Πολιτική Απορρήτου

Πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR).Σε ισχύ από 01/01/2019


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτό το ενημερωτικό σημείωμα λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του GDPR και του Κώδικα Απορρήτου (Νομοθετικό ΔιάταγμαΝομοθετικό Διάταγμα 30 Ιουνίου 2003 ν.196).Το έγγραφο συντάχθηκε επίσης με βάση τις Οδηγίες του Εγγυητή Απορρήτου (ειδικά τις Οδηγίες για την καταπολέμηση των ανεπιθύμητων μηνυμάτων που εκδόθηκαν από τον Εγγυητή Απορρήτου στις 4 Ιουλίου 2013).


Ελεγκτής δεδομένων: Morando Stefano


Ιστότοπος στον οποίο αναφέρεται αυτή η πολιτική απορρήτου: https://exlibris.κατάστημα/ (Ιστότοπος).


Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν έχει ορίσει ΥΠΔ.Επομένως, μπορείτε να στείλετε οποιοδήποτε αίτημα για πληροφορίες απευθείας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Αυτό το έγγραφο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται στον Ιστότοπο.


Οι κύριοι χειρισμοί των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφονται παρακάτω.Ειδικότερα, εξηγείται η νομική βάση της επεξεργασίας, αν η διάταξη είναι υποχρεωτική και οι συνέπειες της μη παροχής προσωπικών δεδομένων.Για να περιγράψουμε καλύτερα τα δικαιώματά σας, εάν είναι απαραίτητο, έχουμε προσδιορίσει εάν και πότε δεν πραγματοποιείται συγκεκριμένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.


Εγγραφή στον Ιστότοπο


Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που ζητούνται σε περίπτωση εγγραφής θα χρησιμοποιηθούν για να έχετε πρόσβαση στην δεσμευμένη περιοχή του ιστότοπου και να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σε εγγεγραμμένους χρήστες.Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η ανάγκη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να προβεί σε προσυμβατικά μέτρα που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου.Η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική.Ωστόσο, η άρνησή σας να παράσχετε δεδομένα θα καταστήσει αδύνατη την εγγραφή σας στον Ιστότοπο.


Αγορές στον ιστότοπο


Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να σας επιτρέψουν να κάνετε αγορές στον Ιστότοπο.Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικής παραγγελίας αγοράς, να επιτρέπεται η σύναψη της σύμβασης αγοράς και η ορθή εκτέλεση των πράξεων που συνδέονται με αυτήν (και, εάν είναι απαραίτητο σύμφωνα με την κλαδική νομοθεσία, για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων).Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να εκτελέσει τη σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο ή να εκπληρώσει νομικές υποχρεώσεις.Ανεξάρτητα από τα παραπάνω (και συνεπώς από τη συγκατάθεσή σας), ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για τους σκοπούς του γ.ρε"soft-spam", που διέπεται από το άρθ.130 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.Αυτό σημαίνει ότι περιοριζόμενος στο email που παρέχετε στο πλαίσιο μιας αγοράς μέσω του Ιστότοπου, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα επεξεργαστεί το email για να επιτρέψει την άμεση προσφορά παρόμοιων προϊόντων/υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεστε σε τέτοια επεξεργασία στις διαδικασίες που ορίζονται σε αυτές τις πληροφορίες.Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων για αποστολή αυτού του τύπου επικοινωνίας.Αυτό το έννομο συμφέρον μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο με το συμφέρον του ενδιαφερόμενου να λαμβάνει επικοινωνίες "soft-spam".Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να υπενθυμίσει στον χρήστη να ολοκληρώσει μια αγορά.Η νομική βάση αυτής της αντιμετώπισης είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να αποστείλει αυτού του είδους την επικοινωνία.


Απαντήστε στα αιτήματά σας


Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να ανταποκριθούν στα αιτήματά σας για πληροφορίες.Η διάταξη είναι προαιρετική, αλλά η άρνησή σας θα καταστήσει αδύνατο για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να απαντήσει στις ερωτήσεις σας.Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να δώσει συνέχεια στα αιτήματα του χρήστη.Αυτό το έννομο συμφέρον είναι ισοδύναμο με το συμφέρον του χρήστη να λάβει απάντηση σε επικοινωνίες που αποστέλλονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.


Γενικό μάρκετινγκ


Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε προκειμένου να σας αποστείλει διαφημιστικό υλικό ή/και ενημερωτικά δελτία σχετικά με τα δικά του προϊόντα ή τρίτα μέρη.Η νομική βάση αυτής της θεραπείας είναι η συγκατάθεσή σας.Η παροχή προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι καθαρά προαιρετική.Η αποτυχία συναίνεσης στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ θα καταστήσει αδύνατη τη λήψη διαφημιστικού υλικού που σχετίζεται με προϊόντα/υπηρεσίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων ή/και τρίτων, καθώς και την αδυναμία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να πραγματοποιήσει έρευνες αγοράς, στοχεύει επίσης στην αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών, καθώς και στην αποστολή ενημερωτικών δελτίων.


Προφίλ


Με τη συγκατάθεσή σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς δημιουργίας προφίλ, δηλαδή για την ανάλυση των καταναλωτικών επιλογών σας αποκαλύπτοντας τον τύπο και τη συχνότητα των αγορών που έχετε κάνει, προκειμένου να σας στείλει διαφημιστικό υλικό ή/και ενημερωτικά δελτία που σχετίζονται με προϊόντα ιδίων ή τρίτων, που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.Η νομική βάση αυτής της θεραπείας είναι η συγκατάθεσή σας.Η παροχή δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι καθαρά προαιρετική.Η μη συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς δημιουργίας προφίλ θα καταστήσει αδύνατη την επεξεργασία του εμπορικού προφίλ σας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μέσω του εντοπισμού των επιλογών και των αγοραστικών σας συνηθειών καθώς και μέσω της αποστολής διαφημιστικού υλικού που σχετίζεται με τα προϊόντα του υπεύθυνου επεξεργασίας την Επεξεργασία ή/και τρίτα μέρη, ειδικού ενδιαφέροντός σας.


Μεταφορά δεδομένων


Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.


Γεωγραφική τοποθεσία


Ο ιστότοπος δεν εφαρμόζει εργαλεία γεωγραφικής τοποθεσίας για τη διεύθυνση IP του χρήστη.


Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων


Ως μέρος της συνήθους δραστηριότητάς του, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες κατηγορίες υποκειμένων.Στο άρθρο 2  μπορείτε να βρείτε τη λίστα των υποκειμένων στα οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.Για τη διευκόλυνση της προστασίας των δικαιωμάτων σας, το άρθρο 2 μπορεί να ορίζει σε ορισμένες περιπτώσεις όταν τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Η "κοινοποίηση" προσωπικών δεδομένων σε τρίτους διαφέρει από τη "μεταβίβαση" (ρυθμίζεται στο προηγούμενο σημείο).Μάλιστα, στην επικοινωνία, το τρίτο μέρος στο οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που περιγράφονται στη σχέση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.Στη διαβίβαση, από την άλλη πλευρά, ο τρίτος γίνεται ο ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων των προσωπικών δεδομένων.Επιπλέον, απαιτείται πάντα η συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.


Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εννοείται ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Τέχνη.1 Μέθοδος θεραπείας


1.1 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται κυρίως με τη βοήθεια ηλεκτρονικών ή αυτοματοποιημένων μέσων, σύμφωνα με τις μεθόδους και τα κατάλληλα εργαλεία για τη διασφάλιση της ασφάλειας και του απορρήτου τους σύμφωνα με τον GDPR.Εάν η υπηρεσία αυτόματου chatbot είναι λειτουργική, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν επίσης σε επεξεργασία για να επιτραπεί η ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει και να επικοινωνήσει μαζί του ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, κατόπιν συναίνεσης.Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να ανταποκρίνεται σε αιτήματα των χρηστών μέσω της υπηρεσίας chatbot.Αυτό το έννομο συμφέρον μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο με το συμφέρον του ενδιαφερόμενου να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτόματου chatbot.


1.2 Οι πληροφορίες που λαμβάνονται και οι μέθοδοι θεραπείας θα είναι σχετικές και όχι υπερβολικές σε σχέση με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.Η διαχείριση και η προστασία των δεδομένων σας θα γίνεται επίσης σε ασφαλή περιβάλλοντα πληροφορικής κατάλληλα για τις περιστάσεις.


1.3 «Συγκεκριμένα δεδομένα» δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της Ιστοσελίδας.Ιδιαίτερα δεδομένα είναι εκείνα που μπορούν να αποκαλύψουν φυλετική και εθνική καταγωγή, θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή άλλες πεποιθήσεις, πολιτικές απόψεις, συμμετοχή σε κόμματα, συνδικάτα, ενώσεις ή οργανώσεις θρησκευτικής, φιλοσοφικής, πολιτικής ή συνδικαλιστικής φύσης, υγεία και σεξουαλική ζωή.


1.4 Δεν γίνεται επεξεργασία δικαστικών δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας.


Τέχνη.2 Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων


Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποκειμένων.Τα υποκείμενα στα οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας αναφέρονται παρακάτω:


 • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε όλα εκείνα τα υποκείμενα (συμπεριλαμβανομένων των Δημοσίων Αρχών) που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε όλα αυτά τα δημόσια ή/και ιδιωτικά πρόσωπα, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα (νομικές, διοικητικές και φορολογικές εταιρείες συμβούλων, δικαστικά γραφεία, εμπορικά επιμελητήρια, επιμελητήρια και γραφεία εργασίας κ.λπ.), εάν η επικοινωνία είναι απαραίτητη ή λειτουργική για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο.
 • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν κάνει χρήση υπαλλήλων ή/και συνεργατών με οποιαδήποτε ιδιότητα.Επομένως, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα γνωστοποιηθούν σε αυτή την κατηγορία θεμάτων.
 • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν χρησιμοποιεί εταιρείες, συμβούλους ή επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την ενημέρωση και, γενικά, τη διαχείριση του υλικού και του λογισμικού του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.Επομένως, τα δεδομένα σας δεν θα γνωστοποιηθούν σε αυτές τις κατηγορίες θεμάτων.
 • Για την αποστολή των επικοινωνιών του, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιεί εξωτερικές εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την αποστολή αυτού του τύπου επικοινωνίας (πλατφόρμες CRM).Ως εκ τούτου, τα προσωπικά σας δεδομένα (ειδικά το email σας) ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε αυτές τις εταιρείες.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν χρησιμοποιεί εξωτερικές εταιρείες για την παροχή της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.


Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παραπάνω λίστα με βάση τις συνήθεις λειτουργίες του.Ως εκ τούτου, καλείστε να έχετε τακτική πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να ελέγχετε σε ποια θέματα κοινοποιεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων τα προσωπικά σας δεδομένα.


Τέχνη.3 Διατήρηση προσωπικών δεδομένων


3.1 Αυτό το άρθρο περιγράφει για πόσο χρονικό διάστημα ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα.


 

 • Για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 10 χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής της εντολής αγοράς.Αυτό γίνεται για να επιτραπεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να ασκήσει το δικαίωμα υπεράσπισής του και να αποδείξει ότι έχει εκτελέσει σωστά τη σύμβαση.

 


3.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3.1, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από συγκεκριμένους κανονισμούς, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς.


Τέχνη.4 Μεταφορά προσωπικών δεδομένων


4.1 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Επομένως, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι ασφαλής από κανονιστική άποψη, όπως διέπεται από τον GDPR.Εάν η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σε χώρα εκτός ΕΕ και για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει γνώμη επάρκειας, η διαβίβαση θεωρείται σε κάθε περίπτωση ασφαλής από κανονιστική άποψη.Αυτό το άρθρο 4.1 υποδεικνύει κατά καιρούς τις χώρες στις οποίες ενδέχεται να μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και στις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει γνώμη επάρκειας.

 • Ως εκ τούτου, ο χρήστης καλείται να έχει πρόσβαση σε αυτό το άρθρο τακτικά για να ελέγχει εάν η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σε χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά.

 


4.2 Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 4.1, τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να μεταφερθούν σε χώρες εκτός ΕΕ και για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκφράσει γνώμη επάρκειας.Ως εκ τούτου, καλείστε να βλέπετε αυτό το άρθρο 4 σε τακτική βάση.2 για να βεβαιωθείτε σε ποια από αυτές τις χώρες μεταφέρονται τελικά τα δεδομένα σας.


Τέχνη. 5.Δικαιώματα του ενδιαφερομένου


Σύμφωνα με το άρθρο.13 του Κανονισμού Απορρήτου, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σας ενημερώνει ότι έχετε το δικαίωμα:


 • ζητήστε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και τη διόρθωση ή ακύρωση της ίδιας ή τον περιορισμό της μεταχείρισης που σας αφορά ή να αντιταχθείτε στη μεταχείρισή τους, επιπλέον του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων
 • ανακαλέστε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με την επιφύλαξη της νομιμότητας της μεταχείρισης που βασίζεται στη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκληση
 • προτείνετε μια καταγγελία σε μια εποπτική αρχή (π.χ.: ο Εγγυητής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων).


Τα παραπάνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με ανεπίσημο αίτημα προς τις επαφές που αναφέρονται στην Εισαγωγή.


Τέχνη. 6.Αλλαγές και Διάφορα


Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας την κατάλληλη δημοσιότητα στους χρήστες του Ιστότοπου και διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση επαρκή και παρόμοια προστασία των προσωπικών δεδομένων.Για να δείτε τυχόν αλλαγές, καλείστε να συμβουλεύεστε τακτικά αυτές τις πληροφορίες.Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στην παρούσα δήλωση απορρήτου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί επίσης να τους ειδοποιήσει μέσω email.


Με την υποστήριξη του LegalBlink