Ett träd planterat

Vårt ekologiska uppdrag

Hur stor skillnad kan dina €0,92 verkligen göra?

Med din hjälp har vi redan uppnått så mycket tillsammans

träd planterade hittills


Vårt Plant a Tree-initiativ

Vi samarbetar med det otroliga Ett träd planterat  att hjälpa till att bekämpa återplantering av skog genom att plantera träd på de platser som behöver dem mest.

När du väljer att plantera ett träd i kassan på vår webbplats, matchas din donation till ExLibris.store och skickas direkt till One Tree Planted för att de ska kunna fortsätta det viktiga arbete de gör för att skydda och återställa skogar, skapa livsmiljöer för biologisk mångfald och ha en positiv social påverkan runt om i världen.

Titta på videon nedan för att se vad dina €0,92 kan göra och bli inspirerad att rädda vår planet!
———