Servicevilkår

Forord

Disse oplysninger gives for webstedet"https://exlibris.store/"(Webstedet), der ejes af Eliografia Morando di Stefano Morando, med hovedsæde i Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT, Handelskammeret i Pavia, med moms nr. 01360670184, med skattekode MRNSFN67A22C551T(Sælger).

Art. 1. Anvendelsesområde

1.1Ethvert salg på webstedet udgør en fjernsalgsaftale, der er omfattet af kapitel I, afsnit III (art. 45 ff.) i lovdekret nr. 206 af 6. september 2005(forbrugerlovgivning) og af lovdekret nr. 70 af 9. april 2003, der indeholder bestemmelser om elektronisk handel.

1.2De generelle salgsbetingelser gælder for alle salg foretaget af sælgeren på webstedet. De angivne frister er arbejdsdage og omfatter derfor ikke lørdage, søndage og nationale helligdage.

1.3De generelle salgsbetingelser kan til enhver tid ændres. Eventuelle ændringer og/eller nye betingelser træder i kraft fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres på webstedet. Du opfordres derfor til at besøge webstedet regelmæssigt og til at konsultere den mest opdaterede version af de generelle salgsbetingelser, før du foretager et køb.

1.4De gældende generelle salgsbetingelser er dem, der er gældende på datoen for afsendelsen af købsordren.

1.5Disse generelle salgsbetingelser gælder ikke for salg af produkter og/eller tjenesteydelser fra andre parter end Sælgeren, som kan være til stede på webstedet via links, bannere eller andre hypertekstlinks. Før du gennemfører kommercielle transaktioner med sådanne enheder, er det nødvendigt at kontrollere deres salgsbetingelser. Sælgeren er ikke ansvarlig for sådanne parters levering af tjenester og/eller salg af produkter. Sælgeren kontrollerer og/eller overvåger ikke de websteder, der kan konsulteres via disse links. Sælgeren er derfor ikke ansvarlig for indholdet af sådanne websteder eller for eventuelle fejl og/eller udeladelser og/eller lovovertrædelser fra sådanne websteders side.

1.6Du skal omhyggeligt læse disse generelle salgsbetingelser og alle andre oplysninger, som sælgeren stiller til rådighed på webstedet.

1.7Indgivelsen af købsordren er ensbetydende med accept af disse generelle salgsbetingelser.

Art. 2. Køb på webstedet

2.1Køb på webstedet

 • kan foretages efter registrering på webstedet
 • Det er tilladt både for forbrugere og professionelle brugere. I henhold til artikel 3, stk. I, litra a), i forbrugerlovgivningen er der mindet om, at forbrugeren er en fysisk person, der handler med henblik på formål, der ikke er relateret til den udøvede virksomhed, handel, erhverv eller håndværk, mens den erhvervsdrivende i henhold til artikel 3, stk. I, litra c), i forbrugerlovgivningen er en fysisk eller juridisk person, der handler i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, handel, håndværk eller erhvervsmæssige aktivitet, eller dennes mellemmand.

2.2Sælgeren forbeholder sig ret til at afvise eller annullere ordrer, der kommer fra

 • fra en bruger, som sælgeren er i en retstvist med
 • fra en bruger, der tidligere har overtrådt de generelle salgsbetingelser
 • en bruger, der har været involveret i en strafbar handling
 • af en bruger, der har opgivet falske, ufuldstændige eller upræcise identifikationsoplysninger, eller som ikke straks har sendt sælgeren de dokumenter, som denne har anmodet om, eller som har sendt ugyldige dokumenter.

Art. 3. Registrering af websted

3.1For at registrere dig på webstedet skal du udfylde den relevante formular og indtaste følgende oplysninger:

 • e-mail
 • adgangskode.

3.2Du forpligter dig til straks at informere sælgeren, hvis du har mistanke om eller får kendskab til misbrug eller ukorrekt videregivelse af dine adgangsoplysninger til webstedet.

3.3Den bruger, der er registreret på webstedet, garanterer, at de personlige oplysninger, som han har givet, er fuldstændige og sande, og accepterer at holde sælgeren skadesløs og fri for enhver skade, forpligtelse til at betale erstatning og/eller bøde, der opstår som følge af og/eller på nogen måde er relateret til brugerens overtrædelse af reglerne om registrering på webstedet eller opbevaring af registreringsoplysninger og/eller afgivelse af falske, ufuldstændige eller på anden måde ukorrekte personlige oplysninger, uden at det berører sælgers ret til at deaktivere brugerens konto.

Art. 4. Oplysninger med henblik på indgåelse af kontrakten

4.1I overensstemmelse med lovdekret nr. 70 af 9. april 2003 om bestemmelser om elektronisk handel informerer sælgeren dig om, at

 • For at indgå en købsaftale på webstedet skal du udfylde en bestillingsformular i elektronisk format og sende den elektronisk til sælgeren i overensstemmelse med de instruktioner, der fra tid til anden vises på webstedet.
 • kontrakten er indgået, når bestillingsformularen når frem til sælgerens server
 • Når sælgeren har modtaget din bestillingsformular, sender han dig en ordrebekræftelse til den e-mailadresse, du har angivet:
  • oplysninger om købets karakteristika
  • en angivelse af prisen.

Art. 5. Tilgængelighed af produkterne

5.1De produkter, der tilbydes på webstedet, er begrænset i antal. Det kan derfor ske, også på grund af muligheden for at flere brugere køber det samme produkt på samme tid, at det bestilte produkt ikke længere er tilgængeligt efter fremsendelsen af købsordren.

5.2Du vil blive informeret, hvis det bestilte produkt ikke er tilgængeligt. I dette tilfælde har du ret til at ophæve købsaftalen i henhold til bestemmelserne i artikel 61, stk. IV og V, i forbrugerlovgivningen.

5.3Alternativt kan du acceptere:

 • hvis en omlægning af sortimentet er mulig, en forlængelse af leveringsbetingelserne, som sælgeren tilbyder, med angivelse af den nye leveringsfrist
 • Hvis det ikke er muligt at foretage en omassortering, leverer sælgeren et andet produkt af tilsvarende eller højere værdi mod betaling af forskellen i sidstnævnte tilfælde og mod din udtrykkelige accept.

5.4I tilfælde af at du anmoder om tilbagebetaling af det beløb, du har betalt for køb af produkter, som efterfølgende viser sig at være utilgængelige, vil sælgeren foretage tilbagebetalingen inden for en periode på højst 15 dage.

5.5Hvis du udøver retten til at ophæve kontrakten i henhold til artikel 61, stk. IV og V, i forbrugerlovgivningen, ophæves kontrakten; i tilfælde af at betalingen af det samlede skyldige beløb, bestående af produktets pris, eventuelle forsendelsesomkostninger og eventuelle andre yderligere omkostninger, som følge af ordren(det samlede skyldige beløb) allerede er blevet betalt, skal sælgeren refundere det samlede skyldige beløb i overensstemmelse med bestemmelserne i artiklen "Betalingsmetoder" nedenfor.

Art. 6. Informationsblad

6.1Hvert produkt ledsages af en informationsside, der viser dets vigtigste egenskaber(informationsblad). Billederne og beskrivelserne på webstedet gengiver produkternes egenskaber så nøjagtigt som muligt. Produkternes farver kan dog afvige fra de virkelige farver på grund af indstillingerne på de computersystemer eller computere, som du bruger til at se dem. Desuden kan produktbillederne i informationsbladet afvige i størrelse eller i forhold til eventuelle tilbehørsprodukter. Sådanne billeder skal derfor forstås som vejledende og inden for de tolerancer, der gælder ved brug.

Art. 7. Priser

7.1Alle priser på produkterne, der offentliggøres på webstedet, er inklusive moms.

7.2Sælgeren forbeholder sig ret til at ændre prisen på produkterne til enhver tid uden varsel, forudsat at den pris, der opkræves hos dig, er den pris, der er angivet på webstedet på det tidspunkt, hvor du afgiver din bestilling, og at der ikke tages hensyn til eventuelle ændringer (opad eller nedad) efter fremsendelsen af ordren.

7.3Eventuelle forsendelsesomkostninger angives udtrykkeligt og særskilt i bestillingsformularen, inden brugeren sender den.

Art. 8. Indkøbsordrer

8.1Sælgeren sender først produkterne efter at have modtaget en bekræftelse af betalingstilladelsen eller efter kreditering af det samlede skyldige beløb. Ejendomsretten til produkterne overgår til dig ved afsendelsen, hvilket anses for at være det tidspunkt, hvor produktet overdrages til transportøren. På den anden side overgår risikoen for tab eller beskadigelse af produkterne på grund af årsager, der ikke kan tilskrives sælgeren, til dig, når du eller en tredjepart, som du har udpeget, bortset fra transportøren, overtager produkterne fysisk i besiddelse af dem.

Den tjeneste, som du har valgt, vil kun blive udført efter betaling af det samlede skyldige beløb. Sælgeren forbeholder sig ret til ikke at levere tjenesten, hvis det efter indsendelse af din købsordre konstateres, at du ikke har betalt hele eller en del af det samlede skyldige beløb.

8.2Købsaftalen ophæves, hvis du undlader at betale det samlede skyldige beløb. Medmindre andet er aftalt skriftligt med dig, annulleres ordren i overensstemmelse hermed.

8.3For at kunne sende en købsordre skal du læse og godkende disse generelle salgsbetingelser ved at markere det relevante felt på siderne i købsprocessen. Hvis du ikke accepterer disse generelle salgsbetingelser, er det ikke muligt at foretage køb på webstedet.

Art. 9. Betalingsmetoder

9.1Følgende betalingsmetoder er tilladt på webstedet:

 • Kreditkort
 • PayPal
 • Betalinger i bitcoin og andre kryptovalutaer

9.2Sælgeren accepterer kreditkort fra følgende kredsløb

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • American Express
 • Apple Pay
 • Bancontact
 • Google Pay
 • ideel
 • Maestro
 • shop Pay

De er under alle omstændigheder angivet i sidefoden på hver side på webstedet.

Debitering vil først blive foretaget, når (i) oplysningerne om dit betalingskort, der anvendes til betaling, er blevet bekræftet, og (ii) udstederen af det betalingskort, som du har anvendt, har godkendt debiteringen.

Fortrolige betalingskortdata (kortnummer, indehaver, udløbsdato, sikkerhedskode) krypteres og overføres direkte til betalingstjenesteudbyderen uden at passere gennem de servere, som sælgeren bruger. Sælgeren har derfor aldrig adgang til og gemmer ikke, selv om du vælger at gemme sådanne data på webstedet, dataene for dit betalingskort, der bruges til at betale for produkterne.

Gebyret opkræves på det tidspunkt, hvor ordren sendes.

9.3På webstedet kan du også foretage køb via PayPal-betalingsløsningen. Hvis du vælger PayPal som betalingsmetode, vil du blive omdirigeret til www.paypal.it, hvor du foretager betalingen i henhold til den procedure, der er fastsat og reguleret af PayPal, og de vilkår og betingelser i den kontrakt, der er aftalt mellem dig og PayPal. De data, der indtastes på PayPal-webstedet, behandles direkte af PayPal og vil ikke blive videregivet eller delt med sælgeren. Sælgeren kan derfor ikke få kendskab til og gemmer ikke på nogen måde dataene for det betalingskort, der er forbundet med din PayPal-konto, eller dataene for andre betalingsinstrumenter, der er forbundet med denne konto.

I tilfælde af betaling med PayPal vil det samlede skyldige beløb blive opkrævet af PayPal samtidig med, at kontrakten indgås via webstedet. I tilfælde af ophævelse af købsaftalen og i alle andre tilfælde af tilbagebetaling af en hvilken som helst grund skal det beløb, som du har krav på, krediteres din PayPal-konto for tilbagebetalingen. Tidspunktet for kreditering af det betalingsinstrument, der er tilknyttet en sådan konto, afhænger udelukkende af PayPal og banksystemet. Når krediteringskendelsen er blevet placeret til fordel for en sådan konto, kan sælgeren ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller udeladelser i forbindelse med kreditering af tilbagebetalingsbeløbet.For at bestride sådanne forsinkelser eller udeladelser skal du kontakte PayPal direkte. Enhver tilbagebetaling, der skal foretages i henhold til disse generelle salgsbetingelser og -vilkår, vil blive krediteret din PayPal-konto.

Art. 10. Levering af produkter

10.1Leverancer af købte produkter foretages

i Italien, med visse undtagelser:

 • Campione d'Italia
 • Livigno
 • San Marino
 • Vatikanstaten.

i hele Europa.

Leveringsforpligtelsen opfyldes ved at overføre den materielle tilgængelighed eller kontrol af produktet til dig.

10.2Leveringsomkostningerne er for din regning, medmindre andet er angivet under købsprocessen og/eller andetsteds på webstedet. Der kan forekomme ekstra gebyrer for levering til visse områder.

10.3Fra den dato, hvor din bestilling er afgivet, vil produkterne blive leveret inden for 6 dage og under alle omstændigheder inden for 30 dage fra den dato, hvor kontrakten er indgået.

10.4Det er op til dig at kontrollere det leverede produkts tilstand. Uden at det berører det forhold, at risikoen for tab eller beskadigelse af produktet, som skyldes årsager, der ikke kan tilskrives sælgeren, overgår, når du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som er forskellig fra transportøren, materielt overtager produktet, anbefaler sælgeren, at du kontrollerer antallet af modtagne produkter, og at emballagen er intakt, ikke beskadiget, ikke våd eller på nogen måde ændret, herunder forseglingsmaterialerne, og du opfordres til i din interesse at angive eventuelle uregelmæssigheder på transportørens transportdokument og acceptere pakken med forbehold. I tilfælde af at pakken viser tydelige tegn på manipulation eller ændring, er det tilrådeligt at underrette sælgeren omgående. Dette berører under ingen omstændigheder anvendelsen af reglerne om fortrydelsesret (hvis der er en sådan for produktet) og den juridiske garanti for overensstemmelse.

Art. 11. Ret til at trække sig tilbage

11.1I tilfælde af køb på webstedet har du, medmindre andet er angivet, ikke fortrydelsesret i henhold til artikel 52 i forbrugerlovgivningen med hensyn til det eller de produkter, der er angivet i denne artikel. På webstedet er der faktisk:

 • der sælges specialfremstillede eller klart tilpassede varer.

Fortrydelsesretten gælder derfor kun for "stempelmaskinen" og ikke for tyggegummiet, og derfor refunderes kun prisen for rammen og ikke for tyggegummiet.

Kunden kan desuden ikke udøve sin fortrydelsesret, hvis produktet ikke er intakt, dvs:

 • hvis den originale emballage ikke er til stede
 • i mangel af integrerende elementer i produktet
 • for skader på produktet forårsaget af kunden.

11.2Hvis du er forbruger, har du ret til at fortryde aftalen om køb af produktet uden at skulle angive nogen begrundelse og uden at skulle pådrage dig andre omkostninger end dem, der er fastsat i denne artikel, inden for 14 kalenderdage(fortrydelsesperioden). Fortrydelsesperioden udløber efter 14 dage:

a. i tilfælde af en enkelt produktbestilling, fra den dag, hvor du eller en tredjepart, bortset fra transportøren og udpeget af dig, overtager produkterne fysisk i din besiddelse;

b. i tilfælde af en samlet ordre med separate leverancer fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der ikke er transportøren, og som du har udpeget, tager det sidste produkt i fysisk besiddelse; eller

c. i tilfælde af en ordre på levering af et produkt, der består af flere partier eller dele, fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der ikke er transportøren, og som du har udpeget, tager det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse.

11.3For at udøve din fortrydelsesret skal du inden udløbet af fortrydelsesperioden informere sælgeren om din beslutning om at fortryde aftalen. Til dette formål kan du:

 • brugestandardfortrydelsesformularen (Standardfortrydelsesformular), som du har adgang til på webstedet.

11.4Du har udøvet din fortrydelsesret inden for fortrydelsesperioden, hvis du har sendt meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesperioden. Denne meddelelse skal sendes på følgende måde:

E-mail: info@exlibris.store

Bemærk venligst, at da bevisbyrden i forbindelse med udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesperioden ligger hos dig, er det i din interesse at bruge et varigt medium, når du underretter sælgeren om din fortrydelse.

11.5Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, skal du aflevere produktet til det registrerede kontor, der er angivet i begyndelsen af disse generelle salgsbetingelser og -vilkår.

11.6De direkte omkostninger ved returnering af produkterne skal afholdes af dig, ligesom ansvaret for transporten af dem.

11.7Hvis du trækker dig tilbage fra kontrakten, refunderer sælgeren det samlede skyldige beløb, inklusive leveringsomkostninger, hvis det er relevant, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 kalenderdage fra den dag, hvor sælgeren blev informeret om din beslutning om at trække sig tilbage fra kontrakten. Tilbagebetalingen sker ved hjælp af det samme betalingsinstrument, som blev brugt ved den oprindelige transaktion. Hvis du har returneret produkterne ved hjælp af en fragtmand efter eget valg og for egen regning, kan sælgeren suspendere tilbagebetalingen indtil modtagelse af produkterne, eller indtil du har dokumenteret, at du har returneret produkterne, alt efter hvilken dato der kommer først.

11.8Du er kun ansvarlig for enhver form for værdiforringelse af varerne som følge af anden håndtering af produktet end den håndtering, der er nødvendig for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Produktet skal under alle omstændigheder opbevares, håndteres og kontrolleres med normal omhu og returneres intakt, komplet i alle dets dele, fuldt funktionsdygtigt, ledsaget af alt tilbehør og illustrationsark, med identifikationsmærker, etiketter og engangsforsegling, hvis de er til stede, stadig fastgjort til produktet og intakte og ikke manipuleret, samt fuldt egnet til den brug, som det er beregnet til, og uden tegn på slitage eller snavs. Desuden gælder fortrydelsen for produktet i sin helhed. Den kan derfor ikke udøves i forbindelse med dele og/eller tilbehør til produktet.

11.9I tilfælde af at det produkt, for hvilket fortrydelsesretten er blevet udøvet, har lidt et værdiforringelse som følge af en anden håndtering af varerne end den, der er nødvendig for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion, forbeholder sælgeren sig ret til at fratrække et beløb svarende til denne værdiforringelse i tilbagebetalingsbeløbet. Sælgeren skal underrette dig om denne omstændighed og om den deraf følgende nedsættelse af tilbagebetalingsbeløbet inden for 5 dage efter modtagelsen af produktet og, hvis tilbagebetalingen allerede er blevet betalt, oplyse bankoplysningerne for betaling af det beløb, som brugeren skal betale som følge af nedsættelsen af produktets værdi.

11.10Hvis fortrydelsesretten ikke udøves i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lovgivning, medfører den ikke, at kontrakten ophæves, og den giver derfor ikke brugeren ret til tilbagebetaling. Sælgeren underretter brugeren inden for 5 (arbejds)dage fra modtagelsen af produktet om, at han afviser anmodningen om fortrydelse. Produktet skal forblive hos sælgeren til din rådighed for afhentning, som skal ske på din regning og på dit ansvar.

11.11I tilfælde af delvis fortrydelse af flere ordrer skal beløbet for leveringsomkostningerne, der skal refunderes til dig, kvantificeres i forhold til værdien af det produkt, der er genstand for fortrydelsen. Hvis du f.eks. har afgivet en ordre til et samlet beløb på 200,00 EUR, som omfatter to produkter, hvoraf det første har en værdi på 50,00 EUR og det andet har en værdi på 150,00 EUR, og du returnerer produktet til en værdi på 150,00 EUR, vil du få refunderet et beløb svarende til 75 % af de afholdte leveringsomkostninger. Under alle omstændigheder må de leveringsomkostninger, der skal refunderes, aldrig overstige det faktisk betalte beløb.

Art. 12. Juridisk garanti

Alle produkter, der sælges på webstedet, er omfattet af den lovbestemte overensstemmelsesgaranti, der er fastsat i artikel 128-135 i forbrugerlovgivningen(lovbestemt garanti).

Hvem den gælder for

Den juridiske garanti er forbeholdt forbrugere. Den gælder derfor kun for brugere, der har foretaget et køb på webstedet med henblik på formål, der ikke er relateret til deres iværksætter-, handels-, håndværks- eller erhvervsaktivitet.

Hvornår den finder anvendelse

Sælgeren er ansvarlig over for forbrugeren for enhver mangel på produktets overensstemmelse, som viser sig inden for to år efter leveringen. Manglende overensstemmelse skal meddeles sælgeren under straf af fortabelse af garantien inden for en frist på to måneder fra den dato, hvor den blev opdaget.

Medmindre andet bevises, antages det, at den manglende overensstemmelse, der viser sig inden for seks måneder efter produktets levering, allerede eksisterede på denne dato, medmindre en sådan antagelse er uforenelig med produktets art eller den manglende overensstemmelses art. Fra den syvende måned efter produktets levering er det forbrugeren, der skal bevise, at manglen på overensstemmelse allerede eksisterede på tidspunktet for produktets levering.

For at kunne drage fordel af den lovbestemte garanti skal forbrugeren derfor først fremlægge bevis for købsdatoen og leveringsdatoen for varerne. Det er derfor hensigtsmæssigt, at forbrugeren med henblik på dette bevis opbevarer købsfakturaen eller ethvert andet dokument, der kan dokumentere købsdatoen (f.eks. betalingskortopgørelsen) og leveringsdatoen.

I tilfælde af ophævelse af aftalen skal sælgeren tilbagebetale forbrugeren det samlede betalte beløb, som består af produktets købspris, forsendelsesomkostningerne og eventuelle andre ekstraomkostninger. I tilfælde af en prisnedsættelse refunderer sælgeren det beløb, der tidligere er aftalt med forbrugeren, i form af nedsættelsen. Beløbet for tilbagebetalingen eller nedsættelsen krediteres det betalingsmiddel eller den betalingsløsning, som forbrugeren har anvendt ved købet.

Sælgeren er ikke ansvarlig for skader, uanset art, som skyldes, at produktet anvendes på en forkert måde og/eller ikke i overensstemmelse med producentens anvisninger, samt for skader, der skyldes uforudsigelige omstændigheder eller force majeure.

Hvis du har foretaget købet som "erhvervsdrivende" i henhold til forbrugerlovgivningen, finder de foregående afsnit i denne artikel ikke anvendelse. Den juridiske garanti, der er fastsat i artikel 1490 i den italienske civillovbog, gælder for dit køb på webstedet.

Art. 13. Producentens konventionelle garanti

13.1De produkter, der sælges på webstedet, kan, afhængigt af deres art, være omfattet af en konventionel garanti udstedt af producenten(konventionel garanti). Du kan kun gøre denne garanti gældende over for producenten. Varigheden, forlængelsen, herunder territorial udvidelse, betingelserne og anvendelsesmetoderne, de dækkede typer af skader/mangler og eventuelle begrænsninger af den konventionelle garanti afhænger af den enkelte producent. Den konventionelle garanti er af frivillig karakter og erstatter, begrænser, påvirker eller udelukker ikke den lovmæssige garanti.

Art. 14. Lovvalg og kompetent domstol; udenretslig bilæggelse af tvister - alternativ tvistbilæggelse/online tvistbilæggelse

14.1Købsaftaler, der indgås via webstedet, er underlagt italiensk lov. Dette berører ikke anvendelsen på forbrugere, der ikke har deres sædvanlige opholdssted i Italien, af eventuelle gunstigere og mere bindende bestemmelser i henhold til lovgivningen i det land, hvor de har deres sædvanlige opholdssted.

14.2Vi minder dig om, at i tilfælde af forbrugerbrugere skal enhver tvist i forbindelse med anvendelsen, gennemførelsen og fortolkningen af dette dokument afgøres af retten på det sted, hvor brugeren er bosat eller har valgt bopæl. For professionelle brugere afgøres enhver tvist vedrørende anvendelsen, gennemførelsen og fortolkningen af dette dokument af den domstol, hvor sælgeren har sit hjemsted, i henhold til bestemmelserne i artikel 1 ovenfor.

14.3I henhold til artikel 141-sexies, stk. 3, i forbrugerlovgivningen skal sælgeren informere brugeren, der har status som forbruger i henhold til artikel 3, stk. 1, litra. a) i forbrugerlovgivningen, at hvis han/hun har indgivet en klage direkte til sælgeren, hvorefter det ikke har været muligt at løse den opståede tvist, skal sælgeren give oplysninger om det eller de organer til alternativ tvistbilæggelse, der er ansvarlige for udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende forpligtelser, der følger af en aftale indgået på grundlag af disse almindelige salgsbetingelser (ADR-organer, jf. artikel 141-bis ff. i forbrugerlovgivningen), og angive, om han/hun har til hensigt at anvende disse organer til at løse tvisten eller ej.

14.4Sælgeren informerer også brugere, der kan betegnes som forbrugere i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), i forbrugerlovgivningen, om, at der er oprettet en europæisk platform til online bilæggelse af tvister på forbrugerområdet (den såkaldte ODR-platform). ODR-platformen kan konsulteres på følgende adressehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/; via ODR-platformen kan forbrugerbrugeren konsultere listen over ATB-organer, finde linket til hvert enkelt organs websted og indlede en online tvistbilæggelsesprocedure for den tvist, som han er involveret i.

14.5. Forbrugerbrugerens ret til at indbringe tvister, der opstår i forbindelse med disse almindelige salgsbetingelser, for den kompetente almindelige dommer, uanset resultatet af proceduren for udenretslig bilæggelse af tvister i forbindelse med forbrugerforhold ved anvendelse af de procedurer, der er omhandlet i del V, afsnit II-bis, i forbrugerlovgivningen, er under alle omstændigheder uberørt.

14.6Brugere, der er bosiddende i en anden EU-medlemsstat end Italien, kan i forbindelse med tvister vedrørende anvendelse, gennemførelse og fortolkning af disse generelle salgsbetingelser også få adgang til den europæiske procedure for småkrav, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007, forudsat at tvistens værdi ikke overstiger 2.000,00 euro, eksklusive renter, gebyrer og udgifter. Teksten til forordningen findes på webstedetwww.eur-lex.europa.eu.

Art. 15. Kundeservice og klager

Det er muligt at anmode om oplysninger, sende meddelelser, anmode om hjælp eller indgive klager ved at kontakte sælgeren på følgende måder

 • pr. e-mail til følgende adresse: info@exlibris.store .

Sælgeren vil svare på klager inden for 5 dage efter modtagelsen.

Art. 16. Diverse

 • 16.1Forsendelsesomkostninger for Europa: For at kende omkostningerne skal du udfylde et overslag (udfyldelsen indebærer ikke nogen købsforpligtelse) og tilføje din ordre til indkøbskurven: du vil kunne se detaljerne om forsendelsesomkostningerne.