Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht
U hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop, in geval van een koopovereenkomst: "u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt".
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail).
Eliografia Morando di Stefano Morando
Via Garibaldi, 90/92
27058 Voghera (PV)
tel. 0383 700 002
info@morando.store

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Overeenkomstig artikel 55, tweede alinea, van de Consumentenwet beschikt de Klant niet over een herroepingsrecht in de volgende gevallen

levering van op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of veranderen;

Het herroepingsrecht is dus alleen van toepassing op de "stempelmachine" en niet op de gom; daarom worden alleen de kosten van het frame en niet van de gom terugbetaald.

Het herroepingsrecht kan bovendien niet door de klant worden uitgeoefend indien het product niet intact is, d.w.z:

bij ontbreken van de originele verpakking
in de afwezigheid van integrale elementen van het product
voor schade aan het product veroorzaakt door de klant.

Eliografia Morando zal het door de klant betaalde bedrag terugbetalen na aftrek van de verzendingskosten (art.5, paragraaf 7, Wetsdecreet nr. 185 van 22/05/1999) binnen 15 dagen na ontvangst van het bericht van herroeping, dergelijke terugbetalingen zullen gebeuren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen, in elk geval zal u geen kosten oplopen als gevolg van deze terugbetaling.

Retourneer de goederen of overhandig ze aan ons zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw terugtrekking uit dit contract. De termijn is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen.

- Vermeld altijd het bestelnummer

- In geval van een gedeeltelijke intrekking, vermeld de code van het artikel (de artikelen) dat (die) u wenst in te trekken.