Återbetalningspolicy

Rätt till ångerrätt
Du har rätt att frånträda avtalet utan att ange några skäl inom 14 dagar. Ångerfristen ska löpa ut efter 14 dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part som inte är transportören fysiskt får varorna i sin besittning, om det rör sig om ett köpeavtal.
För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda avtalet genom ett uttryckligt meddelande (t.ex. brev per post, fax eller e-post).
Eliografia Morando di Stefano Morando
Via Garibaldi, 90/92
27058 Voghera (PV)
Tel. 0383 700 002
info@morando.store

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Enligt artikel 55 andra stycket i konsumentlagen har kunden ingen ångerrätt i följande fall

Leverans av produkter som är skräddarsydda eller personliga, eller som på grund av sin natur inte kan returneras eller riskerar att snabbt försämras eller förändras;

Ångerrätten gäller därför endast för "stämpelmaskinen" och inte för gummit, och därför återbetalas endast kostnaden för ramen och inte för gummit.

Kunden kan inte heller utöva sin ångerrätt om produkten inte är intakt, det vill säga:

om originalförpackningen saknas
om integrerade delar av produkten saknas
för skador på produkten som orsakats av kunden.

Eliografia Morando kommer att återbetala det belopp som kunden har betalat exklusive fraktkostnader (artikel 5, punkt 7, lagdekret nr 185 av den 22/05/1999) inom 15 dagar från mottagandet av meddelandet om ångerrätt, sådana återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat, i vilket fall som helst kommer du inte att ådra dig någon kostnad till följd av denna återbetalning.

Vänligen returnera varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från den dag då du informerade oss om ditt återkallande av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du returnerar varan innan 14-dagarsfristen har löpt ut. Du ansvarar för kostnaderna för att returnera varorna.

- Ange alltid beställningsnumret.

- Om du vill göra ett partiellt uttag, ange koden för den eller de artiklar som du vill ta ut.