A szolgáltatás feltételei

Általános értékesítési feltételek, hatályos 2019. 01. 01-től.


ELŐSZÓ


Ez az információ a https://exlibris.store/ (Webhely) webhelyhez tartozik.


Az eladó adatai: Morando Stefano ( Eladó ).


Art. 1 Hatály


1.1 Az Általános Értékesítési Feltételek az Eladó által a Webhelyen végrehajtott összes értékesítésre vonatkoznak.


1.2 Ha a Webhely lehetővé teszi, az adószámának a vásárlás során történő beillesztése azt jelenti, hogy Ön a cikk értelmében Fogyasztóként jár el. 3, I vessző, lett. a) pontja (2005. szeptember 6., 206. sz. törvényerejű rendelet). Emlékeztetni kell arra, hogy Fogyasztói státusz az a természetes személy, aki olyan célból jár el, amely nem kapcsolódik semmilyen vállalkozói, kereskedelmi, szakmai vagy kézműves tevékenységhez. Ha viszont lehetőség van az ÁFA-szám megadására (az Öné vagy egy jogi személyé), az a „Szakmai” vásárlást jelenti a cikk értelmében. 3, I. bekezdés, lett. c) pontja alapján. Szakember szerepét az üzleti, kereskedelmi, kézműves vagy szakmai tevékenysége gyakorlása során eljáró természetes vagy jogi személy, illetve közvetítő látja el. A jelen dokumentum későbbi részében ismertetjük a fogyasztóként, nem pedig a szakemberként történő vásárlás következményeit.


1.3 A feltüntetett kifejezések munkanapként értendők, így a szombat, vasárnap és nemzeti ünnepnapok kizárása. Az oldalon található képek és leírások kizárólag tájékoztató jellegűek. A színek eltérhetnek a valóditól az Ön által a megjelenítéshez használt számítógépes rendszerek vagy számítógépek beállításai miatt.


1.4 Az Általános értékesítési feltételek bármikor módosíthatók. Bármilyen változtatás és/vagy új feltétel az oldalon való közzétételük pillanatától lép hatályba, ezért kérjük, hogy rendszeresen látogassa meg az oldalt, és vásárlás előtt tekintse át az Általános Értékesítési Feltételek legfrissebb változatát. P >


1.5 Az érvényes Általános értékesítési feltételek a vásárlási megrendelés elküldésének napján érvényesek.


1.6 Jelen Általános Értékesítési Feltételek nem szabályozzák az Eladón kívüli más felek termékeinek és/vagy szolgáltatásainak értékesítését, amelyek hivatkozásokon, bannereken vagy egyéb hiperszöveges hivatkozásokon keresztül jelen lehetnek a Webhelyen.


1.7 Mielőtt ezekkel az alanyokkal kereskedelmi ügyleteket bonyolítana le, ellenőrizni kell az értékesítés feltételeit.


1.8 Az Eladó nem vállal felelősséget az ilyen felek által nyújtott szolgáltatásokért és/vagy termékek értékesítéséért.


1.9 Az Eladó semmilyen ellenőrzést és/vagy megfigyelést nem végez a linkeken keresztül elérhető weboldalakon. Az Eladó ezért nem vállal felelősséget ezen oldalak tartalmáért, illetve az általuk elkövetett hibákért és/vagy mulasztásokért és/vagy törvénysértésekért


1.10. Ön köteles figyelmesen elolvasni a jelen Általános Értékesítési Feltételeket, valamint minden egyéb információt, amelyet az Eladó a Webhelyen közöl, beleértve a vásárlási eljárás során is.


1.11 Az Eladóval kötött eltérő megállapodás hiányában e-mailben nem lehet megrendeléseket leadni a Webhelyen. Az Eladó a vevővel eltérő megállapodás hiányában telefonon történő megrendeléseket nem fogad el.


1.12 A Webhely bármely elemének egésze az Eladó vagy harmadik felek tulajdona.Az Eladó külön írásos hozzájárulása kivételével tilos a Webhely tartalmának egészét vagy részét reprodukálni, bármilyen eljárással terjeszteni, közzétenni, továbbítani, módosítani vagy értékesíteni.


1.13 Az Eladó semmilyen esetben sem tehető felelőssé Ön vagy harmadik felek felé semmilyen közvetett, véletlen, különleges vagy következményes kárért. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a Webhely használatából vagy használatának képtelenségéből eredő bevételkiesést vagy egyéb közvetett veszteséget. Az Eladó nem tudja garantálni vagy megerősíteni: (i) hogy a Webhely mentes az adatokat károsító vírusoktól vagy programoktól; (ii) hogy a Webhelyen található információk pontosak, teljesek és naprakészek.


Art. 2 Vásárlások a

webhelyen


2.1 Az Oldalon történő vásárláshoz magán az Oldalon található eljárást kell követni, időnként megadva a kért adatokat. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés megérkezik az Eladó szerverére.


2.2 Ön vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja az Eladót abban az esetben, ha a Webhelyen megadott információk helytelen felhasználásának vagy indokolatlan nyilvánosságra hozatalának gyanúja merül fel, vagy tudomást szerez arról.


2.3 Ön garantálja, hogy a megadott személyes adatok teljesek és a valóságnak megfelelnek, és vállalja, hogy az Eladót ártalmatlannak és ártalmatlannak tartja minden olyan kárral, kártérítési kötelezettséggel és/vagy szankcióval szemben, amely a jelen kötelezettségvállalás megszegéséből ered és/vagy bármilyen módon összefügg. . Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Eladót, ha azt gyanítja vagy tudomást szerez bejelentkezési adatainak helytelen használatáról vagy indokolatlan nyilvánosságra hozataláról.


2.4 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa azokat a megrendeléseket, amelyek olyan felhasználóktól származnak, akik korábban megsértették jelen Általános Értékesítési Feltételeket vagy bármely jogszabályi rendelkezést.


2.5 Az Oldalon történő megrendelésekhez el kell olvasni és el kell fogadni a jelen Általános Értékesítési Feltételeket a megfelelő négyzet kiválasztásával a vásárlási eljárás oldalain. Ha nem fogadja el a jelen Általános Értékesítési Feltételeket, az lehetetlenné teszi a vásárlást az oldalon ..


2.6 A webhelyen: (i) nem árusítanak alkoholtartalmú termékeket; ii. nem értékesítenek felnőtt termékeket; (iii) élelmiszertermékeket nem árulnak.


2.7 A vásárlás után e-mailben kap egy visszaigazoló e-mailt.


Art. 3 Termék elérhetősége


3.1 A Webhelyen kínált Termékek száma korlátozott. Emiatt előfordulhat – annak lehetősége miatt is, hogy egyidejűleg több felhasználó ugyanazt a terméket vásárolja –, hogy a megrendelt Termék a vásárlási megrendelés továbbítását követően már nem elérhető.


3.2 A Weboldalon nincs információ a Termékek elérhetőségéről. A Termékek elérhetőségével kapcsolatos információkért minden esetben írhat az Eladónak a bevezetőben megadott elérhetőségeken.


3.3 A megrendelt Termék elérhetetlensége esetén értesítést kap. Ebben az esetben Ön jogosult az adásvételi szerződés felmondására. Mindenesetre vegye figyelembe, hogy a szerződés felbontásának kérése előtt az Eladó fenntartja a jogot az alábbi intézkedések végrehajtására:

  • Az Eladó kedvezményes utalványt ajánl fel, amelyet a Webhelyen történő vásárlásra lehet elkölteni. A kupon összegét, a felhasználhatóság időtartamát és az esetleges korlátozásokat az Eladó időről időre közli. li>


3.4 Ha olyan Termékek vásárlásáért fizetett összeg visszatérítését kérik, amelyek később elérhetetlennek bizonyultak, az Eladó a visszatérítést legfeljebb 2 napon belül teljesíti.


3.5 Ha él a felmondási jogával, a szerződés megszűnik. Abban az esetben, ha a teljes esedékes összeg, amely a Termék árából, a szállítási költségből (adott esetben) és a megrendelésből eredő egyéb többletköltségből áll ( Teljes esedékesség ) már megtörtént, az Eladó visszatéríti a teljes Esedékes összeget a „Fizetési módok” alatt.


Art. 4 Árak


4.1 Az oldalon az árak tartalmazzák az áfát.


4.2 Ezen túlmenően, az oldalon az árak nem tartalmazzák az WEEE hozzájárulást, mivel olyan Termékek kerülnek értékesítésre, amelyekre nem vonatkoznak a vonatkozó előírások.


4.3 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Termékek árát bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, azzal a feltétellel, hogy az Önre felszámított ár megegyezik a Webhelyen feltüntetett árral: a megbízás teljesítésének időpontját, valamint azt, hogy a megbízás továbbítását követően bekövetkező (növekvő vagy csökkenő) változásokat nem vesszük figyelembe.


4.4 A termékek szállítási és szállítási költségeit az Ön költsége terheli, hacsak másként nincs feltüntetve.


4.5 Az Eladó a Termékeket csak a fizetési felhatalmazás visszaigazolásának kézhezvétele vagy a teljes esedékes összeg jóváírása után szállítja ki. A Termékek tulajdonjoga a kiszállítás időpontjában száll át Önre, amely alatt a Terméknek a fuvarozóhoz történő átadásának pillanatát kell érteni. A termékek elvesztésének vagy károsodásának kockázata viszont átszáll Önre, ha Ön vagy a fuvarozón kívüli, Ön által megjelölt harmadik személy a fuvarozón kívüli okból ténylegesen birtokába kerül a Termékek.


4.6 Az adásvételi szerződés feltétele a teljes esedékes összeg meg nem fizetése. Ha másképp nem állapodnak meg Önnel írásban, a megrendelés ennek következtében törlésre kerül.


Art. 5 Fizetési módok


5.1 Ez a cikk a webhelyen elérhető fizetési módokat ismerteti.


5.2 Az oldalon fizetőkártyával vásárolhat. A terhelésre csak azután kerül sor, hogy (i) ellenőrizték a fizetéshez használt fizetési kártya adatait, és (ii) az Ön által használt fizetési kártyát kibocsátó cég kiadta a felhatalmazást a terhelésre. A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2015/2366 / (EU) irányelv (PSD2) alkalmazása során a felhasználót tájékoztatják arról, hogy a vásárlási folyamatot a kezelésért felelős pénzforgalmi intézmény által megkövetelt hitelesítési feltételek teljesítésével kell befejeznie. az online fizetési tranzakció. A hitelesítési feltételek a felhasználó személyazonosságára vonatkoznak (e feltétel teljesítéséhez a felhasználónak a vásárlási művelet során regisztrálnia kell az Oldalon), valamint a fizetési intézmény által továbbított hitelesítési kód kontextuális ismeretére (Erős ügyfél-hitelesítés). A fent leírt eljárás lefolytatásának elmulasztása a vásárlás weboldalon történő véglegesítésének ellehetetlenítését vonhatja maga után A fizetési kártya bizalmas adatai (kártyaszám, birtokosa, lejárati dátum, biztonsági kód) titkosítva kerülnek továbbításra közvetlenül a fizetés kezelőjének anélkül, hogy keresztül megy az Eladó által használt szervereken.Az Eladó ezért soha nem fér hozzá, és nem tárolja, még akkor sem, ha Ön úgy dönt, hogy az oldalon tárolja a Termékek fizetéséhez használt fizetési kártya adatait. használhatók az oldalon.


5.3 Az oldalon banki átutalással nem lehet fizetni.


5.4 A Weboldalon utánvétes vásárlás nem lehetséges, kivéve, ha az eladóval másként állapodnak meg.


5.5 Ha a kedvezménykód értéke alacsonyabb, mint a megrendelésé, a fennmaradó összeget a Honlapon megadott fizetési módok szerint lehet teljesíteni, minden kedvezménykód egy vásárlásra használható fel. A kedvezményes utalványok semmi esetre sem válthatók készpénzre.


5.6 Ebben a cikkben a fent jelzettektől eltérő alternatív módszereket ismertetünk vagy ismertetünk.

  • Az oldalon PayPal fizetési megoldással is lehet vásárolni. Ha a PayPal-t választja fizetési eszközként, akkor Ön a www.paypal.it weboldalra kerül, ahol a PayPal által biztosított és szabályozott eljárás, valamint a felhasználó és a felhasználó és a között létrejött szerződés feltételei szerint teljesíti a fizetést. PayPal. A PayPal oldalon megadott adatokat közvetlenül a Szolgáltató kezeli, azokat nem továbbítja és nem osztja meg az Eladóval. Az Eladó ezért nem ismerheti meg és semmilyen módon nem tárolja az Ön PayPal számlájához kapcsolódó fizetési kártya adatait, illetve a számlához kapcsolódó egyéb fizetési eszköz adatait.
  • A webhelyen kriptovalutákon keresztül is lehet vásárolni. Az időről időre elérhető kriptovaluta(k) közvetlenül a webhelyen és/vagy a vásárlási folyamatban vannak feltüntetve.


Art. 6 Termékek kiszállítása


6.1 A Termékek szállítása előreláthatólag a következő országokban történik: Európa.


6.2 A szállítási kötelezettség a Termék anyagi elérhetőségének vagy ellenőrzésének Önre történő átadásával teljesül.


6.3 A termék szállítási ideje a megrendeléstől számítva: 5 nap.


6.4 A cikkben jelzett kifejezés. A 6.3. pont tájékoztató jellegű, és nem kötelező. Az Eladó ezért fenntartja a jogot, hogy a Termékeket a megrendelés elküldésétől számított 30 napon belül szállítsa. A kiszállított Termék állapotának ellenőrzése Önön múlik. Annak sérelme nélkül, hogy a Termék elvesztésének vagy károsodásának kockázata az Eladónak fel nem róható okokból akkor száll át, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy a Termék ténylegesen birtokába kerül, Eladó javasolja, hogy még a záróanyagokban is ellenőrizze az átvett Termékek darabszámát és a csomagolás épségét, sérülését, nedvességét vagy egyéb módosulatlanságát, és felkéri Önt, hogy az esetleges rendellenességeket a fuvarokmányon jelezze. a fuvarozó, a csomagot tartalékkal elfogadva. Abban az esetben, ha a csomagon nyilvánvaló manipuláció vagy módosítás jelei mutatkoznak, célszerű haladéktalanul értesíteni az Eladót.


6.5 A Termékek „átvételi ponton” történő kiszállításának igénylésének lehetőségére hivatkozva az Eladó tájékoztatja Önt, hogy Önnek lehetősége van a Termék átvételére átvételi ponton, a lehetőségek és módok szerint. elérhető a Weboldalon és/vagy a vásárlási folyamat során, amennyiben ez a mód elérhető az Ön által kiválasztott Termékhez. Azonnal értesítést kap, ha a Termék készen áll az átvételre az Ön által választott átvételi helyen. Eltérő megállapodás hiányában, ha Ön a Termék átvételi kötelezettségének nem tesz eleget, az adásvételi szerződés jogszabály szerint megszűntnek minősül.A felmondás eredményeként a megrendelés törlésre kerül, és az Eladó visszatéríti az Ön által kifizetett Teljes Esedékes összeget, csökkentve a szállítási költségekkel. A Termék átvételének puszta elmaradása nem értelmezhető az elállási jog gyakorlásaként, ha van ilyen, és nem jogosult a Termék vásárlásáért kifizetett összeg teljes visszatérítésére.


Art. 7 Elállási jog


7.1 Kérjük, hogy a felhasználó különös figyelemmel tekintse meg ezt a cikket, amely szabályozza az elállási jogot.


7.2 Az elállási jog a Fogyasztó azon joga, hogy az adásvételi szerződést indokolási kötelezettség nélkül felmondja. Ha Profiként vásárolt, az Eladóval kötött eltérő megállapodás hiányában elállási jog nem áll fenn. Az elállási jog alóli kivételeket ez a 7. cikk sorolja fel. Ha az elállási jog alól nincs kivétel, akkor ez a 7. cikk teljes mértékben alkalmazandó.

  • Az oldalon méretre készített vagy egyértelműen személyre szabott árukat árulnak. Ha Ön Fogyasztóként jár el, az alábbi elállási jogra vonatkozó szabályok a törvény külön rendelkezése alapján nem vonatkoznak. Valójában, ha ez nem így lenne, az Eladó nem tudna viszonteladni egy kifejezetten az Ön számára készített Terméket.


7.3 Ha Ön Fogyasztó (és ha ez alól kivétel nem vonatkozik), Önnek jogában áll elállni a Termék adásvételi szerződésétől anélkül, hogy indokolnia kellene, és anélkül, hogy a jelen dokumentumban előirányzottakon kívül más költségeket kellene fizetnie. cikk tizennégy naptári napon belül ( Elállási időszak ). Az elállási jog gyakorlásához az Elállási Időszak lejárta előtt tájékoztatnia kell az Eladót az elállási döntéséről. Ennek érdekében írhat az Eladónak a Bevezetőben megjelölt elérhetőségeken, vagy használhatja az Oldalon esetlegesen megtalálható kapcsolatfelvételi űrlapot Elállási jogával élt a Elállási időszak, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó relatív közleményt az Elállási Időszak lejárta előtt küldi meg. Eltérő megállapodás hiányában a Termékek visszaküldésének közvetlen költségei a Fogyasztót terhelik, valamint a szállítási felelősség. Az elállási jog gyakorlása esetén a Terméket az Eladó székhelyére, vagy az Eladó által közölt más címre kell szállítani Az Elállási Időszak 14 nap elteltével jár le: p >


  • egyetlen Termékre vonatkozó megrendelés esetén attól a naptól kezdve, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél a Termékeket fizikai birtokba veszi;
  • külön kiszállítással kötött többszörös megrendelés esetén attól a naptól kezdve, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél az utolsó Terméket fizikai birtokba veszi; o
  • több tételből vagy darabból álló Termék szállítására vonatkozó megrendelés esetén attól a naptól kezdve, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél az utolsó tételt fizikailag birtokba veszi vagy darab. < / li>


7.4 Ha az elállás érvényes, az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 naptári napon belül visszatéríti az esedékes teljes összeget, beleértve a szállítási költségeket is, ha van ilyen. a szerződéstől való elállásról szóló döntés. A visszatérítés ugyanazzal a fizetési eszközzel történik, amelyet az első tranzakcióhoz használt.Abban az esetben, ha a Termékek kiszállítása a Fogyasztó által választott szállító igénybevételével és költségére történt, az Eladó felfüggesztheti a visszatérítést a Termékek átvételéig, vagy mindaddig, amíg a Fogyasztó bizonyítja, hogy a Termékeket visszaküldte, ha előző A Fogyasztó kizárólagos felelőssége a terméknek a termék jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezeléséből eredő áru értékcsökkenéséért. A Terméket minden esetben a szokásos gondossággal kell őrizni, kezelni és ellenőrizni, és sértetlenül, minden részében hiánytalanul, teljesen működőképesen, minden tartozékkal és szórólappal együtt kell visszaküldeni, azonosító címkékkel, címkékkel és eldobható pecséttel, ha van. a Termékhez, sértetlen és nem manipulált, valamint a rendeltetésszerű használatra tökéletesen alkalmas, kopás és szennyeződéstől mentes. Továbbá az elállás a Termék egészére vonatkozik. Ezért nem érvényesíthető a Termék alkatrészeivel és/vagy tartozékaival kapcsolatban. Abban az esetben, ha az elállási nyilatkozattal érintett Termék értékcsökkenése az árunak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezeléséből adódóan értékcsökkenést szenvedett el, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a visszatérítés összege ennek az értékcsökkenésnek megfelelő összeg. Az Eladó erről a körülményről és az ebből következően csökkentett visszatérítési összegről értesíti, amennyiben a visszatérítés már megtörtént, megadja a Felhasználó által a Termék értékcsökkenése miatti tartozásának kifizetéséhez szükséges banki adatokat. Abban az esetben, ha az elállást nem a hatályos jogszabályok előírásai szerint gyakorolták, az nem eredményezi a szerződés megszűnését, és ebből következően nem jogosít visszatérítésre.


7.5 A fentiek fényében az Eladó helyénvalónak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy a Termék visszaküldésének költségeit az Ön költségére és felelősségére terheli.


Art. 8 Jogi megfelelőségi garancia


8.1 A megfelelőség jogi garanciája a Fogyasztó számára van fenntartva. Ezért csak azokra a felhasználókra vonatkozik, akik olyan célból vásároltak a Webhelyen, amely nem kapcsolódik semmilyen vállalkozási, kereskedelmi, kézműves vagy szakmai tevékenységhez.


8.2 Az Eladó felelősséggel tartozik a Fogyasztóval szemben a Termék minden olyan hibájáért, amely a szállítástól számított két éven belül jelentkezik. Az Eladó által szándékosan el nem titkolt hibák érvényesítésére irányuló közvetlen intézkedést minden esetben az áru átadásától számított huszonhat hónapon belül kell megtenni.


8.3 Ellenkező bizonyítás hiányában feltételezhető, hogy a termék átadásától számított tizenkét hónapon belül fellépő hiba az adott napon már fennállt, kivéve, ha ez a feltételezés összeegyeztethetetlen a termék természetével vagy a hiba természetével megfeleléséről. A Termék kiszállítását követő tizenkettedik hónaptól kezdődően a Fogyasztó felelőssége annak bizonyítása, hogy a hiba már a termék átvételekor is fennállt.


8.4 Az áru hibája esetén a Fogyasztónak joga van a megfelelőséget helyreállítani, vagy arányos árleszállítást kapni, vagy a szerződéstől elállni az Art. által meghatározott feltételek alapján. A fogyasztóvédelmi törvénykönyv 135-bis és azt követő cikkei.


8.5 Az Eladó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű és/vagy nem a gyártó utasításainak megfelelő használatából eredő bármilyen jellegű kárért, valamint előre nem látható körülményekből eredő károkért. vagy vis maior


8.6 Ha Ön szakemberként vásárolt, a cikk előző bekezdései nem érvényesek.


Art. 9 Gyártói garancia


A gyártói jótállás a megfelelőségi jogi garanciára vonatkozó kiegészítő garancia, amelyet az Eladó a termékekre nyújthat. Az Oldalon értékesített Termékekre – jellegüktől függően – a gyártó által kiadott hagyományos garancia vonatkozik (hagyományos garancia). Ezt a garanciát csak a gyártóval szemben érvényesítheti. A Hagyományos Garancia időtartama, kiterjesztése, akár területi, a felhasználás feltételei és módjai, a lefedett károk/hibák típusai, valamint az esetleges korlátozások az egyes gyártóktól függenek. A hagyományos garancia önkéntes, és nem helyettesíti, nem korlátozza, nem sérti vagy zárja ki a jogi garanciát.


Art. 10 Alkalmazandó jog és illetékes bíróság; viták peren kívüli rendezése – Alternatív vitarendezés / Online vitarendezés


10.1 A Webhelyen keresztül kötött adásvételi szerződésekre az olasz jog az irányadó.


10.2 Ez nem érinti a szokásos tartózkodási helyük szerinti ország jogszabályai által előírt kedvezőbb és kötelezőbb rendelkezések alkalmazását azon fogyasztói felhasználókra, akiknek szokásos tartózkodási helye nem Olaszországban van.


10.3 Felhívjuk figyelmét, hogy Fogyasztó felhasználó esetén a jelen dokumentum alkalmazásával, végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatos viták eldöntésében a felhasználó lakóhelye vagy lakóhelye szerinti bíróság illetékes.


10.4 Professzionális felhasználó esetén a jelen dokumentum alkalmazásával, végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatos viták esetén a Bevezető rendelkezései szerint az Eladó székhelye szerinti Bíróság illetékes.


10.5 Az Eladó tájékoztatja a Fogyasztói státusszal rendelkező felhasználót, hogy abban az esetben, ha közvetlenül az Eladóhoz nyújtott be panaszt, amely után az így felmerült vitát nem sikerült rendezni, az Eladó a információk a jelen Általános Értékesítési Feltételek alapján kötött szerződésből eredő kötelezettségekkel kapcsolatos jogviták peren kívüli rendezését végző alternatív vitarendezési testületről vagy szervekről (ADR-testületek), jelezve, hogy kíván-e igénybe venni ezeknek a testületeknek a vita megoldásához.


10.6 Az Eladó tájékoztatja a Fogyasztói státusszal rendelkező felhasználót arról is, hogy a fogyasztói jogviták online rendezésére európai platformot hoztak létre (ún. ODR platform). Az online vitarendezési platform a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Az online vitarendezési platformon keresztül a fogyasztó felhasználó megtekintheti az alternatív vitarendezési testületek listáját, megtalálhatja mindegyikük weboldalára mutató hivatkozást, és online rendezési eljárást indíthat az őt érintő vitában.


10.7 A Fogyasztó felhasználó joga, hogy a jelen Általános Értékesítési Feltételekből eredő jogviták rendes illetékes bírójához forduljon, függetlenül a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezési eljárásának kimenetelétől. a fogyasztóvédelmi törvénykönyv V. részének II-bis címében említett eljárások.

Az a felhasználó, aki az Európai Unió más tagállamában lakik, mint Olaszország, a jelen Általános Értékesítési Feltételek alkalmazásával, végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatos bármely vita esetén a kis értékű követelésekre kialakított európai eljáráshoz is hozzáférhet, a 2007. július 11-i 861/2007/EK tanácsi rendelettel, feltéve, hogy a vita értéke a kamatok, jogok és költségek nélkül nem haladja meg az 5000,00 eurót. A rendelet szövege a http://www.eur-lex.europa.eu webhelyen érhető el.


Art. 11 Ügyfélszolgálat


11.1 Tájékoztatást kérni, közléseket küldeni, segítséget kérni vagy panaszt benyújtani a Eladóhoz a Bevezetőben megadott címeken, ill. a Webhelyen esetleg megtalálható kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.


11.2 Az Eladó 5 munkanapos indikatív határidőn belül válaszol.


Art. 12 Egyéb


12.1 Ez a dokumentum teljes mértékben szabályozza az Ön és az Eladó közötti kapcsolatot. Mindenesetre fenntartjuk azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az időről időre alkalmazandó jog biztosít.


Üzemeltető: LegalBlink.

.