Tietosuojakäytäntö

Tietoja henkilötietojen käsittelystä 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) mukaisesti. Voimassa 1.1.2019 alkaen


ESIPUHE


<

Näissä tiedoissa otetaan huomioon GDPR:n ja tietosuojasäännöstön määräykset (lainsäädäntö 30. kesäkuuta 2003, n. 196). Asiakirja on laadittu myös Yksityisyyden takaajan ohjeiden (erityisesti Privacy Guarantorin 4.7.2013 julkaiseman roskapostin vastaisen ohjeen) perusteella.


<

Rekisterinpitäjä : Morando Stefano


Sivusto, johon tämä tietosuojakäytäntö viittaa: https://exlibris.store/ ( Sivusto ).


Rekisterinpitäjä ei ole nimennyt tietosuojavastaavaa. Siksi voit lähettää minkä tahansa tietopyynnön suoraan rekisterinpitäjälle.


YLEISTÄ


Tässä asiakirjassa kuvataan, kuinka Rekisterinpitäjä käsittelee Sivustolla annettuja henkilötietojasi.


Henkilötietojesi tärkeimmät käsittelyt on kuvattu alla. Erityisesti selvitetään käsittelyn oikeusperusta, jos säännös on pakollinen, sekä henkilötietojen toimittamatta jättämisen seuraukset. Oikeutesi kuvaamiseksi olemme tarvittaessa määrittäneet, jos ja milloin tiettyä henkilötietojen käsittelyä ei suoriteta.


Rekisteröityminen sivustolla


Rekisteröitymisen yhteydessä vaadittavia tietoja käytetään mahdollistamaan sekä pääsyn Sivuston varatulle alueelle että Rekisterinpitäjän rekisteröidyille käyttäjille tarjoamien verkkopalvelujen käyttämiseen. Käsittelyn oikeusperustana on Rekisterinpitäjän tarve toteuttaa asianomaisen pyynnöstä sopimusta edeltäviä toimenpiteitä. Tietojen antaminen on vapaaehtoista. Tietojen luovuttamatta jättäminen tekee kuitenkin sivustolle rekisteröitymisen mahdottomaksi.


Ostokset sivustolla


Henkilötietojasi käsitellään, jotta voit tehdä ostoksia Sivustolla. Jos teet ostotilauksen verkossa, jotta ostosopimus voidaan tehdä ja siihen liittyvät toiminnot voidaan suorittaa oikein (ja tarvittaessa alakohtaisen lainsäädännön perusteella verovelvoitteiden täyttämiseksi). Käsittelyn oikeusperustana on rekisterinpitäjän velvollisuus panna toimeen asianomaisen kanssa tehty sopimus tai täyttää lailliset velvoitteet. Yllä olevasta (ja siten suostumuksestasi) huolimatta Rekisterinpitäjä voi käsitellä tietojasi c.d:n tarkoituksiin. "pehmeä roskaposti", jota hallitsee art. Tietosuojalain 130. Tämä tarkoittaa, että rajoitettu sähköpostiin, jonka annat sivuston kautta tehdyn ostoksen yhteydessä, rekisterinpitäjä käsittelee sähköpostin salliakseen samankaltaisten tuotteiden/palvelujen suoran tarjouksen, edellyttäen, että et vastusta tällaista käsittelyä tässä tiedossa. Käsittelyn oikeudellinen perusta on rekisterinpitäjän oikeutettu etu lähettää tämäntyyppistä viestintää. Tämän oikeutetun edun voidaan katsoa vastaavan asianomaisen osapuolen etua vastaanottaa "pehmeitä roskapostiviestejä". Rekisterinpitäjä voi lähettää sähköpostiviestejä muistuttamaan käyttäjää ostoksen suorittamisesta. Tämän käsittelyn oikeudellinen perusta on rekisterinpitäjän oikeutettu etu lähettää tämäntyyppistä viestintää.


Vastaa pyyntöihisi


Tietojasi käsitellään tietopyyntöihisi vastaamiseksi.Säännös on valinnainen, mutta kieltäytyminen tekee rekisterinpitäjän mahdottomaksi vastata kysymyksiisi Käsittelyn oikeudellinen perusta on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu seurata käyttäjän pyyntöjä. Tämä oikeutettu etu vastaa käyttäjän etua saada vastaus rekisterinpitäjälle lähetettyihin yhteydenottoihin.


Yleinen markkinointi


Rekisterinpitäjä voi suostumuksellasi käsitellä antamiasi henkilötietoja lähettääkseen sinulle omiin tai kolmannen osapuolen tuotteisiin liittyvää mainosmateriaalia ja/tai uutiskirjeitä. Tämän hoidon laillinen perusta on suostumuksesi. Henkilötietojen antaminen tähän tarkoitukseen on täysin vapaaehtoista. Jos et anna suostumusta tietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksiin, sinun on mahdotonta saada Rekisterinpitäjän ja/tai kolmansien osapuolien tuotteisiin/palveluihin liittyvää mainosmateriaalia sekä rekisterinpitäjän mahdottomuus suorittaa markkinatutkimuksia , jonka tarkoituksena on myös arvioida käyttäjien tyytyväisyyttä sekä lähettää sinulle uutiskirjeitä.


Profilointi


Rekisterinpitäjä voi suostumuksellasi käsitellä henkilötietojasi profilointitarkoituksiin eli kulutusvalintojen analysoimiseksi paljastamalla tekemiesi ostosten tyypin ja tiheyden, lähettääkseen sinulle mainosmateriaalia ja/tai uutiskirjeitä jotka liittyvät omiin tai kolmannen osapuolen tuotteisiin, joista olet kiinnostunut. Tämän hoidon laillinen perusta on suostumuksesi. Tietojen toimittaminen tähän tarkoitukseen on täysin vapaaehtoista. Jos et anna suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn profilointitarkoituksiin, rekisterinpitäjä ei pysty käsittelemään kaupallista profiiliasi, tunnistamalla valintasi ja ostotottumuksesi sekä lähettämällä sinulle rekisterinpitäjän tuotteisiin liittyvää mainosmateriaalia. ja/tai kolmansilta osapuolilta, sinun erityisestä edustasi.


Tietojen siirto


Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietojasi kolmansille osapuolille.


Maantieteellinen sijainti


Sivusto ei käytä maantieteellisiä paikannustyökaluja käyttäjän IP-osoitteelle.


Henkilötietojen välittäminen


Osana tavanomaista toimintaansa Rekisterinpitäjä voi välittää henkilötietojasi tietyille kohderyhmille. Kohdasta 2 löydät luettelon henkilöistä, joille rekisterinpitäjä välittää henkilötietojasi. Oikeutesi turvaamisen helpottamiseksi artikla 2 voi joissakin tapauksissa määrittää, milloin tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen "välittäminen" kolmansille osapuolille eroaa "siirrosta" (edellisessä kohdassa säännelty). Itse asiassa viestinnässä kolmas osapuoli, jolle tiedot välitetään, voi käyttää niitä vain niihin erityistarkoituksiin, jotka on kuvattu suhteessa rekisterinpitäjään. Siirron yhteydessä kolmas osapuoli kuitenkin siirtyy henkilötietojen itsenäisen käsittelyn haltijaksi. Lisäksi vaaditaan aina suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiseen kolmansille osapuolille.


Rajoittamatta edellä olevaa ymmärrämme, että rekisterinpitäjä voi joka tapauksessa käyttää henkilötietojasi täyttääkseen voimassa olevan lainsäädännön mukaiset velvoitteensa.


ERITYISET TIEDOT


Art. 1 Hoitomenetelmä


1.1 Henkilötietojesi käsittely tapahtuu pääosin sähköisin tai automatisoiduin keinoin, tavalla ja asianmukaisilla työkaluilla, joilla taataan tietosuoja ja luottamuksellisuus GDPR:n mukaisesti. Jos automaattinen chatbot-palvelu on toiminnassa, Henkilötietojasi käsitellään myös tämän palvelun aktivoimiseksi, jonka kautta käyttäjä voi ottaa yhteyttä Rekisterinpitäjään ja häneen voi olla yhteydessä etukäteen saatuaan suostumuksensa. Oikeusperustana on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastata käyttäjien pyyntöihin chatbot-palvelun kautta. Tämän oikeutetun edun voidaan katsoa vastaavan asianosaisen etua käyttää automaattista chatbot-palvelua.


1.2 Hankitut tiedot ja käsittelymenetelmät ovat olennaisia ​​eivätkä ne saa olla liiallisia suhteessa suoritettujen palvelujen tyyppiin. Tietojasi käsitellään ja suojataan myös olosuhteisiin sopivissa turvallisissa IT-ympäristöissä.


1.3 Sivuston kautta ei käsitellä "erityisiä tietoja". Erityisiä tietoja ovat tiedot, jotka voivat paljastaa rodun ja etnisen alkuperän, uskonnollisen, filosofisen tai muun vakaumuksen, poliittisen mielipiteen, kuulumisen puolueisiin, ammattiliittoihin, uskonnollisiin, filosofisiin, poliittisiin tai ammattiyhdistysluonteisiin yhdistyksiin tai järjestöihin, terveydentilan ja seksuaalisen elämän


1.4 Oikeudellisia tietoja ei käsitellä Sivuston kautta.


Art. 2 Henkilötietojen luovuttaminen


Rekisterinpitäjä voi välittää henkilötietojasi tietyille kohderyhmille. Rekisterinpitäjä varaa oikeuden luovuttaa tietojasi seuraaville henkilöille:


 • Rekisterinpitäjä voi välittää henkilötietosi kaikille niille henkilöille (mukaan lukien viranomaiset), joilla on pääsy henkilötietoihin säädösten tai hallinnollisten määräysten nojalla. li >
 • Henkilötietojasi voidaan luovuttaa myös kaikille niille julkisille ja/tai yksityisille henkilöille, luonnollisille ja/tai oikeushenkilöille (laki-, hallinto- ja verokonsulttiyritykset, oikeuslaitokset, kauppakamarit , kamarit ja työtoimistot jne.), jos viestintä on välttämätöntä tai toimivaa laista johtuvien velvoitteiden asianmukaisen täyttämisen kannalta.
 • Rekisterinpitäjä ei käytä työntekijöitä ja/tai yhteistyökumppaneita missään ominaisuudessa. Siksi henkilötietojasi ei luovuteta tälle aiheryhmälle.
 • Rekisterinpitäjä ei käytä yrityksiä, konsultteja tai ammattilaisia, jotka ovat vastuussa Tietojen laitteiston ja ohjelmiston asennuksesta, ylläpidosta, päivittämisestä ja yleensä hallinnasta Ohjainhoito. Siksi tietojasi ei luovuteta näille aiheluokille.
 • Rekisterinpitäjä käyttää viestintänsä lähettämiseen ulkopuolisia yrityksiä, jotka vastaavat tämäntyyppisen viestinnän lähettämisestä (CRM-alustoja). Henkilötietosi (erityisesti sähköpostisi) voidaan sitten paljastaa näille yrityksille.
 • Rekisterinpitäjä ei käytä ulkopuolisia yrityksiä asiakaspalvelun tarjoamiseen.


Rekisterinpitäjä varaa oikeuden muuttaa yllä olevaa luetteloa normaalin toimintansa perusteella. Tästä syystä sinua pyydetään käyttämään näitä tietoja säännöllisesti, jotta voit tarkistaa, kenelle rekisterinpitäjä välittää henkilötietojasi.


Art. 3 Henkilötietojen säilyttäminen


3.1 Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka kauan Rekisterinpitäjä varaa oikeuden säilyttää henkilötietojasi


 • Myyntisopimuksen toteuttamista varten tietoja säilytetään 10 vuotta ostotilauksen vastaanottamisesta. Tämän tarkoituksena on antaa rekisterinpitäjälle mahdollisuus käyttää puolustautumisoikeuttaan ja osoittaa, että hän on pannut sopimuksen asianmukaisesti täytäntöön.


3.2 Rajoittamatta artiklan 3.1 määräyksiä, rekisterinpitäjä voi säilyttää henkilötietojasi tietyn ajan edellyttämän ajan, sellaisina kuin ne ovat muuttuneet ajoittain.


Art. 4 Henkilötietojen siirto


4.1 Rekisterinpitäjä sijaitsee Euroopan unionin alueella. Siksi tietojesi käsittely on turvallista sääntelyn kannalta, koska sitä säätelee GDPR. Jos henkilötietojesi siirto tapahtuu EU:n ulkopuolisessa maassa ja jonka osalta Euroopan komissio on antanut riittävyyden arvioinnin, siirtoa pidetään joka tapauksessa säännösten kannalta turvallisena. Tässä kohdassa 4.1 mainitaan aika ajoin maat, joihin henkilötietojasi voidaan mahdollisesti siirtää ja joissa Euroopan komissio on ilmaissut käsityksensä tietojen riittävyydestä.

 • Käyttäjää pyydetään siksi säännöllisesti lukemaan tämä artikkeli tarkistaakseen, tapahtuuko henkilötietojesi siirto maassa, jossa on nämä ominaisuudet.


4.2 Rajoittamatta artiklan 4.1 määräyksiä, tietojasi voidaan siirtää myös EU:n ulkopuolisiin maihin, joiden osalta Euroopan komissio ei ole antanut riittävää arviointia. Siksi sinua pyydetään tarkistamaan säännöllisesti tämä artikkeli 4.2 varmistaaksesi, mihin näistä maista tietosi voidaan siirtää.


Art. 5. Asianomaisen osapuolen oikeudet


Art. Tietosuoja-asetuksen 13 §:n mukaisesti Rekisterinpitäjä ilmoittaa, että sinulla on oikeus:


 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsyn henkilötietoihisi ja oikaisemaan tai poistamaan ne tai rajoittamaan niiden käsittelyä tai vastustamaan niiden käsittelyä tiedon siirrettävyyden lisäksi
 • peruuttaa suostumuksen milloin tahansa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ennen peruuttamista annettuun suostumukseen perustuvan hoidon laillisuutta
 • ehdottaa valitusta valvontaviranomaiselle (esim. henkilötietojen suojan takaajalle).


Yllä olevia oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä epävirallinen pyyntö johdannossa mainittuihin yhteystietoihin.


Art. 6. Muutokset ja sekalaiset


Rekisterinpitäjä varaa oikeuden tehdä muutoksia näihin tietoihin milloin tahansa antamalla asianmukaisen julkisuuden Sivuston käyttäjille ja takaamalla joka tapauksessa riittävän ja vastaavan henkilötietojen suojan. Nähdäksesi muutokset, sinua pyydetään tutustumaan näihin tietoihin säännöllisesti. Mikäli tähän tietosuojaselosteeseen tehdään olennaisia ​​muutoksia, Rekisterinpitäjä voi ilmoittaa asiasta myös sähköpostitse.


Toiminnan tarjoaa LegalBlink

.