af behandlingen, der vedrører dig eller modsætte sig deres behandling, ud over retten til dataportabilitet
 • tilbagekalder samtykket til enhver tid uden at dette berører lovligheden af ​​behandlingen baseret på samtykket givet før tilbagekaldelsen
 • foreslå en klage til en tilsynsmyndighed (f. : Garanten for beskyttelse af personoplysninger).


Ovenstående rettigheder kan udøves med en uformel anmodning til de kontakter, der er angivet i indledningen.


Art. 6. Ændringer og diverse


Den dataansvarlige forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne information til enhver tid, hvilket giver passende omtale til brugerne af webstedet og garanterer under alle omstændigheder tilstrækkelig og lignende beskyttelse af personlige data. For at se eventuelle ændringer opfordres du til regelmæssigt at konsultere disse oplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer af denne fortrolighedserklæring, kan den dataansvarlige også underrette dem via e-mail.


Drevet af LegalBlink.