Palautusoikeus

Art. 7 Peruuttamisoikeus


7.1 Käyttäjää pyydetään tarkastelemaan tätä artikkelia erityisellä huomiolla, joka koskee peruuttamisoikeutta.


7.2 Peruuttamisoikeus on kuluttajan oikeus purkaa ostosopimus ilman syytä. Jos olet ostanut Ammattilaisena, peruuttamisoikeus ei ole voimassa, ellei Myyjän kanssa ole toisin sovittu. Mahdolliset poikkeukset peruuttamisoikeuteen on lueteltu tässä artiklassa 7. Jos peruuttamisoikeuteen ei ole poikkeuksia, tätä artiklaa 7 sovelletaan täysimääräisesti.

  • Sivustolla myydään mittojen mukaan valmistettuja tai selvästi yksilöityjä tuotteita. Jos toimit kuluttajana, seuraavat peruuttamisoikeutta koskevat säännöt eivät päde lain erityissäännöksellä. Itse asiassa, jos näin ei olisi, Myyjä ei voisi jälleenmyydä erityisesti sinulle valmistettua tuotetta.7.3 Jos olet Kuluttaja (ja jos tähän ei sovelleta poikkeuksia), sinulla on oikeus vetäytyä tuotteen ostosopimuksesta ilman, että sinun tarvitsee esittää mitään syytä ja ilman, että joudut maksamaan muita kuin tässä sopimuksessa ennakoituja kustannuksia. artikkeli neljäntoista kalenteripäivän kuluessa ( peruutusaika ). Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun tulee ilmoittaa Myyjälle peruuttamispäätöksestäsi ennen peruuttamisajan päättymistä. Tätä varten voit kirjoittaa Myyjälle johdannossa mainittuihin yhteyshenkilöihin tai käyttää Sivustolla mahdollisesti olevaa yhteydenottolomaketta Olet käyttänyt peruuttamisoikeuttasi Peruutusaika, jos olet lähettänyt suhteellisen tiedonannon peruuttamisoikeuden käyttämiseksi ennen peruuttamisajan päättymistä. Ellei toisin ole sovittu, Kuluttaja vastaa Tuotteiden välittömät palautuskustannukset sekä vastuu niiden kuljetuksesta. Peruuttamisoikeutta käytettäessä Tuote on toimitettava Myyjän pääkonttoriin tai muuhun myyjän ilmoittamaan osoitteeseen. Peruutusaika päättyy 14 päivän kuluttua:


  • yksittäiseen tuotteeseen liittyvän tilauksen osalta päivästä, jona sinä tai kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja ja jonka olet nimeänyt, on saanut Tuotteet fyysisesti hallintaansa;
  • kun on kyse useista tilauksista, joissa on erilliset toimitukset, päivästä, jona sinä tai kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja ja jonka olet nimeänyt, saa viimeisen Tuotteen fyysisesti haltuunsa; tai
  • kun kyseessä on useista eristä tai osista koostuvan Tuotteen toimitukseen liittyvä tilaus, siitä päivästä, jona sinä tai kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja ja jonka olet nimeänyt, on saanut viimeisen erän fyysisesti hallintaansa. tai pala. t16>


7.4 Jos peruutus on sovellettavissa, Myyjä palauttaa erääntyneen kokonaissumman, mukaan lukien mahdolliset toimituskulut, ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona Myyjälle on ilmoitettu päätöstä irtisanoa sopimus. Hyvitys suoritetaan käyttämällä samaa maksuvälinettä, jota käytettiin alkuperäisessä tapahtumassa. Mikäli Tuotteet on lähetetty Kuluttajan valitseman kuljetusliikkeen kautta ja tämän kustannuksella, Myyjä voi keskeyttää palautuksen, kunnes Tuotteet on vastaanotettu tai kuluttaja osoittaa palauttaneensa Tuotteet, jos aikaisemmin. .Kuluttaja on yksin vastuussa tavaran arvon alenemisesta, joka johtuu tuotteen käsittelystä muusta kuin tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamiseksi tarpeellisesta. Tuote on joka tapauksessa säilytettävä, käsiteltävä ja tarkastettava normaalisti. huolellisuus ja palautettu ehjänä. , täydellinen kaikista osistaan, täysin toimiva, täydellisenä kaikkine lisävarusteineen ja esitteineen, tunnistelapuineen, tarroineen ja kertakäyttöisine, jos niitä on, edelleen kiinnitettynä tuotteeseen ja ehjänä, jota ei ole käsitelty, sekä täydellisesti sopii käytettäväksi, johon se on tarkoitettu, eikä siinä ole kulumisen tai lian merkkejä. Lisäksi peruutus koskee tuotetta kokonaisuudessaan. Sen vuoksi sitä ei voida käyttää tuotteen osien ja/tai lisävarusteiden suhteen. Mikäli peruuttamisen kohteena olevan Tuotteen arvo on alentunut tavaroiden käsittelystä muusta kuin on tarpeen Tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamiseksi, Myyjällä on oikeus vähentää kauppahinnasta korvauksen määrä, joka vastaa tätä arvon alenemista. Myyjä ilmoittaa tästä seikasta ja sen seurauksena alentuneesta hyvityssummasta ja antaa pankkitiedot, mikäli palautus on jo maksettu, pankkitiedot tuotteen arvon alenemisesta johtuvan käyttäjän maksaman summan maksamiseksi. Mikäli peruuttamista ei ole käytetty sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, se ei johda sopimuksen irtisanomiseen eikä siten anna oikeutta minkäänlaiseen hyvitykseen.


7.5 Yllä olevan perusteella Myyjä katsoo aiheelliseksi huomauttaa, että Tuotteen palautuskustannukset ovat sinun kustannuksellasi ja sinun vastuullasi.

.