Palvelun ehdot

Yleiset myyntiehdot, voimassa 1.1.2019 alkaen.


<

ESIPUHE


<

Nämä tiedot tarjotaan sivustolle https://exlibris.store/ (Sivusto).


<

Myyjän tiedot: Morando Stefano ( Myyjä ).


<

Art. 1 Soveltamisala


<

1.1 Yleiset myyntiehdot koskevat kaikkia Myyjän Sivustolla suorittamia myyntiä.


<

1.2 Jos Sivusto mahdollistaa verokoodin lisäämisen oston yhteydessä, se tarkoittaa, että toimit kuluttajana 12 artiklan mukaisesti. 3, minä pilkku, let. a) Kuluttajalain (6. syyskuuta 2005 annettu asetus, n. 206). On muistettava, että kuluttajan asema on luonnollinen henkilö, joka toimii sellaisessa tarkoituksessa, joka ei liity mihinkään harjoitettavaan yritys-, kaupalliseen, ammatilliseen tai käsiteollisuuteen. Jos toisaalta annetaan mahdollisuus lisätä arvonlisäveronumero (sinun tai oikeushenkilön), tämä tarkoittaa ostoa "ammattilaisena" artiklan mukaisesti. 3, kohta I, let. c) kuluttajalain. Ammattilaisena toimii luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa liiketoimintaansa, kaupallista, käsityö- tai ammattitoimintaansa taikka välittäjänä. Kuluttajana ostamisen vaikutukset ammattilaisen sijaan kuvataan myöhemmin tässä asiakirjassa.


<

1.3 Ilmoitetut termit tulee ymmärtää työpäivinä, joten ne eivät sisällä lauantaita, sunnuntaita ja kansallisia vapaapäiviä. Sivustolla olevat kuvat ja kuvaukset on tarkoitettu puhtaasti suuntaa antaviksi. Värit voivat poiketa todellisista niiden näyttöön käyttämiesi tietokonejärjestelmien tai tietokoneiden asetuksista johtuen.


<

1.4 Yleisiä myyntiehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa. Kaikki muutokset ja/tai uudet ehdot tulevat voimaan siitä hetkestä lähtien, kun ne julkaistaan ​​sivustolla. Siksi sinua pyydetään vierailemaan Sivustoa säännöllisesti ja tutustumaan yleisten myyntiehtojen uusimpaan versioon ennen ostosten tekemistä.


<

1.5 Sovellettavat yleiset myyntiehdot ovat ne, jotka ovat voimassa ostotilauksen lähetyspäivänä.


<

1.6 Nämä yleiset myyntiehdot eivät säätele muiden kuin Myyjän tuotteiden ja/tai palveluiden myyntiä, jotka voivat olla sivustolla linkkien, bannerien tai muiden hypertekstimuotoisten linkkien kautta.


<

1.7 Ennen kaupallisten liiketoimien tekemistä näiden kohteiden kanssa on tarpeen tarkistaa heidän myyntiehdot.


<

1.8 Myyjä ei ole vastuussa tällaisten osapuolten tarjoamista palveluista ja/tai tuotteiden myynnistä.


<

1.9 Myyjä ei suorita tarkastuksia ja/tai valvontaa näiden linkkien kautta avautuvilla verkkosivuilla. Myyjä ei näin ollen ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai niiden tekemistä virheistä ja/tai laiminlyönneistä ja/tai lainrikkomuksista


<

1.10 Sinun on luettava huolellisesti nämä yleiset myyntiehdot sekä kaikki muut tiedot, jotka Myyjä antaa Sivustolla, mukaan lukien ostoprosessin aikana.


<

1.11 Ellei Myyjän kanssa ole toisin sovittu, tilauksia ei ole mahdollista tehdä sähköpostitse Sivustolla. Myyjä ei ota vastaan ​​tilauksia puhelimitse, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.


<

1.12 Sivuston kaikki osat ovat Myyjän tai kolmansien osapuolien omaisuutta.Myyjän nimenomaista kirjallista suostumusta lukuun ottamatta on kiellettyä jäljentää kokonaan tai osittain millään tavalla, levittää, julkaista, siirtää, muokata tai myydä koko Sivuston sisältöä tai osaa siitä


<

1.13 Myyjä ei ole missään tapauksessa vastuussa sinulle tai kolmansille osapuolille mistään välillisistä, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista. Tämä sisältää, mutta ei rajoittuen, tulonmenetyksiä tai muita välillisiä menetyksiä, jotka johtuvat Sivuston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä. Myyjä ei voi taata tai vahvistaa: (i) että Sivusto on vapaa viruksista tai ohjelmista, jotka voivat vahingoittaa tietoja; (ii) että sivustolla olevat tiedot ovat tarkkoja, täydellisiä ja ajan tasalla.


<

Art. 2 Ostokset

-sivustolta


<

2.1 Tehdäksesi ostoksia Sivustolla sinun on noudatettava itse Sivustolla olevia menettelyjä syöttäen ajoittain pyydetyt tiedot. Myyntisopimus syntyy, kun tilaus saapuu Myyjän palvelimelle.


<

2.2 Sitoudut ilmoittamaan Myyjälle välittömästi, jos epäilet tai saat tietää sivustolle antamiesi tietojen sopimattomasta käytöstä tai aiheettomasta paljastamisesta.


<

2.3 Vakuutat, että annetut henkilötiedot ovat täydellisiä ja totuudenmukaisia, ja sitoudut pitämään Myyjän vaarattomana kaikista vahingoista, korvausvelvollisuuksista ja/tai seuraamuksista, jotka johtuvat tämän sitoumuksen rikkomisesta ja/tai millään tavalla liittyvät siihen. . Sitoudut ilmoittamaan Myyjälle välittömästi, jos epäilet tai saat tietää kirjautumistietojesi sopimattomasta käytöstä tai aiheettomasta luovuttamisesta sivustolle.


<

2.4 Myyjä pidättää oikeuden kieltäytyä tilauksista, jotka tulevat käyttäjiltä, ​​jotka ovat aiemmin rikkoneet näitä yleisiä myyntiehtoja tai mitä tahansa säännöstä.


<

2.5 Tilausten tekeminen Sivustolla on välttämätöntä lukea ja hyväksyä nämä yleiset myyntiehdot valitsemalla asianmukainen ruutu ostoprosessin sivuilla. Jos et hyväksy näitä yleisiä myyntiehtoja, ostosten tekeminen sivustolla on mahdotonta ..


<

2.6 Sivustolla: (i) alkoholituotteita ei myydä; (ii) aikuisille tarkoitettuja tuotteita ei myydä; (iii) elintarvikkeita ei myydä.


<

2.7 Oston jälkeen saat tilausvahvistuksen sähköpostitse.


<

Art. 3 Tuotteen saatavuus


<

3.1 Sivustolla tarjottavia tuotteita on rajoitettu määrä. Tästä syystä voi tapahtua, myös siksi, että useat käyttäjät ostavat saman tuotteen samanaikaisesti, että tilattu Tuote ei ole enää saatavilla ostotilauksen lähettämisen jälkeen.


<

3.2 Sivustolla ei ole tietoa Tuotteiden saatavuudesta. Voit joka tapauksessa kirjoittaa Myyjälle johdannossa mainittuihin yhteystietoihin saadaksesi tietoa Tuotteiden saatavuudesta.


<

3.3 Sinulle ilmoitetaan, jos tilattua tuotetta ei ole saatavilla. Tässä tapauksessa sinulla on oikeus irtisanoa ostosopimus. Joka tapauksessa ota huomioon, että ennen sopimuksen purkamisen pyytämistä Myyjä varaa oikeuden toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

  • Myyjä tarjoaa alennuskupongin käytettäväksi Sivustolla tehtyihin ostoihin. Myyjä ilmoittaa ajoittain alennuskupongin summan, sen käyttöajan ja mahdolliset rajoitukset. li>


<

3.4 Mikäli pyydetään hyvitystä sellaisten Tuotteiden ostosta maksetusta summasta, joka myöhemmin osoittautui saatamattomaksi, Myyjä palauttaa hyvityksen enintään 2 päivän kuluessa


<

3.5 Mikäli käytät irtisanomisoikeutta, sopimus puretaan. Siinä tapauksessa, että erääntyneen kokonaissumman, joka koostuu Tuotteen hinnasta, mahdollisista toimituskuluista ja muista tilauksesta johtuvista lisäkustannuksista ( Erääntyvä kokonaissumma ), on maksettu jo tapahtunut, Myyjä palauttaa erääntyneen kokonaissumman kohdan "Maksutavat" mukaisesti alla .


<

Art. 4 hinnat


<

4.1 Sivuston hinnat sisältävät ALV:n.


<

4.2 Sivuston hinnat eivät myöskään sisällä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, koska myydään tuotteita, joihin ei sovelleta vastaavia määräyksiä.


<

4.3 Myyjä pidättää oikeuden muuttaa Tuotteiden hintoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, mikäli sinulta veloitetaan hinta, joka on ilmoitettu Sivustolla osoitteessa toimeksiannon toteuttamisajankohta ja että sen lähettämisen jälkeisiä muutoksia (nousevia tai laskevia) ei oteta huomioon.


<

4.4 Toimituskulut ja Tuotteiden toimituskulut ovat sinun kustannuksellasi, ellei toisin mainita.


<

4.5 Myyjä lähettää Tuotteet vasta saatuaan vahvistuksen maksuvaltuutuksesta tai kun Erääntyvä kokonaissumma on hyvitetty. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy sinulle lähetyshetkellä, jolloin tarkoitetaan tuotteen toimitushetkeä rahdinkuljettajalle. Tuotteiden katoamisen tai vahingoittumisen riski myyjästä riippumattomista syistä sen sijaan siirtyy sinulle, kun sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, joutuu olennaisesti haltuunsa Tuotteet.


<

4.6 Ostosopimuksen ehtona on, että koko erääntynyttä summaa ei ole maksettu. Ellei kanssasi ole kirjallisesti toisin sovittu, tilaus peruuntuu.


<

Art. 5 Maksutavat


<

5.1 Tässä artikkelissa kuvataan sivustolla käytettävissä olevat maksutavat.


<

5.2 Sivustolla voit ostaa maksukorteilla. Veloitus suoritetaan vasta sen jälkeen, kun (i) maksamiseen käytetyn maksukorttisi tiedot on tarkistettu ja (ii) käyttämäsi maksukortin myöntänyt yritys on antanut veloituksen valtuutuksen. Maksupalveluista sisämarkkinoilla (PSD2) annetun direktiivin 2015/2366 / (EU) mukaisesti käyttäjälle ilmoitetaan, että häntä voidaan vaatia suorittamaan ostoprosessi loppuun täyttämällä hallinnoinnista vastaavan maksulaitoksen vaatimat todennuskriteerit. verkkomaksutapahtuma. Todennuskriteerit viittaavat käyttäjän henkilöllisyyteen (tämän kriteerin täyttämiseksi käyttäjän tulee rekisteröityä Sivustolla ostotapahtuman aikana) ja asiayhteyteen liittyvään tietoon maksulaitoksen välittämästä todennuskoodista (Strong Customer Authentication ). Jos yllä kuvattua menettelyä ei suoriteta loppuun, ostoksen suorittaminen Sivustolla voi olla mahdotonta Maksukortin luottamukselliset tiedot (kortin numero, haltija, viimeinen voimassaolopäivä, turvakoodi) salataan ja välitetään suoraan maksujen hoitajalle ilman Myyjän käyttämien palvelimien kautta.Myyjällä ei siksi ole koskaan pääsyä eikä tallenna, vaikka päätät tallentaa tällaisia ​​tietoja Sivustolle, tuotteiden maksamiseen käytetyn maksukorttisi tietoja Sivuston alatunniste osoittaa niiden maksukorttien symbolit, jotka voivat käyttää sivustolla.


<

5.3 Sivustolla ei ole mahdollista maksaa pankkisiirrolla.


<

5.4 Sivustolla ei ole mahdollista ostaa postiennakolla, ellei Myyjän kanssa ole toisin sovittu.


<

5.5 Mikäli alennuskoodin arvo on pienempi kuin tilauksen arvo, loppusumma voidaan suorittaa Sivustolla ilmoitettujen maksutapojen mukaisesti.Yksi alennuskoodi voidaan käyttää vain yhteen ostokseen. Alennusseteleitä ei voi missään tapauksessa lunastaa rahaksi.


<

5.6 Tässä artikkelissa kuvataan tai tullaan kuvailemaan muita kuin yllä mainittuja vaihtoehtoisia menetelmiä.

  • Sivustolla on myös mahdollista tehdä ostoksia PayPal-maksuratkaisulla. Jos valitset maksuvälineeksi PayPalin, sinut ohjataan verkkosivustolle www.paypal.it, jossa suoritat maksun PayPalin tarjoaman ja säätelemän menettelyn sekä käyttäjän ja käyttäjän välillä sovitun sopimuksen ehtojen mukaisesti. PayPal. PayPal-sivustolle syötetyt tiedot käsitellään suoraan, eikä niitä välitetä tai jaeta Myyjän kanssa. Myyjä ei näin ollen voi tietää eikä tallenna millään tavalla PayPal-tiliisi liitetyn maksukortin tai minkään muun tähän tiliin liitetyn maksuvälineen tietoja.
  • Sivustolla on myös mahdollista ostaa kryptovaluuttojen kautta. Ajoittain saatavilla olevat kryptovaluutat ilmoitetaan suoraan Sivustolla ja/tai ostoprosessissa.


<

Art. 6 Tuotteiden toimitus


<

6.1 Tuotteiden toimitus on määrä: Eurooppa.


<

6.2 Toimitusvelvollisuus täytetään siirtämällä Tuotteen materiaalin saatavuus tai hallinta sinulle.


<

6.3 Tuotteen toimitusaika tilauksesta: 5 päivää.


<

6.4 Art. 6.3 on ymmärrettävä ohjeellisena eikä pakottavana. Myyjä varaa näin ollen oikeuden toimittaa tuotteet 30 päivän kuluessa tilauksen lähettämisestä. Sinun tehtäväsi on tarkistaa toimitetun Tuotteen ehdot. Rajoittamatta sitä tosiasiaa, että Tuotteen menettämisen tai vahingoittumisen riski Myyjästä riippumattomista syistä siirtyy, kun sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, joutuu olennaisesti tuotteen haltuunsa, Myyjä suosittelee, että tarkistat vastaanotettujen Tuotteiden lukumäärän ja sen, että pakkaus on ehjä, ei vahingoittunut, ei märkä tai muuten muuttunut jopa sulkumateriaaleista ja kehotamme sinua ilmoittamaan mahdollisista poikkeavuuksista kuljetusasiakirjassa. rahdinkuljettaja, joka hyväksyy paketin varauksella. Mikäli pakkauksessa on selviä merkkejä peukaltamisesta tai muuttamisesta, on suositeltavaa ilmoittaa asiasta viipymättä Myyjälle.


<

6.5 Viitaten mahdollisuuteen pyytää tuotteiden toimittamista "noutopisteeseen" Myyjä ilmoittaa, että sinulla on mahdollisuus noutaa tuote noutopisteestä vaihtoehtojen ja menetelmien mukaan. saatavilla Sivustolla ja/tai ostoprosessin aikana, kunhan tämä menetelmä on käytettävissä valitsemallesi tuotteelle. Saat välittömästi tiedon, kun tuote on valmis noudettavaksi valitsemassasi noutopisteessä. Ellei toisin ole sovittu, jos et täytä tuotteen noutovelvoitetta, kauppasopimus katsotaan lain mukaan päättyneeksi.Irtisanomisen seurauksena tilaus peruuntuu ja Myyjä hyvittää maksamasi Erääntyvän kokonaissumman, josta on vähennetty toimituskulut. Pelkkää tuotteen noudon epäonnistumista ei voida ymmärtää mahdollisen peruuttamisoikeuden käyttämisenä ja ei ole oikeutettu täyden hyvitykseen tuotteen ostosta maksetuista summista.


<

Art. 7 Peruuttamisoikeus


<

7.1 Käyttäjää pyydetään tarkastelemaan tätä artikkelia erityisen tarkkaavaisesti, sillä se koskee peruuttamisoikeutta.


<

7.2 Peruuttamisoikeus on kuluttajan oikeus purkaa ostosopimus ilman syytä. Jos olet ostanut Ammattilaisena, peruuttamisoikeus ei ole voimassa, ellei Myyjän kanssa ole toisin sovittu. Mahdolliset poikkeukset peruuttamisoikeuteen on lueteltu tässä artiklassa 7. Jos peruuttamisoikeuteen ei ole poikkeuksia, tätä artiklaa 7 sovelletaan täysimääräisesti.

  • Sivustolla myydään mittojen mukaan valmistettuja tai selkeästi yksilöityjä tuotteita. Jos toimit kuluttajana, seuraavat peruuttamisoikeutta koskevat säännöt eivät päde lain erityissäännöksellä. Itse asiassa, jos näin ei olisi, Myyjä ei voisi jälleenmyydä erityisesti sinulle valmistettua tuotetta.


<

7.3 Jos olet Kuluttaja (ja jos tähän ei sovelleta poikkeuksia), sinulla on oikeus vetäytyä tuotteen ostosopimuksesta ilman, että sinun tarvitsee esittää mitään syytä ja ilman, että joudut maksamaan muita kuin tässä sopimuksessa ennakoituja kuluja. artikkeli neljäntoista kalenteripäivän kuluessa ( peruutusaika ). Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun tulee ilmoittaa Myyjälle peruuttamispäätöksestäsi ennen peruuttamisajan päättymistä. Tätä tarkoitusta varten voit kirjoittaa Myyjälle Esittelyssä mainittuihin yhteyshenkilöihin tai käyttää Sivustolla mahdollisesti olevaa yhteydenottolomaketta Olet käyttänyt peruuttamisoikeuttasi Peruutusaika, jos olet lähettänyt suhteellisen tiedonannon peruuttamisoikeuden käyttämiseksi ennen Peruuttamisajan päättymistä. Ellei toisin ole sovittu, Kuluttaja vastaa Tuotteiden välittömät palautuskustannukset sekä vastuu niiden kuljetuksesta. Peruuttamisoikeutta käytettäessä Tuote on toimitettava Myyjän pääkonttoriin tai muuhun myyjän ilmoittamaan osoitteeseen. Peruutusaika päättyy 14 päivän kuluttua: p >


<

  • yksittäiseen tuotteeseen liittyvän tilauksen osalta päivästä, jona sinä tai kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja ja jonka olet nimeänyt, saat Tuotteet fyysisesti hallintaansa;
  • kun on kyse useista tilauksista, joissa on erilliset toimitukset, siitä päivästä alkaen, jona sinä tai kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja ja jonka olet nimeänyt, on saanut viimeisen Tuotteen fyysisesti hallintaansa; o
  • kun kyseessä on useista eristä tai osista koostuvan Tuotteen toimitukseen liittyvä tilaus, siitä päivästä alkaen, jona sinä tai kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja ja jonka olet nimeänyt, on saanut viimeisen erän fyysisesti hallintaansa tai pala. < / li>


<

7.4 Jos peruutus on sovellettavissa, Myyjä palauttaa erääntyneen kokonaissumman, mukaan lukien mahdolliset toimituskulut, ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona Myyjälle on ilmoitettu päätöstä irtisanoa sopimus. Hyvitys suoritetaan käyttämällä samaa maksuvälinettä, jota käytettiin alkuperäisessä tapahtumassa.Mikäli Tuotteet on lähetetty Kuluttajan valitsemaa rahdinkuljettajaa käyttäen ja tämän kustannuksella, Myyjä voi keskeyttää palautuksen, kunnes Tuotteet on vastaanotettu tai kuluttaja osoittaa palauttaneensa Tuotteet, jos aikaisempi Kuluttaja on yksin vastuussa tavaran arvon alenemisesta, joka johtuu Tuotteen muusta käsittelystä kuin on tarpeen Tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamiseksi. Tuote on joka tapauksessa säilytettävä, käsiteltävä ja tarkastettava tavanomaista huolellisuutta noudattaen ja palautettava ehjänä, kaikilta osiltaan täydellisenä, täysin toimivana, mukana tulee kaikki lisävarusteet ja esitteet sekä tunnistelaput, etiketit ja kertakäyttöinen sinetti, jos sellainen on. tuotteeseen ja ehjänä ja vahingoittumattomana sekä täysin käyttötarkoitukseensa sopiva ja vailla kulumisen tai lian merkkejä. Lisäksi peruutus koskee tuotetta kokonaisuudessaan. Sen vuoksi sitä ei voida käyttää tuotteen osien ja/tai lisävarusteiden suhteen. Siinä tapauksessa, että Tuotteen, jonka osalta peruutus on tehty, arvon aleneminen johtuu tavaroiden käsittelystä muusta kuin on tarpeen Tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamiseksi, Myyjällä on oikeus vähentää korvauksen määrä, joka vastaa tätä arvon alenemista. Myyjä ilmoittaa tästä seikasta ja sen seurauksena alentuneesta hyvityssummasta ja antaa, mikäli palautus on jo maksettu, pankkitiedot tuotteen arvon alenemisesta johtuvan käyttäjän velan maksua varten. Mikäli peruuttamista ei ole käytetty sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, se ei johda sopimuksen irtisanomiseen eikä siten anna oikeutta minkäänlaiseen hyvitykseen.


<

7.5 Yllä olevan perusteella Myyjä katsoo aiheelliseksi huomauttaa, että Tuotteen palautuskustannukset ovat sinun kustannuksellasi ja sinun vastuullasi.


<

Art. 8 Vaatimustenmukaisuuden lakisääteinen takuu


<

8.1 Laillinen vaatimustenmukaisuustakuu on varattu kuluttajalle. Siksi se koskee vain käyttäjiä, jotka ovat tehneet ostoksen Sivustolla tarkoituksiin, jotka eivät liity mihinkään harjoitettuun yritys-, kaupalliseen, käsityö- tai ammatilliseen toimintaan.


<

8.2 Myyjä on vastuussa Kuluttajalle kaikista Tuotteen virheistä, jotka ilmenevät kahden vuoden kuluessa toimituksesta. Suora toimenpide virheiden väittämiseksi, joita Myyjä ei tahallisesti salannut, määrätään joka tapauksessa 26 kuukauden kuluessa tavaran toimittamisesta.


<

8.3 Ellei toisin todisteta, oletetaan, että virhe, joka ilmenee kahdentoista kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta, oli jo olemassa kyseisenä päivänä, ellei tämä oletus ole ristiriidassa Tuotteen luonteen tai virheen luonteen kanssa. noudattamisesta. Tuotteen toimittamista seuraavan kahdestoista kuukaudesta alkaen on kuluttajan vastuulla sen sijaan osoittaa, että virhe oli olemassa jo tuotteen toimitushetkellä.


<

8.4 Mikäli tavara on virheellinen, Kuluttajalla on oikeus palauttaa virhe tai saada suhteellinen alennus hinnasta tai irtisanoa sopimus 11.1. Kuluttajalain 135-bis ja sitä seuraavat kohdat.


<

8.5 Myyjä ei ole vastuussa minkäänlaisesta vahingosta, joka johtuu tuotteen epäasianmukaisesta ja/tai valmistajan antamien ohjeiden vastaisesta käytöstä, eikä vahingosta, joka johtuu odottamattomista olosuhteista. tai ylivoimainen este


<

8.6 Jos teit ostoksen ammattilaisena, tämän artikkelin edelliset kappaleet eivät päde.


<

Art. 9 Valmistajan takuu


<

Valmistajan takuu on lisätakuu suhteessa lailliseen vaatimustenmukaisuustakuun, jonka myyjä voi antaa tuotteille. Sivustolla myydyt tuotteet voivat luonteensa mukaan kuulua valmistajan myöntämän tavanomaisen takuun piiriin (tavanomainen takuu). Tämän takuun voi vedota vain valmistajaa vastaan. Perinteisen takuun kesto, laajennus, jopa alueellinen, käyttöolosuhteet ja -tavat, katetut vauriot/puutteet ja mahdolliset rajoitukset riippuvat yksittäisestä valmistajasta. Perinteinen takuu on vapaaehtoinen, eikä se korvaa, rajoita, rajoita tai sulje pois laillista takuuta.


<

Art. 10 Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin; Tuomioistuimen ulkopuolinen riitojenratkaisu - vaihtoehtoinen riitojenratkaisu / online-riitojen ratkaisu


<

10.1 Sivuston kautta tehtyihin ostosopimuksiin sovelletaan Italian lakia.


<

10.2 Tämä ei rajoita kuluttajakäyttäjiin, joilla ei ole vakinaista asuinpaikkaa Italiassa, suotuisampien ja pakottavien määräysten soveltamista sen maan laissa, jossa heidän asuinpaikkansa on.


<

10.3 Huomaa, että kuluttajakäyttäjän tapauksessa sen paikan tuomioistuin, jossa käyttäjä asuu tai on valinnut kotipaikan, on toimivaltainen kaikissa tämän asiakirjan soveltamiseen, täytäntöönpanoon ja tulkintaan liittyvissä riita-asioissa.


<

10.4 Jos kyseessä on ammattikäyttäjä, tämän asiakirjan soveltamiseen, toteuttamiseen ja tulkintaan liittyvissä riita-asioissa myyjän kotipaikka on tuomioistuin, joka on toimivaltainen johdannon määräysten mukaisesti.


<

10.5 Myyjä ilmoittaa kuluttaja-asemassa olevalle käyttäjälle, että mikäli hän on tehnyt valituksen suoraan Myyjälle, jonka seurauksena syntynyttä riitaa ei ole voitu ratkaista, Myyjä toimittaa tiedot vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä tai -elimistä näiden yleisten myyntiehtojen perusteella tehdystä sopimuksesta johtuviin velvollisuuksiin liittyvien riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuinten ulkopuolella (ADR-elimet) ja täsmentäen, aikooko se käyttää näiden elinten kanssa itse riidan ratkaisemiseksi.


<

10.6 Myyjä ilmoittaa Kuluttaja-asemassa olevalle käyttäjälle myös, että kuluttajariitojen online-ratkaisua varten on perustettu eurooppalainen alusta (ns. ODR-alusta). ODR-alusta on saatavilla seuraavasta osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/odr . ODR-alustan kautta kuluttajakäyttäjä voi tutustua ADR-elinten luetteloon, löytää linkin kunkin elimen verkkosivustolle ja aloittaa online-ratkaisumenettelyn riita-asioista, johon hän on osallisena.


<

10.7 Kuluttajakäyttäjän oikeus hakea muutosta näistä yleisistä myyntiehdoista johtuvan riidan tavalliseen toimivaltaiseen tuomariin, riippumatta kuluttajasuhteita koskevien riita-asioiden tuomioistuimen ulkopuolisen ratkaisumenettelyn tuloksesta turvautumalla kuluttajalain V osan II-bis osastossa tarkoitettuja menettelyjä.

Käyttäjä, joka asuu jossain muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin Italiassa, voi myös kaikissa näiden yleisten myyntiehtojen soveltamista, täytäntöönpanoa ja tulkintaa koskevissa riita-asioissa käyttää vähäisiä vaateita koskevaa eurooppalaista menettelyä, 11. heinäkuuta 2007 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 861/2007 edellyttäen, että riidan arvo ei korkoja, oikeuksia ja kuluja lukuun ottamatta ylitä 5 000,00 euroa. Asetuksen teksti on saatavilla osoitteessa http://www.eur-lex.europa.eu .


<

Art. 11 Asiakaspalvelu


<

11.1 On mahdollista pyytää tietoja, lähettää yhteydenottoja, pyytää apua tai tehdä valituksia ottamalla yhteyttä Myyjään johdannossa ilmoitettuihin osoitteisiin tai käyttämällä sivustolla mahdollisesti olevaa yhteydenottolomaketta.


<

11.2 Myyjä vastaa ohjeellisesti 5 työpäivän kuluessa.


<

Art. 12 Muut


<

12.1 Tämä asiakirja hallitsee täysin sinun ja Myyjän välistä suhdetta. Joka tapauksessa kulloinkin sovellettavan lain mukaiset oikeudet ja velvollisuudet pidätetään.


<

Toiminnan tarjoaa LegalBlink.

    .