Timbri EX Libris da ieri a oggi. | TimbriExLibris

EX Libris stämplar från igår till idag.

Ex libris är en latinsk fras som kan översättas som "från böcker", vilket i allmänhet indikerar ett märke som används för att bevisa äganderätten till en bok. Ex libris historia är lika gammal som böcker, redan i medeltida manuskript går det att hitta skrifter som intygar ägarens identitet eller varningar till dem som inte lämnat tillbaka lånade böcker.

På 1400-talet, med uppfinningen av rörligt tryck, blev ex libris en illustrerad slip skapad utifrån kundens personlighet. Ex libris visade i själva verket en besittande och fåfäng inställning från ägaren till boken, ofta med familjemotton eller vapensköldar. Först utbredd i Tyskland, dök den upp i Italien på 1500-talet. Till en början spreds de bara i kloster eller bland adliga patricierfamiljer som brukade markera böckerna i sina bibliotek, även kallade ex-bibliotheca. På 1700-talet blev dess användning vanligare och till sist på 1900-talet spreds den som en riktig konst.

Teknikerna och ämnena speglar författarens personliga smak: de är ofta monokromatiska teckningar som kan användas som frimärke eller gravyr. Bland de vanligaste teman finner vi böcker och djur, särskilt ugglan ; ofta hittar vi förutom författarens namn även motton. Ibland är de baserade på ordlekar kopplade till författarens namn och/eller efternamn, ibland är de kopplade till hans passioner eller yrke.

Ex libris representerar en unik symbol som gör att författaren kan sticka ut och en nödvändig förutsättning för alla bokälskare.

Tillbaka till blogg