Adatvédelmi irányelvek

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (GDPR) szerint.

Előszó

Ez az információ a "https://exlibris.store/"(Webhely) weboldalra vonatkozik, amelynek tulajdonosa az Eliografia Morando di Stefano Morando, székhelye: Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT, bejegyezve a Pavia-i Kereskedelmi Kamaránál, adószáma: 01360670184, adószáma: MRNSFN67A22C551T(Adatkezelő), mint a GDPR szerinti Adatkezelő.

Vásárlások az oldalon

Az Ön előzetes beleegyezésével az Ön személyes adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy Ön vásárolhasson a Webhelyen.

Regisztráció

A regisztráció során kért információk és adatok arra szolgálnak, hogy Ön hozzáférhessen a Honlap fenntartott területéhez, és igénybe vehesse az Adatkezelő által a regisztrált felhasználóknak kínált online szolgáltatásokat.

Soft spamming

Az Adatkezelő a Honlapon keresztül eladásra kínált termékek közvetlen értékesítése céljából felhasználhatja az Ön által a Honlapon történő vásárlás során megadott e-mail címeket, akár az Ön hozzájárulása nélkül is, feltéve, hogy a szóban forgó termék hasonló a korábbi értékesítéshez (ún. soft spamming). Ön azonban bármikor megtagadhatja ezt a feldolgozást, ha tiltakozását közli az Adatkezelővel.

***

A GDPR-nak megfelelően tájékoztatjuk Önt, hogy az Adatkezelő az alábbi feltételek mellett kezeli az Ön személyes adatait.

1. cikk. A feldolgozás célja és jogalapja. Kötelező vagy választható átruházás. A feldolgozás megtagadásának következményei.

A személyes adatok feldolgozása a következő célok elérését szolgálja:

a. a Honlapon való regisztráció és a regisztrált felhasználók számára fenntartott szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetővé tétele, valamint a hatályos törvényekből vagy rendeletekből eredő kötelezettségek teljesítése, különösen az adminisztratív, számviteli és közbiztonsági területeken. Az adatkezelés jogalapja az, hogy az Adatkezelőnek az érintett kérésére elfogadott szerződéskötést megelőző intézkedéseket kell végrehajtania, vagy jogi kötelezettségnek kell eleget tennie;

b. online vásárlási megrendelés esetén az adásvételi szerződés megkötésének és az ahhoz kapcsolódó tranzakciók megfelelő végrehajtásának lehetővé tétele (és, amennyiben az ágazati előírások szerint szükséges, az adózási kötelezettségek teljesítése). Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőnek az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez vagy jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez kapcsolódó kötelezettsége;

c. az Ön által a Honlapon keresztül történő vásárlással összefüggésben megadott e-mail koordinátákra korlátozódik, hogy az Adatkezelő közvetlenül kínálhasson hasonló termékeket (ún. soft spamming), kivéve, ha Ön a jelen szabályzatban meghatározott módon tiltakozik az ilyen feldolgozás ellen. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke az ilyen típusú kommunikáció megküldéséhez. Ez a jogos érdek egyenértékűnek tekinthető az érintett azon érdekével, hogy "soft-spam" üzeneteket kapjon;

d. A feldolgozás jogalapja az érintett hozzájárulása;

e. hogy e-mailben válaszoljon az Ön kéréseire. Az adatok megadása nem kötelező, de az Ön elutasítása lehetetlenné teszi, hogy az Adatkezelő válaszoljon az Ön kéréseire. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke az Ön kéréseinek megválaszolásához. Ez a jogos érdek megegyezik a felhasználó azon érdekével, hogy az Adatkezelőnek küldött közleményekre válaszokat kapjon.

Az a) és b) pontban említett célokra történő adatszolgáltatás kizárólag opcionális. Mivel azonban az ilyen feldolgozás szükséges ahhoz, hogy a Honlapon keresztül vásárolhasson, a szóban forgó adatok megadásának megtagadása lehetetlenné teszi a Honlapon keresztül történő vásárlást.

A fentiek sérelme nélkül, az Adatkezelő továbbra is felhasználhatja az Ön személyes adatait kizárólag a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségek, valamint az Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő kötelezettségek megfelelő teljesítése céljából.

Fizetőkártyaadatok

A Webhelyen kínált fizetési kártyák valamelyikével történő fizetés érdekében a felhasználónak közvetlenül egy olyan oldalon kell megadnia a fizetési kártya bizalmas adatait, amely biztonságos titkosítási protokollon keresztül kommunikál a fizetési szolgáltatóval (aki önálló adatkezelőként jár el), anélkül, hogy az Adatkezelő szerverén keresztülmenne, aki ezért semmilyen módon nem kezeli ezeket az adatokat. Az adatokat titkosított formátumban kapja meg.

A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2015/2366/ (EU) irányelv (PSD2) által előírt jogi kötelezettségek teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önt, hogy a Weboldalon bankkártyával történő vásárlás esetén a vásárlási folyamat lezárásához szükséges adatok között szerepelhet az Ön által megadott mobiltelefonszám, illetve a vásárlási folyamat lezárásához szükséges egyéb személyes adatok. Annak érdekében, hogy Ön a vásárlást befejezhesse, a tranzakció lebonyolításáért felelős pénzforgalmi intézmény küld Önnek egy hitelesítési kódot, amelyet a vásárlási folyamat során kell megadnia, hogy megfeleljen a PSD2 által előírt hitelesítési kritériumoknak (erős ügyfél-hitelesítés). Az Ön személyes adatainak e célból történő feldolgozásának jogalapja a jogi kötelezettségek teljesítése, és nem szükséges az Ön hozzájárulása.

A bankkártyaadatokkal kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása az Adatkezelővel kötött online vásárlási szerződés megkötéséhez szükséges. Ha nem adja meg ezeket az adatokat, akkor nem tudja befejezni az online vásárlási folyamatot.

PayPal

A Webhelyen a PayPal fizetési eszközön keresztül is vásárolhat. Ebben az esetben Önt egy, a Webhelyen kívüli oldalra irányítjuk, ahol meg kell adnia a PayPal - amely független adatkezelőként jár el - által a vásárlási folyamat befejezéséhez szükséges személyes adatokat. A személyes adatok nem jutnak át a Weboldal szerverén, amely ezért semmilyen módon nem kezeli ezeket az adatokat. Az Ön személyes adatainak feldolgozása az Adatkezelővel kötött online vásárlási szerződés megkötéséhez szükséges. Ha nem adja meg ezeket az adatokat, akkor nem tudja befejezni az online vásárlási folyamatot.

Különleges vagy igazságügyi adatok

Az Adatkezelő nem kezel különleges vagy igazságügyi adatokat.

2. cikk. Feldolgozási módok

Az Ön személyes adatainak feldolgozása elsősorban elektronikus vagy automatizált eszközökkel történik, a GDPR-nak megfelelő módszerekkel és eszközökkel, amelyek garantálják azok biztonságát és bizalmas jellegét.

A megszerzett információk és a feldolgozás módszerei relevánsak és nem túlzóak a nyújtott szolgáltatások típusához képest. Az adatokat olyan környezetben is kezelni és védeni kell, ahol a hozzáférés folyamatos ellenőrzés alatt áll.

3. cikk. Kommunikáció és az adatok terjesztése

Az Ön adatai közölhetők

 • mindazon alanyok (beleértve a hatóságokat is), akik szabályozási vagy közigazgatási intézkedések alapján hozzáférnek a személyes adatokhoz
 • a Weboldalon keresztül vásárolt termékek nyomtatásával, borítékolásával, szállításával és/vagy kézbesítésével és/vagy átvételével foglalkozó vállalatok vagy harmadik felek számára.
 • postahivatalok, futárok, beszállítók (pl. drop shipping) vagy a Weboldalon keresztül vásárolt termékek kiszállításáért felelős szállítmányozók.
 • bankok és vállalatok, amelyek olyan nemzeti vagy nemzetközi fizetési folyamatokat kezelnek, amelyeken keresztül a Honlapon keresztül vásárolt termékekért online fizetéseket teljesítenek.
 • az Adatkezelő hardverének és szoftverének telepítésével, karbantartásával, frissítésével és általában véve kezelésével megbízott vállalatok, tanácsadók vagy szakemberek, vagy amelyeket az Adatkezelő a szolgáltatásai nyújtásához igénybe vesz.
 • online fizetési tranzakciókat kezelő alanyok
 • mindazon köz- és/vagy magánszemélyek, természetes és/vagy jogi személyek (jogi, közigazgatási és adótanácsadó cégek, igazságügyi hivatalok, kereskedelmi kamarák, kamarák és munkaügyi hivatalok stb.) számára, amennyiben a közlés szükséges vagy funkcionális a törvényből eredő kötelezettségek megfelelő teljesítéséhez.

Az Önre vonatkozó adatokat statisztikai vagy kutatási célokra csak anonim és összesített formában terjesztjük.

4. cikk. Adatkezelő

Az adatkezelővel a következő címeken lehet kapcsolatba lépni:

Eliografia Morando di Stefano Morando Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT
Telefon: 0383700051
Email: info@exlibris.store
A Weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

5. cikk. Személyes adatok tárolása


A felhasználó adatait csak a kínált szolgáltatások megfelelő nyújtásának biztosításához szükséges ideig, és minden esetben a jogszabályokban vagy a személyes adatok védelmére vonatkozó garanciavállaló rendelkezéseiben előírt feltételeken belül őrizzük meg.

Ha a felhasználó bezárja a Webhely-fiókját, az abban szereplő adatokat adminisztratív célból legfeljebb 90 napig tároljuk, a számviteli dokumentumok megőrzésére vonatkozó különleges jogi kötelezettségek sérelme nélkül vagy közbiztonsági célokból.


6. cikk. Átadás megfelelő biztosítékok mellett

Az Ön személyes adatai, amelyeket az Adatkezelőnek a Honlapon keresztül megadott, továbbításra kerülhetnek egy vagy több harmadik országba, mivel az Adatkezelő erre vonatkozóan megfelelő garanciákat nyújtott.

Személyes adatainak harmadik országokba történő továbbításával kapcsolatban Önnek végrehajtható jogai és hatékony jogorvoslati lehetőségei vannak.

A megfelelő biztosítékokat a hatóságok vagy állami szervek közötti, jogilag kötelező és végrehajtható jogi aktus jelenti.

Ön másolatot kaphat személyes adatairól:

 • Az Adatkezelővel és/vagy az adatvédelmi tisztviselővel (ha kinevezték) való kapcsolatfelvétel útján.)


7. cikk. Az érdekelt fél jogai

Az Adatvédelmi Szabályzat 13. cikke értelmében az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy joga van a következőkhöz

 • az adathordozhatósághoz való jog mellett kérheti az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, illetve az Önre vonatkozó adatkezelés korlátozását, vagy tiltakozhat azok kezelése ellen.
 • bármikor visszavonhatja a hozzájárulást, a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül
 • panaszt nyújtson be egy felügyeleti hatóságnál (pl. az olasz adatvédelmi hatóságnál).

A fent említett jogok az Adatkezelőhöz intézett kérelemmel gyakorolhatók a fent említett elérhetőségeken.


8. cikk. Változások

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa ezt a szabályzatot, megfelelő módon tájékoztatva a Webhely felhasználóit, és minden esetben biztosítva a személyes adatok megfelelő és hasonló védelmét. A változások megtekintése érdekében kérjük, hogy rendszeresen tekintse meg ezt a szabályzatot.