Tietosuojakäytäntö

Tietoja henkilötietojen käsittelystä 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) mukaisesti. Voimassa 1.1.2023 alkaen


JOHDANTO


Tässä tiedotteessa otetaan huomioon GDPR:n ja tietosuojasäännöstön määräykset (lainsäädäntö Asetus 30. kesäkuuta 2003 n. 196). Asiakirja on laadittu myös Yksityisyyden takaajan ohjeiden (erityisesti tietosuojatakuun 4.7.2013 julkaiseman roskapostin torjuntaohjeen) perusteella.


Rekisterinpitäjä: Morando Stefano, Via Garibaldi, 90/92, 27058 Voghera (PV) Italia


Sivusto, johon tämä tietosuojakäytäntö viittaa: https://exlibris. Store/ (Sivusto).


Rekisterinpitäjä ei ole nimennyt DPO:ta (tietosuojavastaava). Siksi voit lähettää minkä tahansa tietopyynnön suoraan rekisterinpitäjälle.


YLEISTIETOA


Tässä asiakirjassa kuvataan, kuinka Rekisterinpitäjä käsittelee Sivustolla annettuja henkilötietojasi.


Henkilötietojesi tärkeimmät käsittelyt on kuvattu alla. Erityisesti selvitetään käsittelyn oikeusperusta, onko säännös pakollinen ja mitä seurauksia henkilötietojen toimittamatta jättämisestä on. Oikeutesi kuvaamiseksi olemme tarvittaessa määrittäneet, jos ja milloin tiettyä henkilötietojen käsittelyä ei suoriteta.


Rekisteröityminen sivustolla


Rekisteröinnin yhteydessä pyydettyjä tietoja käytetään mahdollistamaan sekä pääsyn Sivuston varatulle alueelle että Rekisterinpitäjän rekisteröidyille käyttäjille tarjoamien verkkopalvelujen käyttämiseen. Käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän tarve toteuttaa asianomaisen pyynnöstä sopimusta edeltäviä toimenpiteitä. Tietojen antaminen on vapaaehtoista. Tietojen luovuttamatta jättäminen tekee kuitenkin sivustolle rekisteröitymisen mahdottomaksi.


Ostokset sivustolta


Henkilötietojasi käsitellään, jotta voit tehdä ostoksia Sivustolla. Verkkokauppatilauksen yhteydessä mahdollistaa ostosopimuksen tekeminen ja siihen liittyvien toimintojen asianmukainen suorittaminen (ja tarvittaessa toimialalainsäädännön mukaan verovelvoitteiden täyttäminen). Käsittelyn oikeusperustana on rekisterinpitäjän velvollisuus panna toimeen asianomaisen kanssa tehty sopimus tai täyttää lailliset velvoitteet. Yllä olevasta (ja siten suostumuksestasi) huolimatta Rekisterinpitäjä voi käsitellä tietojasi c. d "pehmeä roskaposti", jota hallitsee art. Tietosuojalain 130. Tämä tarkoittaa, että rajoitettu sähköpostiin, jonka annat sivuston kautta tehdyn ostoksen yhteydessä, rekisterinpitäjä käsittelee sähköpostin salliakseen samankaltaisten tuotteiden/palveluiden suoran tarjouksen edellyttäen, että et vastusta tällaista käsittelyä asetettujen menettelyjen mukaisesti. tässä tiedossa. Käsittelyn oikeudellinen perusta on rekisterinpitäjän oikeutettu etu lähettää tämäntyyppistä viestintää. Tämän oikeutetun edun voidaan katsoa vastaavan asianomaisen osapuolen etua vastaanottaa "pehmeitä roskapostiviestejä". Rekisterinpitäjä voi lähettää sähköpostiviestejä muistuttamaan käyttäjää ostoksen suorittamisesta. Tämän käsittelyn oikeusperustana on rekisterinpitäjän oikeutettu etu lähettää tämäntyyppistä viestintää.


Vastaa pyyntöihisi


Tietojasi käsitellään tietopyyntöihisi vastaamiseksi. Säännös on valinnainen, mutta kieltäytyminen tekee rekisterinpitäjän mahdottomaksi vastata kysymyksiisi. Käsittelyn oikeudellinen perusta on rekisterinpitäjän oikeutettu etu seurata käyttäjän pyyntöjä. Tämä oikeutettu etu vastaa käyttäjän etua saada vastaus rekisterinpitäjälle lähetettyihin yhteydenottoihin.


Yleinen markkinointi


Rekisterinpitäjä voi suostumuksellasi käsitellä antamiasi henkilötietoja lähettääkseen sinulle omiin tai kolmansien osapuolten tuotteisiin liittyvää mainosmateriaalia ja/tai uutiskirjeitä. Tämän hoidon laillinen perusta on suostumuksesi. Henkilötietojen antaminen tähän tarkoitukseen on täysin vapaaehtoista. Jos et anna suostumusta tietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksiin, sinun on mahdotonta saada Rekisterinpitäjän ja/tai kolmansien osapuolien tuotteisiin/palveluihin liittyvää mainosmateriaalia sekä rekisterinpitäjän mahdottomuus suorittaa markkinatutkimuksia, Tarkoituksena on myös arvioida käyttäjien tyytyväisyyttä sekä lähettää sinulle uutiskirjeitä.


Profilointi


Rekisterinpitäjä voi suostumuksesi perusteella käsitellä henkilötietojasi profilointitarkoituksiin, eli kulutusvalintojen analysoimiseksi paljastamalla ostosten tyypin ja tiheyden, lähettääkseen sinulle mainosmateriaalia ja/tai uutiskirjeitä liittyvät omiin tai kolmannen osapuolen tuotteisiin, jotka kiinnostavat sinua erityisesti. Tämän hoidon laillinen perusta on suostumuksesi. Tietojen toimittaminen tähän tarkoitukseen on täysin vapaaehtoista. Jos et anna suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn profilointitarkoituksiin, se tekee mahdottomaksi Rekisterinpitäjän käsitellä kaupallista profiiliasi valintasi ja ostotottumustesi havaitsemisen kautta sekä lähettää sinulle Rekisterinpitäjän tuotteisiin liittyvää mainosmateriaalia. Käsittely ja/tai kolmannet osapuolet, joista olet kiinnostunut.


Tietojen siirto


Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietojasi kolmansille osapuolille.


Maantieteellinen sijainti


Sivusto ei ota käyttöön maantieteellisiä paikannustyökaluja käyttäjän IP-osoitteelle.


Curriculum Vitae


Ansioluetteloa ei voi lähettää sivuston kautta. Siksi tietojasi ei käsitellä näihin tarkoituksiin.


Varaa aikoja


Kolmannen osapuolen järjestelmät ajanvaraamiseen Rekisterinpitäjältä eivät ole aktiivisia Sivustolla. Siksi tietojasi ei käsitellä tähän tarkoitukseen. Joka tapauksessa voit aina ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään epigrafissa mainituilla yhteystiedoilla.


Henkilötietojen välittäminen


Osana tavanomaista toimintaansa Rekisterinpitäjä voi välittää henkilötietojasi tietyille kohderyhmille. Kohdasta 2  löydät luettelon henkilöistä, joille Rekisterinpitäjä välittää henkilötietojasi. Oikeutesi turvaamisen helpottamiseksi artikla 2 voi joissakin tapauksissa määrittää, milloin tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen "välittäminen" kolmansille osapuolille on eri asia kuin "siirto" (säännelty edellisessä kohdassa). Itse asiassa viestinnässä kolmas osapuoli, jolle tiedot välitetään, voi käyttää niitä vain niihin erityistarkoituksiin, jotka on kuvattu suhteessa rekisterinpitäjään. Siirrettäessä kolmannesta osapuolesta tulee puolestaan ​​itsenäinen henkilötietojen rekisterinpitäjä. Lisäksi vaaditaan aina suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiseen kolmansille osapuolille.


Rekisterinpitäjä voi silti käyttää henkilötietojasi täyttääkseen voimassa olevan lainsäädännön mukaiset velvoitteensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä mainittua.


ERITYISET YKSITYISYYDET


Art. 1 Hoitomenetelmä


1. 1 Henkilötietojesi käsittely tapahtuu pääsääntöisesti sähköisten tai automatisoitujen keinojen avulla, niiden menetelmien ja työkalujen mukaisesti, jotka soveltuvat niiden turvallisuuden ja luottamuksellisuuden takaamiseen GDPR:n mukaisesti. Jos automaattinen chatbot-palvelu on toiminnassa, henkilötietojasi käsitellään myös tämän palvelun aktivoimiseksi, jonka kautta käyttäjä voi suostumuksella ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään ja ottaa häneen yhteyttä. Oikeusperustana on rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastata käyttäjien pyyntöihin chatbot-palvelun kautta. Tätä oikeutettua etua voidaan pitää samanlaisena kuin asianosaisen etu käyttää automaattista chatbot-palvelua.


1. 2 Hankitut tiedot ja hoitomenetelmät ovat olennaisia ​​eivätkä liiallisia suoritettavien palvelujen tyyppiin nähden. Tietojasi käsitellään ja suojataan myös olosuhteisiin sopivissa turvallisissa IT-ympäristöissä.


1. 3 "Tietoja tietoja" ei käsitellä Sivuston kautta. Erityisiä tietoja ovat tiedot, jotka voivat paljastaa rodun ja etnisen alkuperän, uskonnollisen, filosofisen tai muun vakaumuksen, poliittisen mielipiteen, kuulumisen puolueisiin, ammattiliittoihin, uskonnollisiin, filosofisiin, poliittisiin tai ammattiyhdistysluonteisiin yhdistyksiin tai järjestöihin, terveyteen ja sukupuolielämään.


1. 4 Sivuston kautta ei käsitellä oikeudellisia tietoja.


Art. 2 Henkilötietojen luovuttaminen


Rekisterinpitäjä voi välittää henkilötietojasi tietyille kohderyhmille. Kohteet, joille rekisterinpitäjä varaa oikeuden luovuttaa tietosi, on mainittu alla:


 • Rekisterinpitäjä voi välittää henkilötietosi kaikille niille henkilöille (mukaan lukien viranomaiset), joilla on pääsy henkilötietoihin säädösten tai hallinnollisten määräysten mukaisesti.
 • Henkilötietosi voidaan luovuttaa myös kaikille niille julkisille ja/tai yksityisille yhteisöille, luonnollisille ja/tai oikeushenkilöille (laki-, hallinto- ja verokonsulttiyritykset, oikeuslaitokset, kauppakamarit, kamarit ja työtoimistot jne.). ), jos viestintä on tarpeellista tai toimivaa laista johtuvien velvoitteiden moitteettoman täyttämisen kannalta.
 • Rekisterinpitäjä ei käytä työntekijöitä ja/tai yhteistyökumppaneita missään ominaisuudessa. Siksi henkilötietojasi ei luovuteta tälle aiheryhmälle.
 • Rekisterinpitäjä ei käytä yrityksiä, konsultteja tai ammattilaisia, jotka ovat vastuussa rekisterinpitäjän laitteiston ja ohjelmiston asennuksesta, ylläpidosta, päivittämisestä ja yleensä hallinnasta. Siksi tietojasi ei luovuteta näille aiheryhmille.
 • Rekisterinpitäjä käyttää viestintänsä lähettämiseen ulkopuolisia yrityksiä, jotka ovat vastuussa tämäntyyppisen viestinnän lähettämisestä (CRM-alustoja). Henkilötietosi (erityisesti sähköpostisi) voidaan siksi välittää näille yrityksille.
 • Rekisterinpitäjä ei käytä ulkopuolisia yrityksiä asiakaspalvelun tarjoamiseen.
 • Ostajan henkilötiedot voidaan välittää postitoimistoille, kuriireille tai lähettäjille, jotka ovat vastuussa Sivuston kautta ostettujen Tuotteiden toimittamisesta.


Rekisterinpitäjä varaa oikeuden muuttaa yllä olevaa luetteloa normaalin toimintansa perusteella. Tästä syystä sinua pyydetään käyttämään näitä tietoja säännöllisesti tarkistaaksesi, mille kohteille Rekisterinpitäjä välittää henkilötietojasi.


Art. 3 Henkilötietojen säilyttäminen


3. 1 Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka kauan Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden säilyttää henkilötietojasi.


 

 • Myyntisopimuksen toteuttamista varten tietoja säilytetään 10 vuotta ostotilauksen vastaanottamisesta. Tämän tarkoituksena on antaa rekisterinpitäjälle mahdollisuus käyttää puolustautumisoikeuttaan ja osoittaa, että hän on täyttänyt sopimuksen oikein.

 


3. 2 Rajoittamatta 3 artiklan määräysten soveltamista. 1, Rekisterinpitäjä voi säilyttää henkilötietojasi erityisten säännösten edellyttämän ajan, sellaisina kuin ne ovat muuttuneet aika ajoin.


Art. 4 Henkilötietojen siirto


4. 1 Rekisterinpitäjän kotipaikka on Euroopan unioni. Siksi tietojesi käsittely on turvallista säännösten kannalta GDPR:n mukaisesti. Jos henkilötietojesi siirto tapahtuu EU:n ulkopuolisessa maassa ja jonka osalta Euroopan komissio on ilmaissut käsityksensä tietojen riittävyydestä, siirtoa pidetään joka tapauksessa sääntelyn kannalta turvallisena. Tämä artikkeli 4. 1 osoittaa ajoittain maat, joihin henkilötietojasi voidaan mahdollisesti siirtää ja joissa Euroopan komissio on ilmaissut lausunnon tietojen riittävyydestä.

 • Käyttäjää pyydetään näin ollen lukemaan tämä artikkeli säännöllisesti tarkistaakseen, tapahtuuko henkilötietojesi siirto maassa, jossa on nämä ominaisuudet.

 


4. 2 Rajoittamatta 4 artiklassa mainittua. 1, tietojasi voidaan siirtää myös EU:n ulkopuolisiin maihin ja joiden riittävyyttä Euroopan komissio ei ole ilmaissut. Siksi sinua pyydetään lukemaan tämä artikkeli 4 säännöllisesti. 2 varmistaaksesi, mihin näistä maista tietosi lopulta siirretään.


4. 3 Tässä artikkelissa Rekisterinpitäjä ilmoittaa maat, joihin se voi erityisesti suunnata liiketoimintaansa. Tämä seikka voi tarkoittaa viitemaan lainsäädännön sekä GDPR:n lainsäädännön soveltamista.


 

 • Käyttäjän pyynnöstä Rekisterinpitäjä soveltaa henkilötietojen käsittelyyn käyttäjän kansallisen lainsäädännön mahdollistamaa suotuisampaa sääntelyä.

 


Art. 5. Asianomaisen oikeudet


Art. Tietosuoja-asetuksen 13 §:n mukaisesti Rekisterinpitäjä ilmoittaa, että sinulla on oikeus:


 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsyä henkilötietoihisi ja niiden oikaisua tai peruuttamista tai sinua koskevan käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä, tietojen siirrettävyyden lisäksi
 • peruuttaa suostumus milloin tahansa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ennen peruuttamista annettuun suostumukseen perustuvan hoidon laillisuutta
 • ehdottaa valitusta valvontaviranomaiselle (esim. : henkilötietojen suojan takaaja).


Yllä olevia oikeuksia voidaan käyttää epävirallisella pyynnöllä johdannossa mainittuihin yhteystietoihin.


Art. 6. Muutokset ja sekalaiset


Rekisterinpitäjä varaa oikeuden tehdä muutoksia näihin tietoihin milloin tahansa antamalla asianmukaisen julkisuuden Sivuston käyttäjille ja takaamalla joka tapauksessa riittävän ja vastaavan henkilötietojen suojan. Nähdäksesi muutokset, sinua pyydetään tutustumaan näihin tietoihin säännöllisesti. Mikäli tähän tietosuojaselosteeseen tulee olennaisia ​​muutoksia, Rekisterinpitäjä voi ilmoittaa niistä myös sähköpostitse.


Tuottajana LegalBlink.