EX Libris stämplar från igår till idag.

Ex libris är en latinsk fras som kan översättas som "från böcker", vilket i allmänhet indikerar ett märke som används för att bevisa äganderätten till en bok. Ex libris historia är lika gammal som böcker, redan i medeltida manuskript är det möjligt att hitta skrifter som intygar ägarens identitet eller varningar till dem som inte lämnat tillbaka de lånade böckerna.

På 1400-talet med uppfinningen av rörlig typtryckning, blir ex libris en illustrerad slip gjord enligt kundens personlighet. Ex libris visade i själva verket en besittande och fåfäng inställning hos ägaren till boken, ofta med motton eller familjevapen. Först spreds i Tyskland, den dök upp i Italien på 1500-talet. Till en början spreds de bara i kloster eller bland adliga patricierfamiljer som brukade markera böckerna på sina bibliotek, även kallade ex-bibliotheca. På artonhundratalet blir användningen vanligare, äntligen på 1900-talet sprider den sig som en riktig konst.

Teknikerna och ämnena speglar författarens personliga smak: de är ofta monokromatiska teckningar som kan användas som frimärke eller gravyr. Bland de vanligaste teman hittar vi böcker och djur i synnerhet -ugglan ; ofta hittar vi förutom författarens namn även motton. Ibland är de baserade på ordlekar relaterade till författarens namn och/eller efternamn, men ibland är de kopplade till hans passioner eller yrke.

Ex libris representerar en unik symbol som gör att författaren kan särskiljas och en nödvändig förutsättning för alla bokälskare.


You may also like

Visa allt
Example blog post
Example blog post
Example blog post