Vilkår og betingelser for tjenesten

Generelle salgsbetingelser , gældende fra 01/01/2019.


FORORD


Disse oplysninger gives for webstedet https://exlibris.store/ (Site).


Sælgers data: Heliography Morando di Morando Stefano, Voghera (PV) via Garibaldi, 90/92, momsnummer 01360670184 (sælger).


Art. 1 Omfang


1.1 De generelle salgsbetingelser gælder for alle salg foretaget af sælgeren på webstedet.


1.2 Hvis det er gjort muligt af webstedet, indebærer indsættelsen af ​​din skattekode under et køb, at du handler som forbruger i henhold til art. 3, jeg komma, let. a) i forbrugerlovgivningen (lovgivningsdekret af 6. september 2005, n.206). Det skal huskes, at kvaliteten af ​​forbrugeren er den fysiske person, der handler til formål, der ikke er relateret til enhver iværksætter-, kommerciel, professionel eller håndværksmæssig aktivitet. Hvis det derimod er muligt at indtaste momsnummeret (dit eller en juridisk persons), indebærer dette et køb som "Professionel", iht. art. 3, stk. I, let. c) i forbrugerloven. Den fysiske eller juridiske person, der handler i udøvelsen af ​​deres forretning, kommercielle, håndværksmæssige eller professionelle aktivitet, eller en mellemmand, har kvaliteten af ​​Professional. Konsekvenserne af at købe som forbruger frem for professionel vil blive beskrevet senere i dette dokument.


1.3 De angivne vilkår skal forstås som arbejdsdage, derfor undtaget lørdage, søndage og nationale helligdage. Billederne og beskrivelserne på webstedet er udelukkende beregnet som vejledende. Farverne kan afvige fra de rigtige på grund af indstillingerne for de computersystemer eller computere, du bruger til deres visning.


1.4 De generelle salgsbetingelser kan til enhver tid ændres. Eventuelle ændringer og/eller nye betingelser vil være i kraft fra det øjeblik, de offentliggøres på webstedet. Du opfordres derfor til regelmæssigt at få adgang til webstedet og konsultere, inden du foretager et køb, den mest opdaterede version af de generelle salgsbetingelser.


1.5 De ​​gældende generelle salgsbetingelser er dem, der er gældende på den dato, hvor indkøbsordren sendes.


1.6 Disse generelle salgsbetingelser regulerer ikke salg af produkter og/eller tjenester af andre parter end Sælger, som måtte være til stede på webstedet gennem links, bannere eller andre hypertekstuelle links.


1.7 Før du udfører kommercielle transaktioner med disse emner, er det nødvendigt at kontrollere deres salgsbetingelser.


1.8 Sælger er ikke ansvarlig for levering af tjenester og/eller for salg af produkter fra sådanne subjekter.


1.9 Sælger udfører ingen kontrol og/eller overvågning på de websteder, der er tilgængelige via disse links. Sælger er derfor ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller for eventuelle fejl og/eller udeladelser og/eller overtrædelser af loven fra deres side.


1.10 Du er forpligtet til omhyggeligt at læse disse generelle salgsbetingelser samt alle andre oplysninger, som sælgeren giver på webstedet, selv under købsproceduren.


1.11 Medmindre andet er aftalt med Sælger, er det ikke muligt at afgive ordrer via e-mail på Siden. Sælger modtager ikke telefoniske bestillinger, medmindre andet er aftalt med kunden


1.12 Hele ethvert element på webstedet tilhører sælgeren eller tredjeparter.Med undtagelse af sælgers specifikke skriftlige samtykke er det forbudt at reproducere, helt eller delvist og ved nogen procedure, distribuere, offentliggøre, transmittere, ændre eller sælge hele eller en del af indholdet på webstedet


1.13 Sælgeren kan i intet tilfælde holdes ansvarlig over for dig eller tredjeparter for indirekte, tilfældige, særlige eller følgeskader. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, ethvert tab af indkomst eller andet indirekte tab som følge af brugen af ​​webstedet eller manglende evne til at bruge det. Sælgeren kan ikke garantere eller bekræfte: (i) at webstedet er fri for vira eller programmer, der kan beskadige dataene; (ii) at oplysningerne på webstedet er nøjagtige, fuldstændige og opdaterede


Art. 2 Køb på webstedet


2.1 For at foretage køb på webstedet er det nødvendigt at følge proceduren, der findes på selve webstedet, og indtaste de data, der anmodes om fra tid til anden. Salgskontrakten er indgået, når ordren når sælgers server


2.2 Du forpligter dig til straks at informere Sælger i tilfælde af, at du har mistanke om eller bliver opmærksom på en uretmæssig brug eller unødig videregivelse af enhver information, du har indtastet på webstedet.


2.3 Du garanterer, at de afgivne personlige oplysninger er fuldstændige og sande, og forpligter dig til at holde Sælgeren skadesløs og harmløs fra enhver skade, erstatningsforpligtelse og/eller sanktion, der hidrører fra og/eller på nogen måde er forbundet med brud på denne forpligtelse. Du forpligter dig til straks at informere sælgeren i tilfælde af, at du har mistanke om eller bliver opmærksom på en uretmæssig brug eller unødig videregivelse af dine loginoplysninger til webstedet.


2.4 Sælger forbeholder sig retten til at afvise ordrer, der kommer fra brugere, der tidligere har overtrådt disse generelle salgsbetingelser eller nogen lovbestemmelse.


2.5 For at afgive ordrer på webstedet, er det nødvendigt at læse og godkende disse generelle salgsbetingelser ved at markere den relevante boks på købsproceduresiderne. Undladelse af at acceptere disse generelle salgsbetingelser vil gøre det umuligt at foretage køb på webstedet ..


2.6 På webstedet: (i) der sælges ingen alkoholholdige produkter; (ii) der sælges ikke produkter for voksne; (iii) der sælges ingen fødevareprodukter


2.7 Efter købet vil du modtage en ordrebekræftelse på e-mail.


Art. 3 Tilgængelighed af produkter


3.1 Produkterne, der tilbydes på webstedet, er begrænset i antal. Det kan derfor ske, også på grund af muligheden for, at flere brugere køber det samme produkt på samme tid, at det bestilte produkt ikke længere er tilgængeligt efter overførslen af ​​indkøbsordren.


3.2 Der er ingen information om tilgængeligheden af ​​produkterne på webstedet. Under alle omstændigheder kan du skrive til sælgeren på kontaktpersonerne angivet i introduktionen for at modtage information om tilgængeligheden af ​​produkterne.


3.3 Du vil blive informeret i tilfælde af utilgængelighed af det bestilte produkt. I dette tilfælde vil du være berettiget til at hæve købsaftalen. Under alle omstændigheder skal du overveje, at før du beder om opsigelse af kontrakten, forbeholder sælgeren sig retten til at implementere disse foranstaltninger:

  • Hvis lageropfyldning ikke er mulig, vil Sælger levere et andet produkt, af tilsvarende eller større værdi, mod betaling, i sidstnævnte tilfælde, af forskellen og efter udtrykkelig accept fra brugeren.
  • Hvis en genopfyldning er mulig, en forlængelse af leveringsbetingelserne, tilbudt af Sælger, med angivelse af den nye leveringsfrist.


34 Hvis der anmodes om tilbagebetaling af det betalte beløb for køb af Produkter, som senere viste sig at være utilgængelige, vil Sælger foretage tilbagebetalingen inden for en periode på højst 2 dage.


3.5 I tilfælde af at du gør brug af opsigelsesretten, opsiges kontrakten. I tilfælde af, at betalingen af ​​det samlede skyldige beløb, bestående af produktets pris, forsendelsesomkostningerne, hvis de anvendes, og eventuelle andre ekstra omkostninger, som følge af ordren (samlet skyldigt beløb), allerede har fundet sted, skal sælgeren vil tilbagebetale det samlede skyldige beløb i henhold til bestemmelserne i artiklen "Betalingsmetoder" infra .


Art. 4 Priser


4.1 På siden er priserne inklusiv moms.


4.2 Desuden inkluderer priserne på webstedet ikke WEEE-bidraget, da der sælges produkter, der ikke er underlagt de relevante regler.


4.3 Sælger forbeholder sig retten til at ændre prisen på produkterne til enhver tid uden varsel, idet det er underforstået, at den pris, der opkræves til dig, vil være den, der er angivet på webstedet på det tidspunkt, hvor ordren afgives, og at den tages ikke hensyn til ændringer (stigende eller faldende) efter transmissionen af ​​samme.


4.4 Forsendelsesomkostningerne for Produkterne er for din regning, medmindre andet er fastsat.


4.5 Sælger sender først Produkterne efter at have modtaget bekræftelse af betalingsgodkendelsen, eller efter at det samlede skyldige beløb er blevet krediteret. Ejendomsretten til Produkterne vil blive overført til dig på forsendelsestidspunktet, hvilket skal forstås som tidspunktet for levering af Produktet til transportøren. Risikoen for tab eller beskadigelse af produkterne, af årsager, der ikke kan tilskrives sælgeren, vil på den anden side blive overført til dig, når du eller en tredjepart udpeget af dig og anden end transportøren i væsentlig grad kommer i besiddelse af Produkter


4.6 Købekontrakten er betinget af manglende betaling af det samlede skyldige beløb. Medmindre andet er skriftligt aftalt med dig, vil ordren som følge heraf blive annulleret


Art. 5 Betalingsmetoder


5.1 Denne artikel beskriver de betalingsmetoder, der er tilgængelige på webstedet.


5.2 På webstedet kan du købe med betalingskort. Debiteringen vil først blive foretaget efter (i) detaljerne på dit betalingskort, der blev brugt til betalingen, er blevet bekræftet, og (ii) det firma, der udsteder det betalingskort, du brugte, har udstedt debiteringsautorisationen. I henhold til direktiv 2015/2366/(EU) om betalingstjenester i det indre marked (PSD2) informeres brugeren om, at han kan blive bedt om at gennemføre købsprocessen ved at opfylde de autentificeringskriterier, der kræves af betalingsinstituttet med ansvar for administrationen. online betalingstransaktionen. Godkendelseskriterierne refererer til brugerens identitet (for at opfylde dette kriterium skal brugeren være registreret på webstedet under købsoperationen) og til den kontekstuelle viden om den autentificeringskode, der transmitteres af betalingsinstituttet (Strong Customer Authentication ). Manglende gennemførelse af proceduren beskrevet ovenfor kan betyde, at det er umuligt at afslutte købet på webstedet. Betalingskortets fortrolige data (kortnummer, indehaver, udløbsdato, sikkerhedskode) krypteres og overføres direkte til betalingsadministratoren uden at passerer gennem de servere, der bruges af Sælger.Sælger har derfor aldrig adgang til og gemmer ikke, selvom du vælger at gemme sådanne data på webstedet, detaljerne på dit betalingskort, der bruges til at betale for produkterne. De accepterede betalingskort kan ses i sidefoden og / eller som en del af købsprocessen


5.3 På siden er det muligt at betale med bankoverførsel


5.4 På siden er det ikke muligt at købe mod efterkrav, medmindre andet er aftalt med sælger.


5.5 Hvis værdien af ​​rabatkoden er lavere end ordren, kan den resterende sum udfyldes i henhold til de betalingsmetoder, der er angivet på siden. Hver rabatkode kan kun bruges til ét køb. Rabatkuponer kan under ingen omstændigheder konverteres til kontanter


5.6 Eventuelle alternative metoder ud over de ovenfor angivne er eller vil blive beskrevet i denne artikel.

  • På webstedet er det også muligt at foretage køb ved hjælp af PayPal-betalingsløsningen. Hvis du vælger PayPal som betalingsmiddel, vil du blive omdirigeret til webstedet www.paypal.it, hvor du vil foretage betalingen i overensstemmelse med den procedure, der er angivet og styret af PayPal og vilkårene og betingelserne i kontrakten, der er aftalt mellem brugeren og PayPal. De data, der indtastes på PayPal-webstedet, vil blive behandlet direkte af samme og vil ikke blive transmitteret eller delt med sælgeren. Sælgeren er derfor ikke i stand til at kende og gemmer på ingen måde dataene på betalingskortet, der er forbundet med din PayPal-konto, eller dataene for noget andet betalingsinstrument, der er forbundet med denne konto.
  • Køb kan også foretages på siden gennem Klarnas afbetalingsløsning. Den første betaling debiteres på tidspunktet for afsendelse af selve ordren og/eller på tidspunktet for indgåelse af købskontrakten, mens efterfølgende betalinger debiteres hver 30. dag fra den første debitering, medmindre andet er angivet på webstedet eller ved betalingen tjenesteudbyder (Klarna). Hvis du vælger Klarna som dit betalingsmiddel, vil du blive omdirigeret til hjemmesiden www.klarna.com, hvor du vil følge den procedure, der er etableret og styret af Klarna og vilkårene og betingelserne i den kontrakt, der er aftalt mellem dig og Klarna. De data, der indtastes på Klarna-webstedet, vil blive behandlet direkte af samme og vil ikke blive transmitteret eller delt med sælgeren.
  • På webstedet er det muligt at købe produkterne også ved hjælp af den service, der tilbydes af Scalapay. Hvis du beslutter dig for at bruge denne service, kan du betale for Produktet i 3 rater (eller i det forskellige antal, der kan være angivet på webstedet) uden renter. Ud over disse salgsbetingelser gælder betingelserne for brug af Scalapay, som vi inviterer dig til at se ved at gå ind på www.scalapay.com.


Art. 6 Levering af produkter


6.1 Levering af Produkterne er forudset i: Europa


6.2 Leveringsforpligtelsen er opfyldt ved at overdrage materiellet tilgængelighed eller under alle omstændigheder kontrollen over Produktet til dig.


6.3 Produktets leveringstid fra afsendelse af ordren: 5 dage


6.4 Udtrykket angivet i art. 6.3 skal forstås som vejledende og ikke tvingende. Sælger forbeholder sig derfor ret til at levere Produkterne inden for 30 dage efter afsendelse af ordren. Det er op til dig at kontrollere betingelserne for det leverede produkt.Uden at det berører det faktum, at risikoen for tab eller beskadigelse af Produktet, af årsager, der ikke kan tilskrives Sælger, overføres, når du eller en tredjepart udpeget af dig og anden end transportøren i væsentlig grad kommer i besiddelse af Produktet, Sælgeren anbefaler, at du verificerer antallet af modtagne produkter, og at emballagen er intakt, ikke beskadiget, ikke våd eller på anden måde ændret, selv i lukkematerialerne, og du opfordres i din interesse til at angive eventuelle uregelmæssigheder på transportørens transportdokument. , accept af pakken med forbehold I tilfælde af at pakken viser tydelige tegn på manipulation eller ændring, er det tilrådeligt at underrette Sælger omgående.


6.5 Med henvisning til muligheden for at anmode om levering af Produkterne til et "afhentningssted", informerer Sælger dig om, at du har mulighed for at afhente Produktet fra et afhentningssted i henhold til de muligheder og metoder, der er tilgængelige på Site og/eller under købsprocessen, forudsat at denne metode er tilgængelig for det produkt, du har valgt. Du vil omgående få besked, når produktet er klar til at blive afhentet på det afhentningssted efter eget valg. Hvis du ikke opfylder forpligtelsen til at afhente produktet, vil købsaftalen blive betragtet som ophævet ved lov, medmindre andet er aftalt. Som følge af opsigelsen vil ordren blive annulleret, og Sælger vil tilbagebetale det samlede skyldige beløb, som du har betalt, minus forsendelsesomkostningerne. Alene den manglende afhentning af Produktet kan ikke forstås som at udøve fortrydelsesretten, hvis den er givet, og vil ikke give ret til fuld tilbagebetaling af de beløb, der er betalt for købet af Produktet.


Art. 7 Fortrydelsesret


7.1 Brugeren opfordres til at se denne artikel med særlig opmærksomhed, som regulerer fortrydelsesretten.


7.2 Fortrydelsesretten er Forbrugerens ret til at ophæve købsaftalen uden at være forpligtet til at angive en begrundelse. Har du købt som Professionel, gælder fortrydelsesretten ikke, medmindre andet er aftalt med Sælger. Eventuelle undtagelser fra fortrydelsesretten er anført i denne artikel 7. Hvis der ikke er nogen undtagelser fra fortrydelsesretten, er denne artikel 7 fuldt anvendelig.

  • På webstedet sælges varer fremstillet efter mål eller tydeligt personliggjort. Hvis du handler som Forbruger, gælder følgende regler om fortrydelsesret ikke i henhold til specifik lovbestemmelse. Faktisk, hvis dette ikke var tilfældet, ville sælgeren ikke være i stand til at videresælge et produkt, der er lavet specielt til dig.


7.3 Hvis du er en forbruger (og hvis der ikke er nogen undtagelser hertil), har du ret til at fortryde købsaftalen for produktet uden at skulle angive nogen grund og uden at skulle afholde andre omkostninger end dem, der er forudset i denne artikel inden for fristen på fjorten kalenderdage (Fortrydelsesfrist). For at udøve fortrydelsesretten skal du inden udløbet af Fortrydelsesfristen informere Sælger om din beslutning om at fortryde. Til dette formål kan du skrive til Sælger på de kontaktpersoner, der er angivet i Introduktionen, eller bruge den kontaktformular, der kan være til stede på Siden. Du har udøvet din fortrydelsesret inden for Fortrydelsesperioden, hvis kommunikationen vedrørende øvelsen af fortrydelsesretten er fra Du sendte den, inden Fortrydelsesperioden udløber. Medmindre andet er aftalt, afholdes de direkte omkostninger ved returnering af Produkterne af Forbrugeren, samt ansvaret for deres transport.I tilfælde af udnyttelse af fortrydelsesretten skal Produktet leveres til Sælgers hovedkvarter eller til en anden adresse meddelt af Sælger. Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage:


  • i tilfælde af en ordre vedrørende et enkelt Produkt, fra den dag, hvor du eller en tredjepart, bortset fra transportøren og udpeget af dig, får fysisk besiddelse af Produkterne;
  • i tilfælde af en Multipel Ordre med separate leverancer, fra den dag, hvor du eller en tredjepart, bortset fra transportøren og udpeget af dig, får fysisk besiddelse af det sidste Produkt; eller
  • i tilfælde af en ordre vedrørende levering af et produkt bestående af flere partier eller stykker, fra den dag, hvor du eller en tredjepart, bortset fra transportøren og udpeget af dig, får fysisk besiddelse af det sidste parti eller styk.


7.4 Hvis fortrydelsen er gældende, refunderer Sælger det samlede skyldige beløb, inklusive leveringsomkostninger, hvis det er relevant, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 kalenderdage fra den dag, hvor Sælger er blevet informeret om beslutningen om at trække sig ud af kontrakten. Refusionen vil blive foretaget ved hjælp af det samme betalingsinstrument, der blev brugt til den oprindelige transaktion. I tilfælde af, at produkterne er blevet afsendt med en transportør valgt af forbrugeren og for dennes regning, kan sælger suspendere tilbagebetalingen, indtil produkterne er modtaget, eller indtil forbrugeren viser, at han har returneret produkterne, hvis tidligere en . Forbrugeren er alene ansvarlig for faldet i varens værdi som følge af anden håndtering af Produktet end det, der er nødvendigt for at fastslå Produktets art, egenskaber og funktion. Produktet skal under alle omstændigheder opbevares, håndteres og inspiceres med normal omhu og returneres intakt, komplet i alle dets dele, fuldt funktionsdygtigt, komplet med alt tilbehør og foldere, med identifikationsmærker, etiketter og engangsplomber, hvor det er til stede. , stadig fastgjort. til produktet og intakt og ikke manipuleret med, samt perfekt egnet til dets tilsigtede brug og fri for tegn på slid eller snavs. Endvidere gælder tilbagetrækningen for Produktet i sin helhed. Den kan derfor ikke udøves i forhold til dele og/eller tilbehør til produktet. I tilfælde af at det produkt, for hvilket fortrydelsesretten blev gjort gældende, har lidt et værdifald som følge af anden håndtering af varerne end det, der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion, forbeholder Sælger sig ret til at fratrække beløbet for tilbagebetalingen et beløb svarende til dette værdifald. Sælger vil underrette denne omstændighed og det deraf følgende reducerede refusionsbeløb, forudsat, i tilfælde af at tilbagebetalingen allerede er betalt, bankoplysningerne for betalingen af ​​det skyldige beløb af brugeren på grund af faldet i produktets værdi. I tilfælde af at fortrydelsesretten ikke er blevet udnyttet i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lovgivning, vil det ikke medføre opsigelse af kontrakten og vil følgelig ikke give ret til nogen refusion.


7.5 Denne artikel regulerer et meget vigtigt område vedrørende returneringsomkostninger i tilfælde af tilbagetrækning.


I lyset af ovenstående finder Sælger det hensigtsmæssigt at gøre opmærksom på, at omkostningerne ved returnering af Produktet vil være for din regning og under dit ansvar.


Art. 8 Juridisk garanti for overensstemmelse


8.1 Den juridiske garanti for overensstemmelse er forbeholdt forbrugeren.Derfor gælder den kun for brugere, der har foretaget et køb på webstedet til formål, der ikke er relateret til enhver iværksætter-, kommerciel, håndværksmæssig eller professionel aktivitet udført


8.2 Sælger er ansvarlig over for forbrugeren for enhver mangel på overensstemmelse med produktet, som opstår inden for to år efter en sådan levering. Det direkte søgsmål for at gøre gældende de mangler, som ikke forsætligt er skjult af sælgeren, er under alle omstændigheder foreskrevet inden for en frist på seksogtyve måneder fra leveringen af ​​varerne.


8.3 Medmindre andet er bevist, antages det, at den manglende overensstemmelse, der opstår inden for tolv måneder efter levering af produktet, allerede eksisterede på denne dato, medmindre denne hypotese er uforenelig med produktets art eller med arten af ​​defekten af overholdelse. Fra og med den tolvte måned efter leveringen af ​​produktet, vil det i stedet være forbrugerens ansvar at bevise, at den manglende overensstemmelse allerede eksisterede på tidspunktet for leveringen af ​​det samme.


8.4 I tilfælde af manglende overensstemmelse af varerne har Forbrugeren ret til at genoprette overensstemmelsen, eller til at modtage et forholdsmæssigt afslag i prisen, eller til at hæve kontrakten på grundlag af betingelserne fastsat i art. 135-bis og følgende i forbrugerkodeksen


8.5 Sælger er ikke ansvarlig i tilfælde af skade, af nogen art, som følge af ukorrekt brug af produktet og/eller ikke i overensstemmelse med instruktionerne fra producenten, samt i tilfælde af skader, fra uforudsigelige omstændigheder eller force majeure


8.6 Hvis du foretog købet som professionel, gælder de foregående afsnit i denne artikel ikke. I dette tilfælde er den juridiske garanti reguleret af art. 1490 og følgende af den civile lovbog; især er fristen for indberetning af eventuelle mangler 8 dage fra opdagelsen, og handlingen udløber inden for 1 år efter levering.


Art. 9 Producentgaranti


Producentgarantien er en yderligere garanti med hensyn til den juridiske overensstemmelsesgaranti, som sælgeren kan give på produkterne. De produkter, der sælges på webstedet, kan, afhængigt af deres art, være dækket af en konventionel garanti udstedt af producenten (konventionel garanti). Du kan kun gøre denne garanti gældende over for producenten. Varigheden, udvidelsen, endda territorial, betingelserne og brugsmetoderne, de dækkede typer af skader/defekter og eventuelle begrænsninger af den konventionelle garanti afhænger af den enkelte producent. Den konventionelle garanti er frivillig og erstatter, begrænser, foregriber eller udelukker ikke den juridiske garanti.


Art. 10 Gældende lov og kompetent domstol; udenretslig bilæggelse af tvister - Alternativ tvistbilæggelse / Online tvistbilæggelse


10.1 Købskontrakterne indgået via webstedet er underlagt italiensk lov.


10.2 Dette berører ikke anvendelsen på forbrugerbrugere, der ikke har deres sædvanlige opholdssted i Italien, af gunstigere og obligatoriske bestemmelser i henhold til loven i det land, hvor de har deres sædvanlige opholdssted.


10.3 Bemærk venligst, at i tilfælde af en forbrugerbruger er retten på det sted, hvor brugeren har bopæl eller har valgt bopæl, kompetent til enhver tvist vedrørende anvendelsen, udførelsen og fortolkningen af ​​dette dokument.


10.4 I tilfælde af en professionel bruger, for enhver tvist vedrørende anvendelse, udførelse og fortolkning af dette dokument, er retten, hvor sælgeren er baseret, kompetent i overensstemmelse med bestemmelserne i indledningen.


10.5 Sælger meddeler brugeren, der har status som Forbruger, at i tilfælde af, at han har indgivet en klage direkte til Sælger, som følge heraf det ikke har været muligt at løse den således opståede tvist, vil Sælger give oplysninger om sagen til det eller de alternative tvistbilæggelsesorganer med henblik på udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende forpligtelser, der følger af en kontrakt indgået på grundlag af disse almindelige salgsbetingelser (ADR-organer), med angivelse af, om det har til hensigt at bruge disse organer til selv at løse tvisten


10.6 Sælger informerer også brugeren, der har status som forbruger, om, at der er oprettet en europæisk platform til online løsning af forbrugertvister (såkaldt ODR-platform). ODR-platformen er tilgængelig på følgende adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr . Gennem ODR-platformen vil forbrugerbrugeren være i stand til at konsultere listen over ADR-organer, finde linket til hver af dems hjemmeside og starte en onlineløsningsprocedure for den tvist, han er involveret i.


10.7 Forbrugerbrugerens ret til at appellere til den almindelige kompetente dommer af tvisten, der udspringer af disse almindelige salgsbetingelser, uanset udfaldet af den udenretslige bilæggelsesprocedure af tvister vedrørende forbrugerforhold gennem anvendelse af procedurer omhandlet i del V, afsnit II-bis i forbrugerkodeksen

Brugeren, der har bopæl i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union end Italien, kan også, for enhver tvist vedrørende anvendelsen, udførelsen og fortolkningen af ​​disse generelle salgsbetingelser, få adgang til den europæiske procedure, der er etableret for småkrav, ved forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007, forudsat at tvistens værdi ikke overstiger, eksklusive renter, rettigheder og udgifter, Euro 5.000,00. Teksten til forordningen er tilgængelig på webstedet http://www.eur-lex.europa.eu .


Art. 11 Kundeservice


11.1 Det er muligt at anmode om oplysninger, sende meddelelser, anmode om assistance eller indsende klager ved at kontakte sælgeren på de adresser, der er angivet i introduktionen, eller ved at bruge kontaktformularen, der kan være til stede på webstedet.


11.2 Sælger svarer inden for en vejledende periode på 2 arbejdsdage.


Art. 12 Diverse


12.1 Dette dokument regulerer fuldt ud forholdet mellem dig og sælgeren. Under alle omstændigheder forbeholdes rettighederne og forpligtelserne i henhold til den til enhver tid gældende lov.


Drevet af LegalBlink.

.