Nyheter

Timbri EX Libris da ieri a oggi. | TimbriExLibris

EX Libris stämplar från igår till idag.

Ex libris är en latinsk fras som kan översättas som "från böcker", vilket i allmänhet indikerar ett märke som används för att bevisa äganderätten till en bok.

EX Libris stämplar från igår till idag.

Ex libris är en latinsk fras som kan översättas som "från böcker", vilket i allmänhet indikerar ett märke som används för att bevisa äganderätten till en bok.