Pénzvisszatérítési eljárás

Art. 7 Elállási jog


7.1 Kérjük, hogy a felhasználó különös figyelemmel tekintse meg ezt a cikket, amely szabályozza az elállási jogot.


7.2 Az elállási jog a Fogyasztó azon joga, hogy az adásvételi szerződést indokolási kötelezettség nélkül felmondja. Ha Profiként vásárolt, az Eladóval kötött eltérő megállapodás hiányában elállási jog nem áll fenn. Az elállási jog alóli kivételeket ez a 7. cikk sorolja fel. Ha az elállási jog alól nincs kivétel, akkor ez a 7. cikk teljes mértékben alkalmazandó.

  • Az oldalon méretre készített vagy egyértelműen személyre szabott árukat árulnak. Ha Ön Fogyasztóként jár el, az alábbi elállási jogra vonatkozó szabályok a törvény külön rendelkezése alapján nem vonatkoznak. Valójában, ha ez nem így lenne, az Eladó nem tudna viszonteladni egy kifejezetten az Ön számára készített Terméket.7.3 Ha Ön Fogyasztó (és ha ez alól kivétel nem vonatkozik), Önnek jogában áll elállni a Termék adásvételi szerződésétől anélkül, hogy indokolnia kellene, és anélkül, hogy a jelen dokumentumban előirányzottakon kívül más költségeket kellene fizetnie. cikk tizennégy naptári napon belül ( Elállási időszak ). Az elállási jog gyakorlásához az Elállási Időszak lejárta előtt tájékoztatnia kell az Eladót az elállási döntéséről. Ennek érdekében írhat az Eladónak a Bevezetőben megjelölt elérhetőségeken, vagy használhatja az Oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapot Elállási jogával élt a Elállási időszak, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó relatív közleményt az Elállási Időszak lejárta előtt küldi el. Eltérő megállapodás hiányában a Termékek visszaküldésének közvetlen költségei a Fogyasztót terhelik, valamint a szállítási felelősség. Az elállási jog gyakorlása esetén a Terméket az Eladó székhelyére, vagy az Eladó által közölt más címre kell szállítani Az elállási határidő 14 nap elteltével jár le: p >


  • egyetlen Termékre vonatkozó megrendelés esetén attól a naptól kezdve, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél a Termékeket fizikai birtokba veszi;
  • külön kiszállítással kötött többszörös megrendelés esetén attól a naptól kezdve, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél az utolsó Terméket fizikai birtokba veszi; o
  • több tételből vagy darabból álló Termék szállítására vonatkozó megrendelés esetén attól a naptól kezdve, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél az utolsó tételt fizikailag birtokba veszi vagy darab. < / li>


7.4 Ha az elállás érvényes, az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 naptári napon belül visszatéríti az esedékes teljes összeget, beleértve a szállítási költségeket is, ha van ilyen. a szerződéstől való elállásról szóló döntés. A visszatérítés ugyanazzal a fizetési eszközzel történik, amelyet az első tranzakcióhoz használt. Abban az esetben, ha a Termékek kiszállítása a Fogyasztó által választott szállító igénybevételével és költségére történt, az Eladó felfüggesztheti a visszatérítést a Termékek átvételéig, vagy amíg a Fogyasztó bizonyítja, hogy a Termékeket visszaküldte, ha korábban. A Fogyasztó kizárólagos felelőssége a terméknek a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezeléséből eredő áru értékcsökkenéséért.A Terméket minden esetben a szokásos gondossággal kell őrizni, kezelni és ellenőrizni, és sértetlenül, minden részében hiánytalanul, teljesen működőképesen, minden tartozékkal és szórólappal együtt kell visszaküldeni, azonosító címkékkel, címkékkel és eldobható pecséttel, ha van. a Termékhez sértetlen, sértetlen, valamint rendeltetésszerű használatra tökéletesen alkalmas, kopás- és szennyeződéstől mentes Az elállás a Termék egészére is vonatkozik. Ezért nem érvényesíthető a Termék alkatrészeivel és/vagy tartozékaival kapcsolatban. Abban az esetben, ha az elállási nyilatkozattal érintett Termék értékcsökkenése az árunak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezeléséből adódóan értékcsökkenést szenvedett el, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a visszatérítés összege ennek az értékcsökkenésnek megfelelő összeg. Az Eladó erről a körülményről és az ebből következően csökkentett visszatérítési összegről értesíti, amennyiben a visszatérítés már megtörtént, megadja a Felhasználó által a Termék értékcsökkenése miatti tartozásának kifizetéséhez szükséges banki adatokat. Abban az esetben, ha az elállást nem a hatályos jogszabályok előírásai szerint gyakorolták, az nem eredményezi a szerződés megszűnését, és ebből következően nem jogosít visszatérítésre.


7.5 A fentiek fényében az Eladó helyénvalónak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy a Termék visszaküldésének költségeit az Ön költségére és felelősségére terheli.

.