Adatvédelmi irányelvek

Tájékoztató a személyes adatoknak az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerinti kezeléséről. Hatályos: 2019. 01. 01.


ELŐSZÓ


Ez az információ figyelembe veszi a GDPR és az adatvédelmi kódex rendelkezéseit (2003. június 30-i törvényerejű rendelet, 196. sz.). A dokumentum szintén az Adatvédelmi Garancia Útmutatója (különösen az Adatvédelmi Garancia által 2013. július 4-én kiadott Levélszemét-ellenes Irányelv) alapján készült.


Adatkezelő : Morando Stefano


Webhely, amelyre ez az adatvédelmi szabályzat vonatkozik: https://exlibris.store/ ( Webhely ).


Az Adatkezelő nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt. Ezért bármilyen tájékoztatási kérelmet közvetlenül az Adatkezelőnek küldhet.


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


Ez a dokumentum leírja, hogy az Adatkezelő hogyan kezeli az Oldalon megadott személyes adatait.


Az alábbiakban ismertetjük az Ön személyes adatainak kezelési módjait. Kifejtésre kerül különösen az adatkezelés jogalapja, amennyiben az adatszolgáltatás kötelező, valamint a személyes adatok megadásának elmulasztásának következményei. Az Ön jogainak jobb leírása érdekében, ha szükséges, meghatároztuk, hogy a személyes adatok egy bizonyos feldolgozása nem történik-e, és mikor.


Regisztráció a webhelyen


A regisztrációhoz szükséges információkat és adatokat arra használjuk fel, hogy Ön elérhesse az Oldal fenntartott területét, és igénybe vehesse az Adatkezelő által a regisztrált felhasználók számára kínált online szolgáltatásokat. Az adatkezelés jogalapja az, hogy az Adatkezelőnek az érintett kérelmére a szerződéskötést megelőző intézkedéseit meg kell tennie. Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatok megadásának megtagadása azonban lehetetlenné teszi a regisztrációt az Oldalon.


Vásárlások a webhelyen


Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy lehetővé tegyük Önnek az Oldalon történő vásárlást. Online vásárlási rendelés leadása esetén az adásvételi szerződés megkötését és az ahhoz kapcsolódó műveletek megfelelő végrehajtását (és, szükség esetén az ágazati jogszabályok alapján adókötelezettségek teljesítésére). Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőnek az érdekelt féllel kötött szerződés teljesítésére vagy jogszabályi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kötelezettsége. A fentiektől függetlenül (és így az Ön hozzájárulásától) az Adatkezelő kezelheti az Ön adatait a c.d. "soft-spam", amelyet a művészet szabályoz. Az adatvédelmi kódex 130. cikke. Ez azt jelenti, hogy az Ön által az Oldalon keresztül történő vásárlással összefüggésben megadott e-mail-címre korlátozva az Adatkezelő az e-mailt a hasonló termékek/szolgáltatások közvetlen ajánlatának engedélyezése érdekében dolgozza fel, feltéve, hogy Ön nem tiltakozik az ilyen feldolgozás ellen a módszerekben. ebben a tájékoztatóban előírtak. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, hogy ilyen jellegű közléseket küldjön. Ez a jogos érdek egyenértékűnek tekinthető az érdekelt fél „soft-spam” üzenetek fogadásához fűződő érdekével. Az Adatkezelő e-mailben emlékeztetheti a felhasználót a vásárlás befejezésére. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, hogy ilyen jellegű közléseket küldjön.


Válaszoljon kéréseire


Az Ön adatait az információkérések megválaszolása érdekében dolgozzuk fel.A rendelkezés nem kötelező, de az Ön megtagadása lehetetlenné teszi, hogy az Adatkezelő válaszoljon az Ön kérdéseire Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a felhasználó kérésének eleget tegyen. Ez a jogos érdek egyenértékű a felhasználó azon érdekével, hogy választ kapjon az Adatkezelőnek küldött közleményekre.


Általános marketing


Az Ön hozzájárulásával az Adatkezelő feldolgozhatja az Ön által megadott személyes adatokat annak érdekében, hogy saját vagy harmadik fél termékeivel kapcsolatos reklámanyagokat és/vagy hírleveleket küldjön Önnek. Ennek a kezelésnek a jogalapja az Ön hozzájárulása. A személyes adatok e célból történő megadása kizárólag opcionális. Az adatok marketing célú kezeléséhez való hozzájárulás elmulasztása lehetetlenné teszi az Adatkezelő és/vagy harmadik felek termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos reklámanyagok kézhezvételét, valamint az Adatkezelő piackutatások elvégzését. , amelynek célja a felhasználói elégedettség mértékének felmérése, valamint hírlevelek küldése is.


Profilalkotás


Az Ön hozzájárulásával az Adatkezelő profilalkotási célból, azaz fogyasztási döntéseinek elemzése céljából kezelheti az Ön által végzett vásárlások típusának és gyakoriságának feltárásával, reklámanyagok és/vagy hírlevelek küldése érdekében. az Ön sajátos vagy harmadik fél termékeivel kapcsolatban. Ennek a kezelésnek a jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatszolgáltatás e célból kizárólag opcionális. A személyes adatok profilalkotási célú kezeléséhez való hozzájárulás elmulasztása lehetetlenné teszi az Adatkezelő számára az Ön kereskedelmi profiljának feldolgozását azáltal, hogy feltárja választásait és vásárlási szokásait, valamint az Adatkezelő termékeivel kapcsolatos reklámanyagokat küld Önnek. és/vagy harmadik felek, az Ön konkrét érdeke.


Adatátvitel


Az Ön személyes adatait az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át.


Földrajzi helymeghatározás


A webhely nem alkalmaz földrajzi helymeghatározó eszközöket a felhasználó IP-címéhez.


Személyes adatok közlése


Rendes tevékenységének részeként az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alanyok bizonyos kategóriáival közölheti. A 2. cikkben találja azoknak az alanyoknak a listáját, akikkel az Adatkezelő továbbítja az Ön személyes adatait. Az Ön jogai védelmének elősegítése érdekében a 2. cikk bizonyos esetekben meghatározhatja, hogy az Ön adatait nem adják ki harmadik félnek.

A személyes adatok harmadik felek felé történő „közlése” eltér a (az előző pont által szabályozott) „átadástól”. Valójában a kommunikáció során az a harmadik személy, akinek az adatot továbbítják, azt csak az Adatkezelővel való kapcsolatában meghatározott meghatározott célokra használhatja fel. Az átadás során azonban a harmadik fél a személyes adatok önálló kezelésének tulajdonosává válik. Továbbá mindig az Ön hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy személyes adatait harmadik félnek továbbítsuk.


A fentiek sérelme nélkül tudomásunk van arról, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait minden esetben felhasználhatja a hatályos jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.


KÜLÖNLEGES ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK


Art. 1 A kezelés módja


1.1 Az Ön személyes adatainak feldolgozása elsősorban elektronikus vagy automatizált eszközökkel, a GDPR-nak megfelelő módon és megfelelő eszközökkel történik, amely garantálja azok biztonságát és bizalmas kezelését. Amennyiben az automatikus chatbot szolgáltatás működik, a Az Ön személyes adatait ezen szolgáltatás aktiválása érdekében is kezeljük, amelyen keresztül a felhasználó előzetes hozzájárulásával kapcsolatba léphet és kapcsolatba léphet az Adatkezelővel. A jogalap az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a chatbot szolgáltatáson keresztül válaszoljon a felhasználói kérésekre. Ez a jogos érdek egyenértékűnek tekinthető az érdekelt félnek az automatikus chatbot szolgáltatás használatához fűződő érdekével.


1.2 A megszerzett információk és a feldolgozási módszerek relevánsak és nem túlzóak a nyújtott szolgáltatások típusához képest. Adatait a körülményeknek megfelelő biztonságos informatikai környezetben is kezeljük és védjük.


1.3 A Webhelyen keresztül nem dolgoznak fel "különleges adatokat". Különleges adatok azok, amelyek feltárhatják a faji és etnikai származást, vallási, filozófiai vagy egyéb meggyőződést, politikai nézeteket, pártokhoz, szakszervezetekhez, vallási, filozófiai, politikai vagy szakszervezeti jellegű egyesületekhez vagy szervezetekhez tartozást, egészségi állapotot és szexuális életet.


1.4 A bírósági adatok feldolgozása nem történik meg a Webhelyen keresztül.


Art. 2 Személyes adatok közlése


Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alanyok meghatározott kategóriáival közölheti. Az alábbiak azok az alanyok, akikkel az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy adatait közölje:


 • Az Adatkezelő közölheti az Ön személyes adatait mindazokkal az alanyokkal (beleértve a hatóságokat is), akik a szabályozási vagy közigazgatási rendelkezések értelmében hozzáférnek a személyes adatokhoz. li >
 • Az Ön személyes adatait valamennyi köz- és/vagy magánalany, természetes és/vagy jogi személy (jogi, adminisztratív és adótanácsadó cégek, igazságügyi hivatalok, kereskedelmi kamarák) számára is kiadhatjuk. , kamarák és munkaügyi hivatalok stb.), ha a kommunikáció szükséges vagy működőképes a jogszabályból eredő kötelezettségek megfelelő teljesítéséhez.
 • Az Adatkezelő semmilyen minőségben nem vesz igénybe alkalmazottakat és/vagy munkatársakat. Ezért az Ön személyes adatait nem adjuk ki az alanyok ezen kategóriája számára.
 • Az Adatkezelő nem vesz igénybe cégeket, tanácsadókat vagy szakembereket, akik az Adatok hardverének és szoftverének telepítésével, karbantartásával, frissítésével és általában kezelésével foglalkoznak. Kontroller kezelés. Ezért az Ön adatait nem adjuk ki az alanyok ezen kategóriáinak.
 • Kommunikációinak elküldéséhez az Adatkezelő külső cégeket vesz igénybe, amelyek felelősek az ilyen típusú kommunikációk küldéséért (CRM platformok). Az Ön személyes adatait (különösen az e-mail-címét) ezután átadhatjuk ezeknek a cégeknek.
 • Az Adatkezelő nem vesz igénybe külső cégeket az ügyfélszolgálati szolgáltatás biztosításához.


Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a fenti listát szokásos működése alapján módosítsa. Ezért kérjük, hogy rendszeresen hozzáférjen ehhez az információhoz, hogy ellenőrizze, hogy az Adatkezelő mely alanyokkal továbbítja az Ön személyes adatait.


Art. 3 A személyes adatok megőrzése


3.1 Ez a cikk ismerteti, hogy az Adatkezelő mennyi ideig fenntartja a jogot az Ön személyes adatainak

megőrzésére


 • Az adásvételi szerződés teljesítése érdekében az adatokat a megrendelés kézhezvételétől számított 10 évig őrizzük meg. Ennek célja, hogy az Adatkezelő gyakorolhassa védelemhez való jogát, és igazolja, hogy megfelelően hajtotta végre a szerződést.


3.2 A 3.1. pont rendelkezéseinek sérelme nélkül az Adatkezelő az Ön személyes adatait a külön jogszabály által előírt ideig megőrizheti, az időről időre módosulva.


Art. 4 Személyes adatok továbbítása


4.1 Az Adatkezelő székhelye az Európai Unión belül található. Ezért az Ön adatainak kezelése szabályozási szempontból biztonságos, mivel azt a GDPR szabályozza. Ha az Ön személyes adatainak továbbítása EU-n kívüli országban történik, és amelyre vonatkozóan az Európai Bizottság megfelelőségi ítéletet fogalmazott meg, az adattovábbítás szabályozási szempontból mindenképpen biztonságosnak tekinthető. Ez a 4.1. cikk időről időre jelzi azokat az országokat, amelyekbe az Ön személyes adatait esetleg továbbíthatják, és ahol az Európai Bizottság megfelelőségi véleményt nyilvánított.

 • Ezért felkérjük a felhasználót, hogy rendszeresen olvassa el ezt a cikket, és ellenőrizze, hogy személyes adatainak továbbítása ilyen jellemzőkkel rendelkező országban történik-e.


4.2 A 4.1. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül az Ön adatai nem EU-s országokba is továbbíthatók, és amelyek tekintetében az Európai Bizottság nem adott megfelelőségi ítéletet. Ezért felkérjük Önt, hogy rendszeresen tekintse át ezt a 4.2. cikket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ezen országok közül mely országokba továbbíthatók.


Art. 5. Az érdekelt fél jogai


A cikk értelmében. 13. §-a alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy Ön jogosult:


 • kérje az Adatkezelőt, hogy az adathordozhatósághoz való jogon túlmenően hozzáférjen az Ön személyes adataihoz, és azokat helyesbítse vagy törölje, vagy korlátozza kezelésüket, vagy tiltakozzon az adatkezelés ellen
 • a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló kezelés jogszerűségének sérelme nélkül
 • panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz (pl.: a személyes adatok védelméért vállalt kezes).


A fenti jogok gyakorlása a Bevezetőben megjelölt elérhetőségeken küldött informális megkereséssel lehetséges.


Art. 6. Módosítások és egyéb


Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy ezeket az információkat bármikor módosítsa, megfelelő nyilvánosságot biztosítva az Oldal felhasználóinak, és minden esetben garantálja a személyes adatok megfelelő és hasonló védelmét. Az esetleges változások megtekintéséhez kérjük, rendszeresen olvassa el ezt az információt. Jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges változásait az Adatkezelő e-mailben is értesítheti.


Üzemeltető: LegalBlink

.